BBC One
BBC One HD
BBC One North Ireland
BBC One Scotland
BBC One Wales
BBC Two
BBC Two North Ireland
BBC Two Scotland
BBC Two Wales
BBC Three
BBC Four
BBC HD
BBC News 24
BBC Parliament
Boomerang
British Eurosport
Cartoon Network
CBBC
cbeebies
Channel 4
Channel 4 HD
Challenge
Dave
Discovery
Disney
E4
Extreme Sports
Film Four
Channel 5
Channel 5 US
Fiver
FX
Ideal World
itv1 HD
itv1
itv2
itv3
itv4
Living
More 4
MTV
Nickelodeon
Comedy Central
Comedy Central Extra
QVC
S4C
SyFy
Sky Atlantic
Sky Movies Action Thriller
Sky Movies Comedy
Sky Movies Crime & Thriller
Sky Movies Drama
Sky Movies Family
Sky Movies Indie
Sky Movies Modern Greats
Sky Movies Premiere
Sky Movies Sci-fi Horror
Sky Movies Showcase
Sky News
Sky One
Sky Two
Sky Three
Sky Sports 1
Sky Sports 2
Sky Sports 3
Sky Sports F1
Sky Sports News
Sky Sports Xtra
TCM
TMF
Gold
UK TV Style
VH1
4 Music
Watch

Back

TV Listings for S4C on Monday (26.06.2017)


06 00-06 15Ben Dant
Croeso i Ynys y Morladron. Ymunwch a Ben Dant a'r morladron o Ysgol Felinfach wrth iddynt fynd ar antur i ddarganfod y trysor. Join the pirate Ben Dant, and a team from Ysgol Felinfach.

06 15-06 30Sam Tan
Mae cefnder Norman yn dod i aros ond dyw Norman ddim yn ei hoffi am ei fod yn fachgen mor dda. Norman's cousin Derek comes to stay but he's very good and Norman doesn't like him.

06 30-06 40Bobi Jac
Mae Bobi Jac a Crensh y gwningen yn chwarae cropian ar antur yn yr ardd lysiau. Bobi Jac and Crensh the Rabbit play in the vegetable patch.

06 40-06 55Octonots
Mae Capten Cwrwgl a Harri yn ymchwilio i helynt ar greigiau cyfagos: mae cranc a draenog mor, sy'n byw ar gragen y cranc, yn methu'n lan a chyd-dynnu. The Octonauts and the Crab & Urchin.

06 55-07 00Peppa
Mae Taid Mochyn wedi adeiladu tren bach o'r enw Glenys. Grandad Pig has built a little train by the name of Glenys. Peppa and George go for a ride with their friends.

07 00-07 15Heini
Cyfres yn llawn egni a chyffro i annog y plant lleiaf i gadw'n heini. Yn y rhaglen hon bydd Heini'n ymweld a Chylch Meithrin. In this programme Heini visits a Cylch Meithrin (Play Group).

07 15-07 25Blero yn Mynd i Ocido
Mae Blero wedi colli ei ffrindiau bach y lindys ac mae'r llwyn yn yr ardd lle y gwelodd nhw ddiwethaf bellach wedi ei orchuddio a phili palod hardd. Blero can't find his caterpillar friends.

07 25-07 30Twm Tisian
Mae Twm Tisian wedi colli Tedi tra'n siopa. I ble mae Tedi wedi mynd? Mae Twm yn chwilio a chwilio amdano. Twm Tisian has lost Teddy while out shopping. Where has Teddy gone?

07 30-07 45Antur Natur Cyw
Cyfres i blant sy'n trafod byd natur a gwahanol fathau o greaduriaid. Heddiw, cawn hanes y jiraff. Series for pre-school children about animals and nature. Today, we learn about the giraffe.

07 45-08 00Cymylaubychain
Mae Bobo Gwyn yn dod i glywed am y tro y cyfarfu'r Cymylaubychain ag e am y tro cynta'. Bobo Gwyn learns about when he and Cymylaubychain met for the first time.

08 00-08 10Stiw
Mae Stiw a Nain yn coginio tarten geirios ar gyfer cystadleuaeth, ond mae goriadau garej Taid ar goll yng nghanol y ceirios! Stiw and Nain bake a cherry pie for a contest.

08 10-08 20Heulwen a Lleu
Mae Heulwen yn dysgu Lleu i ddawnsio, a hynny heb lawer o lwc. Tybed all rai o anifeiliaid y byd ddysgu symudiad neu ddau iddo? Can any of the animals help Lleu learn to dance?

08 20-08 30Y Teulu Mawr
Mae Morus y ffotograffydd am ennill diwrnod i'r teulu mewn parc dwr. Ond oes rhaid cael lluniau perffaith? Morus the photographer attempts to win a family outing to an aqua park.

