BBC One
BBC One HD
BBC One North Ireland
BBC One Scotland
BBC One Wales
BBC Two
BBC Two North Ireland
BBC Two Scotland
BBC Two Wales
BBC Three
BBC Four
BBC HD
BBC News 24
BBC Parliament
Boomerang
British Eurosport
Cartoon Network
CBBC
cbeebies
Channel 4
Channel 4 HD
Challenge
Dave
Discovery
Disney
E4
Extreme Sports
Film Four
Channel 5
Channel 5 US
Fiver
FX
Ideal World
itv1 HD
itv1
itv2
itv3
itv4
Living
More 4
MTV
Nickelodeon
Comedy Central
Comedy Central Extra
QVC
S4C
SyFy
Sky Atlantic
Sky Movies Action Thriller
Sky Movies Comedy
Sky Movies Crime & Thriller
Sky Movies Drama
Sky Movies Family
Sky Movies Indie
Sky Movies Modern Greats
Sky Movies Premiere
Sky Movies Sci-fi Horror
Sky Movies Showcase
Sky News
Sky One
Sky Two
Sky Three
Sky Sports 1
Sky Sports 2
Sky Sports 3
Sky Sports F1
Sky Sports News
Sky Sports Xtra
TCM
TMF
Gold
UK TV Style
VH1
4 Music
Watch

Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday

TV Listings for S4C on Monday (27.03.2017)


06 00-07 00..programmes start at 7.00am
..programmes start at 7.00am

07 00-07 15Ben Dant
Ymunwch a Ben Dant a'r mor-ladron o Ysgol Bronllwyn wrth iddynt fynd ar antur i ddarganfod y trysor. Join the pirate Ben Dant, and a team from Ysgol Bronllwyn.

07 15-07 25New: Ynys Broc Mor Lili
Mae Lili yn credu bod modd hyfforddi morloi i wneud triciau gyda'i chorn newydd - ond dydy Morgi Moc ddim o'r un farn! Lili tries to train some seals to do tricks with a hooty horn.

07 25-07 30Twm Tisian
Mae Twm Tisian wedi prynu blodau hardd i'w famgu, ond cyn iddo fynd i'w gweld hi mae'n rhaid iddo olchi ei gar budr. Twm Tisian has to wash his car before going to his grandmother's house.

07 30-07 45New: Jen a Jim a'r Cywiadur
Mae 'na swn hyfryd yn dod o'r Cywiadur heddiw. Cyw, Plwmp a Deryn sydd yno ac maen nhw'n canu'n swynol iawn. Cyw, Plwmp and Deryn are singing. Can Jen a Jim form a choir too?

07 45-08 00Sam Tan
Mae argyfwng yn codi wrth i bawb fwynhau diwrnod ar y traeth. A day at the beach turns into an emergency situation for the residents of Pontypandy.

08 00-08 10Cled
Dewch gydag Cled a'i ffrindiau wrth iddynt ddarganfod y byd gwych sydd o'u hamgylch. Fun with Cled and friends as they discover the wonderful world around them.

08 10-08 20Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud
Mae Cath yn chwarae Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud gyda Mwnci a'r plant. Monkey learns to balance like Cat and walk along the narrow edge of a bale of straw.

08 20-08 30Popi'r Gath
Mae'r criw yn ceisio gwneud fideo o dric sglefrfyrddio Sioni. The friends try to film a video of Sioni's skateboarding trick.

08 30-08 45Llan-ar-goll-en
Pwy fyddai eisiau dwyn pob un lliain a chlwtyn llestri o bentref Llan-ar-goll-en a pham? Who would want to steal all the tea-towels in Llan-ar-goll-en, and why?

08 45-09 00Dwylo'r Enfys
Ymunwch a Heulwen wrth iddi lanio ar gyrion Bethesda i gyfarfod ffrind newydd o'r enw Idris. Join Heulwen as she lands near Bethesda to meet a new friend, Idris who lives on a farm. [SL]

09 00-09 15Tili a'i ffrindiau
Mae'n ddiwrnod perffaith am bicnic yn yr ardd ond mae Dwynwen yn llarpio-llowcio gormod o gacen! It's a perfect day for a picnic in the garden - until Dwynwen eats too much of the cake.

09 15-09 30Y Diwrnod Mawr
Mae Cian yn mynd ar drip ysgol gyda'i ffrindiau i Gelligyffwrdd - ac am le braf ydy fan'no, gyda phob math o weithgareddau. We follow Cian to Gelligyffwrdd just outside Bangor on a day trip.

