BBC One
BBC One HD
BBC One North Ireland
BBC One Scotland
BBC One Wales
BBC Two
BBC Two North Ireland
BBC Two Scotland
BBC Two Wales
BBC Three
BBC Four
BBC HD
BBC News 24
BBC Parliament
Boomerang
British Eurosport
Cartoon Network
CBBC
cbeebies
Channel 4
Channel 4 HD
Challenge
Dave
Discovery
Disney
E4
Extreme Sports
Film Four
Channel 5
Channel 5 US
Fiver
FX
Ideal World
itv1 HD
itv1
itv2
itv3
itv4
Living
More 4
MTV
Nickelodeon
Comedy Central
Comedy Central Extra
QVC
S4C
SyFy
Sky Atlantic
Sky Movies Action Thriller
Sky Movies Comedy
Sky Movies Crime & Thriller
Sky Movies Drama
Sky Movies Family
Sky Movies Indie
Sky Movies Modern Greats
Sky Movies Premiere
Sky Movies Sci-fi Horror
Sky Movies Showcase
Sky News
Sky One
Sky Two
Sky Three
Sky Sports 1
Sky Sports 2
Sky Sports 3
Sky Sports F1
Sky Sports News
Sky Sports Xtra
TCM
TMF
Gold
UK TV Style
VH1
4 Music
Watch

Back

TV Listings for S4C on Saturday (18.02.2017)


06 00-08 00Cyw
Rhaglenni ar gyfer y plant lleiaf. Programmes for younger viewers: Cacamwnci, Stiw, Bing, Blero yn Mynd i Ocido, Deian a Loli, Halibalw, Octonots, Antur Natur Cyw, Peppa, Gwdihw.

08 00-08 10Dewi a'r Ditectifs Gwyllt
Mae'r cwnstabl Dewi Evans a'r Ditectifs Gwyllt yn cael eu galw i fferm sy'n cynhyrchu mel gan fod rhai o'r gwenyn wedi cael eu dwyn. The detectives go on the trail of some missing bees.

08 10-08 30Dreigiau: Gwarchodwyr Berc
Pwy yw'r hyfforddwr dreigiau gorau? Dyna'r cwestiwn. Rhaid cynnal cystadleuaeth i ddarganfod yr ateb. A Terrible Terror training competition leads to a heated rivalry between the youngsters.

08 30-09 00Tref a Tryst
Ymunwch a Tref, y ci drygionus a'i ffrind gorau Trystan. Dyma dy gyfle i ffonio i mewn os wyt ti eisiau'r cyfle i ennill gwobr wych. Join Tref, the mischievous dog and his friend Trystan.

09 00-09 30Pigo Dy Drwyn
Mirain a Gareth fydd yn cadw trefn wrth i ddau dim chwarae gemau snotlyd a swnllyd! Mirain and Gareth keep an eye on two teams as they go head to head in a series of snot-tastic games!

09 30-09 45Gwboi a Twm Twm
Mae Gwboi a Twm Twm yn chwarae mor-ladron. Gwboi and Twm Twm play at being pirates.

09 45-10 00Chwarter Call
Ymunwch a Mari, Tudur, Hanna a Jack yn y gyfres gomedi Chwarter Call. Join the crew for more fun with the 'Windicnecs' family, 'InstaGraham' and 'InstaGrace', and 'Yr Unig Ffordd Yw'.

10 00-10 45New: Tag
Bydd Trystan yn y stiwdio yn syth o gegin 'Pryd o Ser' ac Ysgol Y Gader fydd yn mentro i'r dyfnderoedd yn ein her 'O Gof'. Sport, fashion, mad challenges and a chance to win a vlogging pack.