08 30-08 45Llan-ar-goll-en
Mae'n ddiwrnod gwyntog iawn yn Llan-ar-goll-en heddiw ac mae baner cwch Barti'n diflannu! It's very windy in Llan-ar-goll-en today and Barti's flag disappears!

08 45-09 00Dwylo'r Enfys
Daw Heulwen o hyd i Jago ar lan y mor yn Ninbych y Pysgod. Heulwen meets Jago at the seaside in Tenby. They have lots of fun looking for the lifeboat. [SL]

09 00-09 10Cled
Dewch gydag Cled a'i ffrindiau wrth iddynt ddarganfod y byd gwych sydd o'u hamgylch. Fun with Cled and friends as they discover the wonderful world around them.

09 10-09 25Y Diwrnod Mawr
Mae Elen yn cael ei 'sleepover' cyntaf gyda'i ffrind sy'n byw yn Lloegr. Elen has her very first sleepover with her old friend who lives in England.

09 25-09 40Chwedlau Tinga Tinga
Straeon lliwgar o Affrica am anifeiliaid y byd. Heddiw cawn glywed pam mae gan Byffalo gyrn. Today we find out why Buffalo has horns.

09 40-09 45Falmai'r Fuwch
Amser stori gyda Falmai'r Fuwch. Story time with Falmai the Cow.

09 45-10 00Bach a Mawr
Mae Mawr am gael ei enw yn Llyfr Y Mwyaf, Y Gorau a'r Cyntaf drwy siglo ar ei siglen. Mawr is eager to have his name appear in The Book of Biggest, Bests and Firsts by swinging on his swing

10 00-10 15Ben Dant
Ymunwch a Ben Dant wrth iddo arwain criw o bedwar o blant ar antur i geisio agor cist llawn trysor. Join Ben Dant along with pirates from Pontrhydfendigaid

10 15-10 25Sam Tan
Mae plant Pontypandy yn chwarae mor-ladron ond maen nhw'n cwympo mas! The Pontypandy kids are playing pirates until they have a dispute and split into boys and girls pirates.

10 25-10 40Bobi Jac
Mae Bobi Jac a Crensh y gwningen yn mwynhau rhedeg ar ol pethau mewn antur yn y wlad. Bobi Jac and Crensh the Rabbit enjoy running around in the countryside.

10 40-10 55Octonots
Mae'r Octonots yn dilyn hen fap i ddod o hyd i'r hyn mae Harri'n credu ydy trysor sy'n cael ei warchod gan anghenfil tanfor. The Octonauts and the Monster Map.

10 55-11 00Peppa
Mae Peppa a'i theulu yn mynd ar daith feics am y diwrnod ac mae Peppa yn cynnig ras i lawr yr allt. Peppa and her family are going on a bike ride for the day and Peppa wants a race.

11 00-11 15Heini
Cyfres yn llawn egni a chyffro i annog y plant lleiaf i gadw'n heini. Yn y rhaglen hon bydd Heini'n cwrdd ag adar ysglyfaethus. In this programme Heini meets some birds of prey.

11 15-11 25Blero yn Mynd i Ocido
Mae Blero wrth ei fodd efo balwns o bob lliw a llun, ac mae o am gael gwybod pam eu bod yn hedfan ymhell, bell i'r awyr. Blero wants to know what makes balloons float up high into the sky.

11 25-11 30Twm Tisian
Mae Twm Tisian wedi bod yn golchi ei ddillad ac mae'n eu hongian nhw ar y lein ddillad i sychu. Twm Tisian has been doing his laundry and hangs his clothes to dry on the washing line.

11 30-11 45Antur Natur Cyw
Cyfres i blant meithrin sy'n trafod byd natur a gwahanol fathau o greaduriaid. Series for pre-school children introducing facts about animals and the natural world.

11 45-12 00Cymylaubychain
Mae Enfys yn hwyr i bopeth heddiw ac yn benderfynol o ddod o hyd i ffordd o gyrraedd llefydd yn gyflymach! Rainbow is late and is determined to find a way of getting to places quickly.

12 00-13 00Heno
Bydd Huw Ffash yn ymweld ag wythnos ffasiwn graddedigion Caerfyrddin, a byddwn yn cwrdd a chriw o ddawnswyr ifanc o Benarth. Huw Ffash will visit Carmarthen's graduate fashion week.

13 00-13 05Newyddion S4C
Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather.

13 05-13 30Cythrel Canu
Gyda'r gyflwynwraig Eleri Sion, yr actor a'r comediwr Phyl Harries, yr arweinydd corawl Eilir Owen Griffiths a'r actores a'r gantores Catherine Ayers. Music panel show with special guests.