09 30-09 40Boj
Mae Boj yn dangos carden bost i Mia oddi wrth Carwyn a'i deulu o Hawaii. Boj shares a postcard from Carwyn's Hawaiian holiday with Mia and he discovers her family haven't ever had a holiday.

09 40-09 55Bla Bla Blewog
Mae Dad wedi tyfu moronen enfawr sy'n gwrthod symud o'r pridd. Mae Boris eisiau'r foronen er mwyn gwneud siampw moron. Dad has grown an enormous carrot and Boris wants it for his shampoo.

09 55-10 05Ben a Mali a'u byd bach o hud
Mae Mali'n treulio'r diwrnod yng nghwmni'r Brenin Rhi. Mali spends the day with the King on his royal duties. Mali helps the King realise what fun his royal duties can be.

10 05-10 15Oli dan y Don
Caiff morfil bach ei dynnu i'r lan gan y llanw. Mae pawb yn gweithio'n galed i'w ryddhau. A young whale drifts in with the tide. Everyone works hard to help it but what about Sid?

10 15-10 20Cwm Teg
Wrth olchi llestri mae Jac yn dychmygu mordaith anghygoel gydag ei Wncwl Wyn y pysgotwr. Jac is visited by his Uncle Wyn, a sailor who has the most thrilling life on the sea.

10 20-10 30Wibli Sochyn y Mochyn
Mae Wibli wedi gosod pabell ac mae o a Porchell yn barod i fynd ar antur. Wibli has set up a tent and he and Porchell are ready for an adventure.

10 30-10 45Holi Hana
Mae Lee'r Llew yn poeni gan ei fod yn cerdded yn ei gwsg. Lee the Lion is worried because he keeps walking in his sleep.

10 45-11 00Marcaroni
Mae Marcaroni yn cyfansoddi can am ddryswch y sibrydion! Colourful show for children. Marcaroni composes a song about how messages get mixed up when passed from person to person.

11 00-11 15Ben Dant
Ymunwch a Ben Dant a'r morladron o Ysgol Llwyncelyn wrth iddynt fynd ar antur i ddarganfod y trysor. Join the pirate Ben Dant, and a team from Ysgol Llwyncelyn on their adventure.

11 15-11 25Ynys Broc Mor Lili
Mae Lili'n dod o hyd i chwisg ar y traeth ac yn mynd ag e gyda hi i ddosbarth coginio Nonna Moc. Lili finds a whisk on the beach and takes it along to Nonna Moc's baking class.

11 25-11 30Twm Tisian
Mae Twm Tisian yn mynd i fwyty Eidalaidd heddiw ac yn cael cyfle i wneud pitsa mawr blasus. Today Twm Tisian visits an Italian restaurant and helps make a big tasty pizza!

11 30-11 45Jen a Jim a'r Cywiadur
Mae Bolgi'n pobi bara, ond yn anffodus, wrth i'r bara oeri, mae rhywun neu rywbeth yn cipio hanner y dorth. Unfortunately, as Bolig's freshly-baked bread is cooling, half of it disappears!

11 45-12 00Sam Tan
Mae pethau'n mynd o'i le pan fo'r merched yn mwynhau noson yng nghwmni ei gilydd ac mae Mandy yn gwarchod Lili. Things go wrong when the girls enjoy an evening together.

12 00-12 10Cled
Dewch gydag Cled a'i ffrindiau wrth iddynt ddarganfod y byd gwych sydd o'u hamgylch. Fun with Cled and friends as they discover the wonderful world around them.

12 10-12 20Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud
Fyddech chi'n credu bod dwr yn syrthio o'r nen yn y Safana poeth? Wel mae'n gallu digwydd pan mae eich ffrind Eliffant drws nesaf i chi! Monkey plays with his friend the elephant today.

12 20-12 30Popi'r Gath
All y criw achub Cath Roced? Can the crew rescue Rocket Cat?

12 30-12 45Llan-ar-goll-en
Gyda diflaniad uwd hyfryd Beti o garreg ddrws y Becws, mae'n edrych yn debyg bod lleidr llwglyd yn y pentref! There's a hungry thief in the village as Beti's wonderful porridge disappears.

12 45-13 00Dwylo'r Enfys
Mae Heulwen yn glanio yng Nghaerdydd ac yn chwilio am Gwern sy'n hoffi drymio. Join Heulwen as she lands in Cardiff and looks for Gwern. Gwern loves music and wants to be a drummer! [SL]

13 00-13 05Newyddion S4C
Newyddion a'r tywydd. News and weather.

