BBC One
BBC One HD
BBC One North Ireland
BBC One Scotland
BBC One Wales
BBC Two
BBC Two North Ireland
BBC Two Scotland
BBC Two Wales
BBC Three
BBC Four
BBC HD
BBC News 24
BBC Parliament
Boomerang
British Eurosport
Cartoon Network
CBBC
cbeebies
Channel 4
Channel 4 HD
Challenge
Dave
Discovery
Disney
E4
Extreme Sports
Film Four
Channel 5
Channel 5 US
Fiver
FX
Ideal World
itv1 HD
itv1
itv2
itv3
itv4
Living
More 4
MTV
Nickelodeon
Comedy Central
Comedy Central Extra
QVC
S4C
SyFy
Sky Atlantic
Sky Movies Action Thriller
Sky Movies Comedy
Sky Movies Crime & Thriller
Sky Movies Drama
Sky Movies Family
Sky Movies Indie
Sky Movies Modern Greats
Sky Movies Premiere
Sky Movies Sci-fi Horror
Sky Movies Showcase
Sky News
Sky One
Sky Two
Sky Three
Sky Sports 1
Sky Sports 2
Sky Sports 3
Sky Sports F1
Sky Sports News
Sky Sports Xtra
TCM
TMF
Gold
UK TV Style
VH1
4 Music
Watch

Back

TV Listings for S4C on Saturday (21.01.2017)


06 00-08 00Cyw
Rhaglenni ar gyfer y plant lleiaf. Programmes for younger viewers: Cacamwnci, Stiw, Bing, Blero yn Mynd i Ocido, Deian a Loli, Halibalw, Octonots, Antur Natur Cyw, Peppa, Gwdihw.

08 00-08 10Dewi a'r Ditectifs Gwyllt
Cyfle i addysgu cerddwyr ar dir fferm am beryglon gadael cwn i redeg yn rhydd wrth fynd am dro. The detectives advise walkers in Snowdonia about the dangers of letting dogs off their lead.

08 10-08 30Dreigiau: Gwarchodwyr Berc
Wrth fynd i Ynys y Dreigiau daw Igion ar draws Dagr Y Di-ddal. The youngsters go on a dragon survival training mission to Dragon Island, where they encounter Dagr Y Di-ddal.

08 30-08 40Y Brodyr Adrenalini
Mae'r Brodyr yn cael eu gwahanu ar ynys unig. Beth sy'n digwydd iddyn nhw? The Brothers are separated on a lonely island. What will become of them?

08 40-09 00Hendre Hurt
Dyma helyntion lloerig yr anifeiliaid gwallgo' draw ar fferm arbennig o hurt. Join the zany animals and their wild adventures on this crazy farm.

09 00-09 30Pigo Dy Drwyn
Mirain a Gareth fydd yn cadw trefn wrth i ddau dim chwarae gemau snotlyd a swnllyd! Mirain and Gareth keep an eye on two teams as they go head to head in a series of snot-tastic games!

09 30-09 45Gwboi a Twm Twm
Yn ddamweiniol mae Gwboi yn torri un o deganau Twm Twm ac yn teimlo'n euog. A fydd e'n gallu trwsio'r tegan cyn i Twm Twm sylweddoli? Can Gwboi mend Twm Twm's broken toy before he notices?

09 45-10 00Chwarter Call
Digonedd o hwyl gyda chriw 'Rong Cyfeiriad, Teulu'r Windicnecs a'r Llyfrgellydd. Plenty of fun with boy band 'Rong Cyfeiriad', the 'Windicnecs' family and a stern librarian!

10 00-10 30Tai Bach y Byd
Ifor ap Glyn sy'n edrych ar hanes y ty bach ar draws y byd. Ifor ap Glyn lifts the lid on the worldwide history of the toilet. This week he visits 'The Golden Poo Awards' in London. [SL]

10 30-11 30Dylan ar Daith
Mae Dylan Iorwerth yn teithio i'r dwyrain i Delhi, Darjeeling ac Assam, lle'r aeth menyw ifanc o Borthaethwy yn genhades ym 1916. Dylan finds out about a Welsh missionary from Anglesey. [SL]

11 30-12 00Nol at y Gwrol Ryfelwyr
Cip ar fywydau rhai o'r Cymry Cymraeg gymerodd ran yn y rhaglen Gwrol Ryfelwyr ym 1996. We catch up with soldiers from the Royal Welch Fusiliers who took part in an S4C programme in 1996. [SL]