10 45-11 15Arfordir Cymru: Bae Ceredigion
Bydd Bedwyr Rees yn teithio o Aberaeron i Langrannog. On his journey from Aberaeron to Llangrannog, Bedwyr goes on a pleasure boat in New Quay and tries lobster fishing in Llangrannog. [SL]

11 15-11 45Ward Plant
Pendics drwg yn difetha' gwyliau a mam yn rhuthro'n ol o Birmingham ar ol i'w mab gael ei gludo i'r ysbyty mewn ambiwlans. A bad appendix spoils a holiday and a mother worries about her son. [SL]

11 45-12 15Ffermio
Wrth i Ewrop ddioddef o brinder llysiau oherwydd y tywydd sut effaith mae hyn yn cael ar werthwyr a thyfwyr llysiau yng Nghymru? Has the European vegetable shortage affected people in Wales? [SL]

12 15-12 45Antur Waunfawr
Ymunwn a'r gweithwyr wrth iddynt gynnal Gwyl Fai arbennig i ddathlu pen-blwydd yr Antur yn 25 oed. The staff hold a special Festival to celebrate 25 years since the enterprise was set up. [SL]

12 45-13 15Cefn Gwlad
Dai Jones, Llanilar sy'n teithio i diroedd ffrwythlon ardal Pickworth, yn Swydd Rutland, i gyfarfod Delyth Gilman a'i theulu. Dai Jones meets Delyth Gilman over the border in Rutland. [SL]

13 15-13 45Loriau Mansel Davies a'i Fab
Alan George sydd ar ei ffordd i'r Iseldiroedd i godi llwyth o olew ar gyfer y diwydiant bwyd. Alan George travels to Rotterdam to pick up a load of cooking oil with just 72 hours to do it! [SL]

13 45-16 00Rygbi: Arberth v Cwins Caerfyrddin
Y gem fyw o ail rownd Cwpan Cenedlaethol URC - Arberth v Cwins Caerfyrddin o gae Lewis Lloyd. Narberth welcome Carmarthen Quins to the Lewis Lloyd ground. English commentary available.

16 00-16 30Corff Cymru: Cariad
Effaith cariad ar yr ymennydd; atyniad ar yr olwg gyntaf ac oes ffordd i'r galon drwy'r bol? The science behind falling in love. What attracts one person to another? [SL]

16 30-17 30Y Castell: Addurno
Wrth i bwer y cannon chwalu ei bwrpas fel cadarnle, aeth y castell yn balas o ryfeddodau. How the castle changed from being a fortress to a temple to a romantic age which never existed. [SL]

17 30-19 00Eisteddfod 2015: Seiniau'r Sgrin
Cyfle i fwynhau un o gyngherddau mawr Eisteddfod Genedlaethol 2015. Concert, filmed at the 2015 National Eisteddfod, celebrating film and TV music with John Owen-Jones, Rhian Lois and more.

19 00-19 15Newyddion a Chwaraeon
Newyddion a chwaraeon. Weekend news and sport.

19 15-21 35Clwb Rygbi: Connacht v Dreigiau
Darllediad byw o Connacht yn erbyn y Dreigiau o The Sportsground, Galway. Cic gyntaf, 7.35. Connacht against the Newport Gwent Dragons in the PRO12. English sound-track available.

21 35-22 40New: Noson Lawen
Gyda Delwyn Sion, Einir Dafydd, Cor Crymych a'r Cylch, Bella Voce, Adam Gilbert, Mabli Tudur a'r Welsh Whisperer. Aled Jones presents a variety of great acts from Mwldan Theatre, Cardigan.

22 40-23 10Y Salon
Wrth iddynt drafod dydd San Ffolant ydy cwsmeriaid Y Salon yn teimlo'n rhamantus? As they discuss Valentine's Day, how romantic are the customers feeling this week? Last in series.

23 10-00 15New: Jonathan
Mwy o hwyl gyda Jonathan a'r criw. Y gwesteion yw'r cyn chwaraewr rhyngwladol Andrew Coombs a'r actores Elen Rhys. With guests former Wales international Andrew Coombs & actress Elen Rhys.

00 15-02 45Teleshopping
Home Shopping.

02 45-06 00..programmes start at 6.00am
..programmes start at 6.00am

06 00-08 50Cyw
Rhaglenni ar gyfer y plant lleiaf. Programmes for younger viewers.