13 05-14 00Tudur Owen a'i Gwmni Pysgod
Tudur Owen sy'n ceisio ailgysylltu tref draddodiadol Gymreig a'i sgiliau traddodiadol. Tudur Owen tries to reconnect Menai Bridge with its tradition of fishing locally and selling the catch.

14 00-14 55Prynhawn Da
Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery.

14 55-15 00Newyddion S4C
Newyddion a'r tywydd. News and weather.

15 00-15 30New: Ward Plant
Pendics, sepsis a ffit - tri chyflwr tra gwahanol ar y Ward Plant. Appendix, sepsis and a fit - three very different conditions need treatment in the final programme of the series.

15 30-16 00Taith Fawr y Dyn Bach
Mae James yn cwrdd a Corinna Roberts sydd a'r cyflwr Myotubular Myopathy ac yn disgwyl ei phlentyn cyntaf. James meets Corinna Roberts who has Myotubular Myopathy and is expecting a baby.

16 00-17 00Awr Fawr
Detholiad o raglenni i blant. A selection of children's programmes: Ynys Broc Mor, Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud, Popi'r Gath, Jen a Jim a'r Cywiadur, Llan-ar-goll-en.

17 00-17 10New: Dewi a'r Ditectifs Gwyllt
Mae Dewi'n mynd a'r ditectifs am dro i goedwig arbennig yn Nhreborth ger Bangor i chwilio am wiwerod coch. In the last in the series, the crew search for red squirrels in a North Wales wood.

17 10-17 30Dreigiau: Gwarchodwyr Berc
Mae Igion, Twlldant, Sgodraed a'r efeilliaid yn darganfod Sgrochan wedi'i anafu ar Ynys y Newidiaid. Twlldant, Sgodraed and the twins come across an injured Sgrochan.

17 30-17 40New: Fideo Fi
Mae Clwb Celf Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Myrddin yn creu campwaith allan o ddeunyddiau ailgylchu. Pupils from Ysgol Bro Myrddin create a piece of art from a heap of rubbish!

17 40-17 55Dennis a Dannedd
Cyfres animeiddiedig i blant yn dilyn anturiaethau Dennis the Menace a'i gi, Dannedd. Animation featuring the Beano character Dennis the Menace and his dog.

17 55-18 00Ffeil
Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for young people.

18 00-18 25Pobol y Cwm
Ydy Garry yn peryglu ei briodas drwy lanhau arian budur drwy'r Deri? Is Garry endangering his marriage by laundering money through the Deri? Hannah receives some bad news from Australia.

18 25-18 30Newyddion S4C
Newyddion a'r tywydd. News and weather.

18 30-19 00Sgorio
Ymunwch a Morgan Jones am uchafbwyntiau holl gemau Uwch Gynghrair Cymru Dafabet a Wrecsam yn erbyn Torquay. Action from the Dafabet Welsh Premier League and also Wrexham v Torquay.

19 00-20 00Heno
Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests.

20 00-20 25Pobol y Cwm
Ydy Hannah wir eisiau gweithio yn y siop tsips? Mae Dani yn difaru'r hyn mae hi wedi'i wneud. Does Hannah really have what it takes to work at the chip shop? Dani regrets what she's done.

20 25-21 00New: Bywyd y Fet
Cawn gwrdd a bridwyr cwn o Bontuchel ger Rhuthun sydd newydd groesawu nythaid o gwn bach Labrador i'r byd. A new litter of Labrador puppies and a busy time at the Meirionnydd Rural Show.

21 00-21 30Newyddion 9
Newyddion 9 a'r tywydd. S4C 9 o'clock news and weather.

21 30-22 00Ffermio
Cyfres gylchgrawn am faterion cefn gwlad. Countryside and farming magazine.

22 00-23 45Clwb Rygbi: Leinster v Gleision
Gem Gleision Caerdydd oddi cartre' yn erbyn Leinster a chwaraewyd dros y penwythnos. Guinness PRO12 rugby featuring the Cardiff Blues away to Leinster. English sound-track available.

23 45-00 00..programmes start at 7.00am
..programmes start at 7.00am

00 00-02 30Teleshopping
Home Shopping.

02 30-06 00..programmes start at 7.00am
..programmes start at 7.00am

06 00-07 00..programmes start at 7.00am
..programmes start at 7.00am