BBC One
BBC One HD
BBC One North Ireland
BBC One Scotland
BBC One Wales
BBC Two
BBC Two North Ireland
BBC Two Scotland
BBC Two Wales
BBC Three
BBC Four
BBC HD
BBC News 24
BBC Parliament
Boomerang
British Eurosport
Cartoon Network
CBBC
cbeebies
Channel 4
Channel 4 HD
Challenge
Dave
Discovery
Disney
E4
Extreme Sports
Film Four
Channel 5
Channel 5 US
Fiver
FX
Ideal World
itv1 HD
itv1
itv2
itv3
itv4
Living
More 4
MTV
Nickelodeon
Comedy Central
Comedy Central Extra
QVC
S4C
SyFy
Sky Atlantic
Sky Movies Action Thriller
Sky Movies Comedy
Sky Movies Crime & Thriller
Sky Movies Drama
Sky Movies Family
Sky Movies Indie
Sky Movies Modern Greats
Sky Movies Premiere
Sky Movies Sci-fi Horror
Sky Movies Showcase
Sky News
Sky One
Sky Two
Sky Three
Sky Sports 1
Sky Sports 2
Sky Sports 3
Sky Sports F1
Sky Sports News
Sky Sports Xtra
TCM
TMF
Gold
UK TV Style
VH1
4 Music
Watch

Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday

TV Listings for S4C on Sunday (23.04.2017)


06 00-06 15Hafod Haul
Mae criw ffilmio yn dod i'r fferm ond tybed pa un o'r anifeiliaid fydd seren y sgrin? A film crew comes to the farm, but which animal will become the star of the show?

06 15-06 30Guto Gwningen
Wedi iddo gynnig gwarchod wy Dili Minllyn, mae Guto'n sylweddoli bod hynny'n waith anodd a pheryglus iawn. Guto discovers that babysitting is far more dangerous than he imagined.

06 30-06 40Twt
Mae radio'r Harbwr Feistr wedi torri ac yn anffodus, ni all gysgu heb wrando ar swn cerddoriaeth. The Harbour Master's radio has broken and he can't sleep without listening to music.

06 40-07 00Sbridiri
Yn y rhaglen hon mae Twm a Lisa yn creu eliffant i ddal brwsus paent. In this programme Twm and Lisa make an elephant box for Twm.

07 00-07 10Halibalw
Ymunwch a chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing.

07 10-07 20Nico Nog
Mae Megan a Nico yn gwneud cardiau arbennig i Dad ac mae Nico'n cael rhoi ol ei bawen yn ei gerdyn o! Megan and Nico are making special cards for Dad and Nico gets to stamp a paw print!

07 20-07 35Ben Dant
Ymunwch a Ben Dant a'r morladron o Ysgol Gymraeg Nantcaerau wrth iddynt fynd ar antur i ddarganfod y trysor. Join the pirate Ben Dant, and a team from Ysgol Gymraeg Nantcaerau.

07 35-07 50Do Re Mi Dona
Ymunwch a Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn, wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Dewi Sant, Llanelli i ddysgu'r gan Ailgylchu. Youngsters from Ysgol Dewi Sant Llanelli learn a song.

07 50-08 00Patrol Pawennau
Pan daw haid o wyddau i aros am noson ger pencadlys y Pawenlu mae un cyw isio bod yn ffrind i Fflamia. When a flock of geese stop at the Patrol tower, one of the goslings takes to Fflamia.

08 00-08 10Sara a Cwac
Mae Sara a Cwac yn mynd i'r parc er mwyn dilyn taith yr enfys. Sara and Cwac go to the park to follow the rainbow.

08 10-08 25New: Jen a Jim a'r Cywiadur
Mae'r Enfys yn diflannu. Oes rhywun neu rywbeth wedi mynd a hi? The rainbow disappears. Has someone or something taken it?

08 25-08 35Boj
Mae Boj yn dangos carden bost i Mia oddi wrth Carwyn a'i deulu o Hawaii. Boj shares a postcard from Carwyn's Hawaiian holiday with Mia and he discovers her family haven't ever had a holiday.

08 35-08 50Cei Bach
Mae'n noson y sioe, ac mae pawb yn penderfynu bod rhaid i'r sioe fynd yn ei blaen. It is the night of the long-awaited show, and the cast decides the show must go on.

08 50-08 55Penblwyddi Cyw
Os wyt ti'n dathlu dy ben-blwydd, dyma gyfle i ti weld dy lun ar Cyw. If you're celebrating your birthday, you may see your photo on today's Cyw!

08 55-09 00Pen-blwydd Pwy?
Cyfres adloniadol ac addysgiadol wedi ei hanimeiddio. Entertaining and educational animated series for nursery school children. Who is celebrating their birthday today?

09 00-09 30Jerwsalem: Tir Sanctaidd
Jason Mohammad sy'n archwilio hanes Mynydd y Deml, Jerwsalem. TheTemple Mount, Jerusalem; one of the most sacred places on earth also creates conflict between Jews and Palestinians.

09 30-10 00Jerwsalem: Tir Sanctaidd
Ydy'r llwybr sy'n rhedeg dros dir sanctaidd Jerwsalem yn arwain yn anorfod at ryfel? Does the path that runs over Jerusalem's holy ground inevitably lead to war? Last in series.

10 00-11 00New: Dal Ati: Bore Da
Golwg ar rai o eitemau diweddar y cyfresi Heno a Prynhawn Da sydd o ddiddordeb penodol i'r rhai sy'n dysgu Cymraeg. Items from Heno or Prynhawn Da of interest to Welsh learners.