13 30-14 00Trysor Coll Y Royal Charter
Yn y rhaglen olaf, mae Gwen a Vince wedi cyrraedd Awstralia ac yn olrhain hanes y trysor gan geisio darganfod pwy oedd yn ei berchen. An attempt to discover who actually owned the treasure.

14 00-14 05Newyddion S4C
Newyddion S4C. S4C News.

14 05-15 00New: Prynhawn Da
Cawn gyngor gan yr arbenigwraig harddwch ar ba gynnyrch i'w gadw yn eich bag colur. We'll get some advice from our make-up expert on what to keep in your make-up bag.

15 00-15 05Newyddion S4C
Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather.

15 05-16 00Hanes Cymru a'r Mor
Golwg ar y newidiadau syfrdanol yn hanes Cymru a'r mor. In this 2006 series, Sian Pari Huws reflects on the changing fortune of maritime Wales, from commercial roots to leisure and tourism.

16 00-17 00New: Awr Fawr
Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar ol ysgol. Programmes for youngsters after school: Ynys Broc M?or Lili, Sara a Cwac, Igam Ogam, Jen a Jim a'r Cywiadur, Llan-ar-goll-en.

17 00-17 05Ffeil
Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for young people.

17 05-17 10Gogs
Hwyl a sbri gyda chymeriadau digrif Oes y Cerrig. The comical antics of animated Stone Age characters.

17 10-17 35Ben 10
Mae Cen Cnaf yn daer i gael yr Omnitrix yn ol ac mae'n anfon 3 aliwn i'r Ddaear i geisio ei chael yn ei hol. Cen Cnaf is desperate to retrieve his Omnitrix and he sends 3 aliens to find it.

17 35-18 00Pyramid
Rhaglen gwis antur wedi ei chyflwyno gan Anni Llyn, sy'n rhoi tro modern ar fyd eiconig yr Hen Aifft! The game show presented by Anni Llyn that takes the 21st Century to Ancient Egypt!

18 00-18 05Newyddion S4C
Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather.

18 05-18 30Cwpwrdd Dillad
Mae Nia Parry'n twrio drwy ddillad Gwenno Saunders, Darran Phillips a Gwenfudd James. Wardrobe secrets from 2005 featuring Gwenno Saunders, Darran Phillips and Gwenfudd James.

18 30-19 00Cwpwrdd Dillad
Bydd Nia'n twrio drwy gasgliadau Catrin Finch; Mark Lugg, aelod o'r grwp electroneg Ty Gwydr; ac Eirwen Williams sy'n casglu dillad o'r 1960au. Nia explores 3 clothes collections from 2005.

19 00-20 00New: Heno
Sgwrs a chan gyda'r grwp Petrobas, a byddwn yn ymweld a ffermdy yn Sir Benfro sydd nawr yng ngofal yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol. A song and chat with the band Petrobas.

20 00-20 25Pobol y Cwm
Gyda'i iechyd yn dirywio, ydy Debbie yn dechrau meddalu tuag at ei thad? Is Debbie starting to soften towards her father? And what will Anita think of Kelly's crazy plan?

20 25-21 00New: Garddio a Mwy
Mae Sioned yn ymweld a meithrinfa leol sy'n arbenigo mewn streptocarpus, un o'n planhigion ty mwyaf poblogaidd. Sioned visits a nursery specialising in the popular houseplant, streptocarpus.

21 00-21 30Newyddion 9
Newyddion 9 a'r Tywydd. News and Weather at 9 o'clock.

21 30-22 00New: Ffermio
Cyfres gylchgrawn am faterion cefn gwlad. Countryside and farming magazine.

22 00-22 30New: Treiathlon Caerdydd 2017
Uchafbwyntiau Treiathlon Caerdydd o leoliad eiconig Bae Caerdydd. Lowri Morgan presents highlights of the Cardiff Triathlon as it returns to the iconic location of Cardiff Bay.

22 30-23 35Seland Newydd v Y Llewod Gem 1
Uchafbwyntiau'r Gem Brawf gyntaf rhwng y Crysau Duon a'r Llewod o Barc Eden yn Auckland. Highlights of the First Test between the All Blacks and the Lions from Eden Park, Auckland.

23 35-00 00..programmes start at 6.00am
..programmes start at 6.00am

00 00-01 30Teleshopping
Home Shopping.

01 30-06 00..programmes start at 6.00am
..programmes start at 6.00am

06 00-06 15Do Re Mi Dona
Ymunwch a Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Eifion Wyn, Porthmadog. Dona Direidi and Ned Nodyn are with children from Ysgol Eifion Wyn, Porthmadog.