BBC One
BBC One HD
BBC One North Ireland
BBC One Scotland
BBC One Wales
BBC Two
BBC Two North Ireland
BBC Two Scotland
BBC Two Wales
BBC Three
BBC Four
BBC HD
BBC News 24
BBC Parliament
Boomerang
British Eurosport
Cartoon Network
CBBC
cbeebies
Channel 4
Channel 4 HD
Challenge
Dave
Discovery
Disney
E4
Extreme Sports
Film Four
Channel 5
Channel 5 US
Fiver
FX
Ideal World
itv1 HD
itv1
itv2
itv3
itv4
Living
More 4
MTV
Nickelodeon
Comedy Central
Comedy Central Extra
QVC
S4C
SyFy
Sky Atlantic
Sky Movies Action Thriller
Sky Movies Comedy
Sky Movies Crime & Thriller
Sky Movies Drama
Sky Movies Family
Sky Movies Indie
Sky Movies Modern Greats
Sky Movies Premiere
Sky Movies Sci-fi Horror
Sky Movies Showcase
Sky News
Sky One
Sky Two
Sky Three
Sky Sports 1
Sky Sports 2
Sky Sports 3
Sky Sports F1
Sky Sports News
Sky Sports Xtra
TCM
TMF
Gold
UK TV Style
VH1
4 Music
Watch

Back

TV Listings for S4C on Sunday (20.08.2017)


06 00-08 50Cyw
Hafod Haul, Guto Gwningen, Y Dywysoges Fach, Sbridiri, Halibalw, Bing, Ben Dant, Do Re Mi Dona, Digbi Draig, Sara a Cwac, Antur Natur Cyw, Meic y Marchog, Cei Bach. Programmes for youngsters

08 50-08 55New: Penblwyddi Cyw
Os wyt ti'n dathlu dy ben-blwydd, dyma gyfle i ti weld dy lun ar Cyw. If you're celebrating your birthday, perhaps you'll see your photo on today's Cyw!

08 55-09 00New: Penblwydd Pwy?
Cyfres adloniadol ac addysgiadol wedi ei hanimeiddio. Entertaining and educational animated series for nursery school children.

09 00-10 00Dal Ati: Llyncu Geiriau
Eleri Sion sy'n cyflwyno'r cwis 'Llyncu Geiriau. I ddilyn, pigion o'r gyfres Milltir?. Eleri Sion presents quiz show 'Llyncu Geiriau' for learners.

10 00-11 00Dal Ati: Benthyg Teulu
Cyfres o 2016 lle mae dysgwyr Cymraeg yn treulio deuddydd gyda theulu sy'n byw bywyd bron i gyd drwy'r Gymraeg. 2016 series where Welsh learners spend two days with a Welsh-speaking family.

11 00-11 30Duwiau Coll
Mewn rhaglen on 2005, mae Tweli Griffiths ar drywydd y Groegiaid a'u duwiau niferus. In this programme from 2005, Tweli Griffiths learns about the Greeks and their many gods.

11 30-12 00Llefydd Sanctaidd
Heno,'adfeilion' yw'r thema a chawn ymweld ag Abaty Glyn y Groes ger Llangollen, teml Rufeinig Caerwent ac eglwys gadeiriol Coventry. Ifor ap Glyn visits some of the holiest places in the UK

12 00-12 30Dechrau Canu Dechrau Canmol
Ymhlith y perfformiadau bydd caneuon gan y soprano Fflur Wyn a Chor Waunarlwydd. This week we'll have the chance to enjoy some of our favourite hymns and performances from the series.

12 30-13 00Requiem
Hanes cerddorol cynnar y Requiem gyda gweithiau gan Johannes Ockeghem a Tomas Luis de Victoria. The early history of the Requiem with works by Johannes Ockeghem and Tomas Luis de Victoria.

13 00-13 306 Nofel: Adam Price
Nofel anghyfarwydd i nifer yw dewis cyn wleidydd Plaid Cymru Adam Price, Ffwrneisiau gan Gwenallt. The former Plaid Cymru politician, Adam Price chooses the novel Ffwrneisiau by Gwenallt.

13 30-14 00Parti Bwyd Beca
Bydd Beca yn paratoi cebabs ar gyfer y Cofis ym mwyty 'Y Wal' yng Nghaernarfon. Kebabs of all sorts are on the menu as Beca visits Caernarfon. Mr Phormula judges the cheesecake competition!