11 00-12 00New: Dal Ati: Sgwad Ser Cymru
Cawn gwrdd a'r pel-droediwr Gethin Jones a Chloe James sy'n chwarae pel-rwyd. Osian and Nia meet footballer Gethin Jones and netball player Chloe James. Following this, Ar Werth.

12 00-12 25Rownd a Rownd
Tra bo Barry yn ceisio adfer y sefyllfa gyda'r rhai wnaeth dorri i mewn i'r fflat, mae effaith y digwyddiad yn dal i ffrwtian. The impact of the incident at the flat is still taking effect.

12 25-12 50Rownd a Rownd
Caiff Dani newyddion da sy'n rhoi hyder iddi dreulio mwy o amser yn y salon. Dani receives some good news from the hospital and it gives her the confidence to spend more time in the salon.

12 50-13 50Seiclo: Paris i Roubaix
Uchafbwyntiau'r ras yng nghwmni Wyn Gruffydd a Rheinallt ap Gwynedd. Highlights of the Paris-Roubaix race - one of the oldest and most recognised of the classics.

13 50-14 20Pobol y Rhondda
Bydd Sion yn cyfarfod aelodau o Cor y Cwm, yn gwneud shifft gyda Gwasanaeth Tan De Cymru, ac yn mentro i stabl i edrych ar ol ceffylau. Sion meets members of a choir and joins fire fighters.

14 20-14 50New: Pobol y Rhondda
Sion Tomos Owen sy'n cyfarfod y cerddor John Asquith, sy'n crwydro'r byd gyda'i waith. Sion Tomos Owen meets musician and linguist John Asquith who travels the world conducting choirs.

14 50-15 45Cartrefi Cefn Gwlad Cymru
Y tro hwn mi fyddwn yn edrych ar Y Ty Hir, adeilad sy'n cynnwys ffermdy a beudy o dan yr un to. We look at The Long House, where the farmhouse and cowshed, are incorporated in one building.

15 45-16 15Y Daith: Oberammergau
Rhaglen yn dilyn criw o ardal Rhuthun ar ymweliad ag Oberammergau i weld y pasiant byd-enwog. The journey of pilgrims from the Ruthin area to Oberammergau to see the famous passion play.

16 15-16 453 Lle
Cawn gwmni'r gol-geidwad Owain Fon Williams heddiw. Goalkeeper Owain Fon Williams takes us to his home-town of Penygroes, the coastal village Trefor and Inverness in the Scottish Highlands.

16 45-17 45Cofio Sioned James
Mae'r rhaglen arbennig hon yn talu teyrnged ac yn diolch am gyfraniad cerddorol y diweddar Sioned James. Celebrating the life of the late musician and choral conductor Sioned James.

17 45-18 50Only Men Aloud yn Bollywood
Only Men Aloud ar daith i brofi pob agwedd ar fywyd Bollywood ac i ganu can Hindi gyda phlant lleol. Only Men Aloud visit Bollywood and share a few of their songs with the people of Mumbai.

18 50-19 20Ralio+
Holl uchafbwyntiau pedwaredd rownd Pencampwriaeth Rali'r Byd, Rali Corsica Ffrainc, gydag Emyr Penlan. Highlights from the 4th round of the WRC from Rally Tour de Corse, France.

19 20-19 30Newyddion a Chwaraeon
Newyddion a Chwaraeon. News and Sport.

19 30-20 00New: Dechrau Canu Dechrau Canmol
Cawn ymuno a'r gynulleidfa yn Eglwys yr Holl Saint, Rhydaman. This week's programme visits All Saints Church, Ammanford and there are performances by tenor Robin Lyn and Cor Lleisiau'r Cwm.

20 00-20 30New: Trefi Gwyllt Iolo
Mewn cyfres newydd bydd Iolo Williams yn chwilio am fywyd gwyllt yn ein trefi. From foxes and herons to badgers and red squirrels, Iolo Williams discovers amazing wildlife in our towns.

20 30-21 00Cofio gyda Margaret Williams
Margaret Williams sy'n rhannu ei hatgofion gyda Heledd Cynwal. Singer and actress Margaret Williams shares her memories with Heledd Cynwal.

21 00-22 00New: 35 Diwrnod
Oherwydd y tensiynau rhwng Catrin a Gwenda mae Geraint yn gorfodi ei ferch i ddychwelyd i Gaerdydd. Geraint orders his daughter to return home to Cardiff. Where does this leave her and Josh?

22 00-22 45Clwb2
Yn rhaglen ola'r tymor, rygbi fydd yn cael y sylw wrth i ohebydd rygbi BBC Cymru, Gareth Charles, ymateb i gyhoeddiad carfan y Llewod. Gareth Charles discusses the Lions' squad announcement.

22 45-23 15Y Ditectif
Un o achosion mwyaf arswydus Cymru sydd dan sylw heno - llofruddiaeth gweddw 90 oed ar Ynys Mon. One of Wales' most gruesome crimes - the murder of a 90 year old widow on Anglesey.

23 15-23 50Aled Jones: Fy Nhaith Glasurol
Aled Jones sy'n ein tywys ar daith gerddorol gan ddechrau yng Nghymru ac yna i Hamburg a Vienna. Aled Jones explores his musical inspirations from Wales and Europe.

23 50-00 00..programmes start at 7.00am
..programmes start at 7.00am

00 00-02 30Teleshopping
Home Shopping.

02 30-06 00..programmes start at 7.00am
..programmes start at 7.00am

06 00-07 00..programmes start at 7.00am
..programmes start at 7.00am