12 00-12 30Ward Plant
Bybls, nyrs dan hyfforddiant yn cymryd yr awenau a mis mel yn cael ei dreulio yn Ysbyty Gwynedd. Bubbles, a student nurse at the helm and a honeymoon on the children's ward. [SL]

12 30-13 00Ffermio
Cyngor gan arbenigwyr am sut i ddiogelu dofednod rhag ffliw adar. After cases of bird flu are found in Wales - we'll hear the latest and get advice from experts on how to protect poultry. [SL]

13 00-13 30Cefn Gwlad
Bydd Dai Jones, Llanilar yn cael cwmni'r gantores Linda Griffiths. Dai Jones is joined by singer Linda Griffiths at her home near Aberystwyth and in her native Montgomeryshire. [SL]

13 30-14 00Loriau Mansel Davies a'i Fab
Cyfres newydd yn dilyn cwmni cludo nwyddau Mansel Davies a'i Fab. A new series following freight company Mansel Davies & Son, based in Pembrokeshire and their drivers. [SL]

14 00-14 30Arfordir Cymru: Bae Ceredigion
Cyfres newydd ar drywydd yr enwau, hanesion a phobl sydd yn cyfoethogi glannau Bae Ceredigion. New series exploring the rich history and place names along the shores of Cardigan Bay. [SL]

14 30-15 00O'r Galon: Annwyl Bawb
Dilynwn nifer o bobl ifanc gydag epilepsi sy'n cysylltu trwy'r we ac yn cyfarfod am y tro cyntaf. We meet youngsters with epilepsy who make contact through the web and meet up together. [SL]

15 00-16 00Brwydr Llangyndeyrn
Sharon Morgan sy'n teithio yn ol i fro ei mebyd i ddarganfod mwy am hanes cudd Brwydr Llangyndeyrn. Fifty years on, Sharon Morgan traces the story of the village that refused to be drowned. [SL]

16 00-16 35O'r Galon: Byd Enlli a Gwenno
Rhaglen am ferch ifanc a'i babi bach, Gwenno, sy'n fyddar. The story of Enlli, who gave birth to Gwenno while she was still at school. Gwenno has life-changing surgery to help her hear. [SL]

16 35-16 45Newyddion a Chwaraeon
Newyddion a chwaraeon. Weekend news and sport.

16 45-19 30Sgorio: Y Seintiau Newydd v Y Barri
Rownd derfynol Cwpan Nathaniel MG rhwng y Barri a'r Seintiau Newydd. Nathaniel MG Cup Final: Barry Town United v The New Saints. K/O, 5.15. English commentary available.

19 30-20 00Tony ac Aloma: I'r Gresham
Ymunwn a Tony ac Aloma wrth iddynt ymweld ag Ynys Mon a Chaernarfon i lofnodi copiau o'u llyfr newydd. Fly on the wall series following popular singing duo Tony and Aloma.

20 00-21 00Noson Lawen
Dilwyn Pierce sy'n cyflwyno o'r Bala gyda llu o artistiaid amrywiol. With Gwyneth Glyn, Twm Morys, Sioned Gwen Davies, Steffan Prys Roberts, Gareth Owen, Rhys Gwynfor, Lleisiau Menli & more.

21 00-22 00Shane
Wrth i ni edrych ymlaen at Bencampwriaeth y Chwe Gwlad 2017, cyfle arall i weld portread arbennig o'r seren rygbi Shane Williams. Documentary about Welsh rugby legend, Shane Williams.

22 00-22 30Y Salon
Beth fydd ar feddyliau cwsmeriaid Clip a Snip a Blodeuwedd, Caernarfon; C & J Bangor; Llinos Haircare yn Aberteifi a Salon Steil yn Llandeilo? Sharing secrets from hairdressers around Wales.

22 30-23 35Jiwcbocs y Stiwdio Gefn
Lisa Gwilym sy'n cyflwyno detholiad o gerddoriaeth gan artistiaid fu'n perfformio ar y Stiwdio Gefn. Lisa Gwilym presents a selection of music from artists who've performed on Stiwdio Gefn.

23 35-00 00..programmes start at 6.00am
..programmes start at 6.00am

00 00-02 30Teleshopping
Home Shopping.

02 30-06 00..programmes start at 6.00am
..programmes start at 6.00am

06 00-08 50Cyw
Rhaglenni i blant. Programmes for youngsters: Asra, Guto Gwningen, Bobi Jac, Sbridiri, Halibalw, Abadas, Ysbyty Cyw Bach, Meic y Marchog, Patrol Pawennau, Teulu Ni, Hafod Haul, Boj, Cei Bach