14 00-14 30Parti Bwyd Beca
Bydd Beca yn paratoi te parti arbennig i bobl Llandudno gan ddefnyddio'r llyfr 'Alice yn y Wlad Hud' fel man dechrau. Beca enjoys an Alice in Wonderland themed tea party in Llandudno.

14 30-15 00Ar Werth
Mae Iestyn Leyshon wedi dod i ganol tref Aberystwyth i ddangos ty i wraig sy'n chwilio am gartref newydd i'w theulu. Iestyn Leyshon is hoping he can find a new home for a first-time buyer.

15 00-15 30Ar Werth
Mae diwrnod parti ymddeol Ruth Tottey o gwmni Dafydd Hardy wedi cyrraedd a lle gwell i ddathlu na rasus Caer? It's Ruth Tottey's final week before retirement and she's off to Chester Races!

15 30-16 30Cymru: Dal i Gredu?
Caiff Gwion ei herio gan anffyddiwr sy'n berswadiwr gwych. A fydd Gwion o'r diwedd yn hapus i alw ei hun yn anffyddiwr? Last in series. Will Gwion be happy to call himself an atheist?

16 30-17 00Byd Pel-droed Osian Roberts
Mae ymweliad a Gwlad Belg yn agoriad llygad i Osian a chriw o hyfforddwyr o Gymru. Coaches based in Wales are led by Osian on a UEFA study visit to Belgium. And things look better for Wales.

17 00-17 30Ralio+
Holl uchafbwyntiau 9fed rownd Pencampwriaeth Rali'r Byd o'r Ffindir. Highlights of the 9th round of the WRC from Finland plus the 5th round of the British Rally Championship in Llanelwedd.

17 30-19 20Pobol y Cwm Omnibws
Cipolwg yn ol dros ddigwyddiadau'r wythnos yng Nghwmderi. A look back at events in the fictional village of Cwmderi over the past week. With on-screen English subtitles.

19 20-19 30Newyddion
Newyddion a'r tywydd. Daily news and weather.

19 30-20 00Dechrau Canu Dechrau Canmol
Alwyn Humphreys sy'n cofio rhai o uchafbwyntiau cyfres 2012. Alwyn Humphreys reviews some of the highlights of the 2012 series featuring congregational singing and interviews.

20 00-21 00Yr Afon - Bethan ac Afon Yangtse
Bethan Gwanas sy'n teithio i Tsieina ar hyd Afon Yangtse i ymweld a'r rhyfeddod o argae sydd wedi dofi'r llif. Bethan Gwanas travels along the Yangtze river to see the Three Gorges Dam.

21 00-21 45Tair: Cariad Erin x
Drama ysgafn yn dilyn dwy ffrind, Erin (Catrin Mara) a Joanne (Shelley Rees), wrth iddynt baratoi i fynd i briodas. Light drama about a divorcee and her friend as they prepare for a wedding.

21 45-22 15Adre: Dafydd Iwan
Yr wythnos hon byddwn yn ymweld a chartref y canwr a'r cenedlaetholwr, Dafydd Iwan. Today, Nia Parrys visits the home of singer Dafydd Iwan.

22 15-22 45Traed Lan
Byddwn yn cwrdd a mam ifanc sydd a'i phryd ar ddod yn ymgymerwr. Byddwn yn gweld sut mae modd troi llwch y meirw yn galon o grisial. We meet a young mother who wants to become an undertaker.

22 45-23 15Traed Lan
Dilynwn Rhys Price wrth iddo fynd i Lundain am fis o brofiad gyda chwmni Cribbs, ymgymerwyr annibynnol mwyaf y ddinas. A youngster does work experience in London with a firm of undertakers.

23 15-23 50Cadw Cwmni gyda John Hardy
Owain Williams a Peter Watkin Jones sy'n siarad a John Hardy heddiw. John Hardy speaks to Owain Williams and Peter Watkin Jones in his chat show series.

23 50-00 00..programmes start at 6.00am
..programmes start at 6.00am

00 00-01 30Teleshopping
Home Shopping.

01 30-06 00..programmes start at 6.00am
..programmes start at 6.00am

06 00-06 15Ben Dant
Croeso i Ynys y Mor-ladron.. Ymunwch a Ben Dant a'r Mor-ladron o Ysgol Llwyncelyn. Join the pirate Ben Dant, and a team from Ysgol Llwyncelyn on their adventure.