BBC One
BBC One HD
BBC One North Ireland
BBC One Scotland
BBC One Wales
BBC Two
BBC Two North Ireland
BBC Two Scotland
BBC Two Wales
BBC Three
BBC Four
BBC HD
BBC News 24
BBC Parliament
Boomerang
British Eurosport
Cartoon Network
CBBC
cbeebies
Channel 4
Channel 4 HD
Challenge
Dave
Discovery
Disney
E4
Extreme Sports
Film Four
Channel 5
Channel 5 US
Fiver
FX
Ideal World
itv1 HD
itv1
itv2
itv3
itv4
Living
More 4
MTV
Nickelodeon
Comedy Central
Comedy Central Extra
QVC
S4C
SyFy
Sky Atlantic
Sky Movies Action Thriller
Sky Movies Comedy
Sky Movies Crime & Thriller
Sky Movies Drama
Sky Movies Family
Sky Movies Indie
Sky Movies Modern Greats
Sky Movies Premiere
Sky Movies Sci-fi Horror
Sky Movies Showcase
Sky News
Sky One
Sky Two
Sky Three
Sky Sports 1
Sky Sports 2
Sky Sports 3
Sky Sports F1
Sky Sports News
Sky Sports Xtra
TCM
TMF
Gold
UK TV Style
VH1
4 Music
Watch

Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday

TV Listings for S4C on Tuesday (17.01.2017)


06 00-07 00..programmes start at 7.00am
..programmes start at 7.00am

07 00-07 05Pingu
Anturiaethau Pingu'r pengwin. The adventures of Pingu the penguin.

07 05-07 15Octonots
Wrth i grwbanod mor newydd-anedig anelu am y cefnfor, mae'n rhaid i'r Octonots eu hamddiffyn rhag ysglyfaethwyr. As newborn baby sea turtles scuttle to the ocean they need help to stay safe.

07 15-07 20Can yr Octonots
Can fer gan griw'r Octonots. A short song from the Octonots.

07 20-07 30Guto Gwningen
Mae Tomi Broch wedi cael llond bol ar y tywydd oer ac mae'n mynd i gynhesu o flaen y tan yn nhy Benja. When Tomi Broch decides he's had enough of the cold he takes shelter by the fire.

07 30-07 45Deian a Loli
Mae Mam yn sal yn ei gwely gydag annwyd trwm ac mae Deian a Loli yn dianc o'r ty er mwyn chwilio am dusw o flodau gwyllt i godi ei chalon. Deian and Loli try to pick wild flowers for Mam.

07 45-08 00Nodi
Mae Nodi yn dangos i'r Sgitlod sut i daflu boomerang. Noddy teaches the Skittles how to throw a boomerang.

08 00-08 10Stiw
Wedi i Esyllt berswadio Stiw i gystadlu mewn cystadleuaeth ddawns, mae o ac Elsi'n dod at ei gilydd ac mae eu dawns yn werth ei gweld. Esyllt talks Stiw into entering a dance contest.

08 10-08 15Dipdap
Mae'r Llinell yn tynnu llun o bar mawr o draed ac mae Dipdap yn eu defnyddio i ddawnsio. Dipdap performs some fancy footwork with the huge feet drawn by the Line.

08 15-08 30Cymylaubychain
Mae'r cymylau bychain yn chwarae cuddio ac mae Haul yn ysu cael ymuno yn y gem. The little clouds are playing hide and seek and Sun wants to join in.

08 30-08 40Chwedlau Tinga Tinga
Straeon lliwgar o Affrica am anifeiliaid y byd. Heddiw, cawn glywed pam mae Parot yn wael am gadw cyfrinach. Today, we find out why Parrot can't keep a secret.

08 40-08 45Peppa
Mae Dadi'n dysgu gem hwyliog i Peppa a George yn y ty wrth ddisgwyl i'r glaw beidio. Dadi teaches Peppa and George a fun game to play while they wait inside for the rain to stop.

08 45-09 00Meic y Marchog
Er mwyn profi ei fod yn ddraig go iawn mae Meic am i Sblash fod yn ffyrnig. Meic wants Sblash to show he can be fierce but the dragon ends up scaring everybody.

09 00-09 10Falmai'r Fuwch
Amser stori gyda Falmai'r Fuwch. Story time with Falmai the Cow.

09 10-09 25Hafod Haul
Mae gan Hilda'r hwyaden broblem achos mae'r hwyaid bach yn gwrthod nofio yn y llyn. Hilda the duck has a problem because her ducklings refuse to swim in the lake.

09 25-09 35Tomos a'i Ffrindiau
Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends.

09 35-09 45Abadas
Mae gair heddiw yn rhywbeth sy'n dda am ganfod pethau sy'n anodd eu gweld. Today's word is able to seek out things that can't be seen. What could it be?

09 45-10 00Y Dywysoges Fach
Mae'r Dywysoges Fach yn chwilio am ffrind gorau. The Little Princess wants a best friend.

10 00-10 10Y Teulu Mawr
Cyfres gartwn i blant am deulu o eliffantod swnllyd. Cartoon series for young children about a family of lively elephants.

10 10-10 20Heulwen a Lleu
Mae Lleu yn paratoi parti pen-blwydd i Heulwen, ond yn cael trafferth ei gadw'n syrpreis! Lleu is planning a birthday party for Heulwen but is having trouble keeping it a surprise.

10 20-10 35a b c
Mae rhywbeth yn rhuo yn abc heddiw ac mae nerfau pawb yn rhacs! Someone is being very noisy in today's episode of abc, but who? Join the fun with Gareth, Cyw, Bolgi, Llew, Plwmp and Deryn.

10 35-10 45Bobi Jac
Mae Bobi Jac a'i ffrind Cwningen yn mynd i'r gofod. Bobi Jac and Nibbles the Rabbit go on a magical rollercoaster adventure in space.

10 45-11 00Pentre Bach
Mae Sali Mali a'i ffrindiau yn helpu Pili i gynnal sioe bypedau. Sali Mali and her friends help Pili put on a puppet show.

11 00-11 05Pingu
Anturiaethau Pingu'r pengwin. The adventures of Pingu the penguin.

11 05-11 15Octonots
Mae'r Octonots yn dod ar draws llyffaint dart gwenwynig ar ol i eger llanw peryglus daro'r Amason. The Octonauts find out about poison dart frogs after a tidal bore sweeps up the Amazon.

11 15-11 20Can yr Octonots
Can fer gan griw'r Octonots. A short song from the Octonots.

11 20-11 30Guto Gwningen
Wrth i Peredur Pysgotwr fynd i helynt mawr wrth gyfansoddi darn newydd o gerddoriaeth, daw Guto a'i ffrindiau i'w achub! Peredur Pysgotwr gets into trouble while composing a new piece.

11 30-11 45Deian a Loli
Ar ddiwrnod cyngerdd yr ysgol, mae 'na drychineb, mae Deian yn colli ei lais. On the day of the school concert disaster strikes, Deian loses his voice. What happens when they try to find it?

11 45-12 00Nodi
Mae Ci Clen wedi deffro yn gynnar ac eisiau chwarae gyda Nodi. Ond mae Nodi yn dal i gysgu. Ci Clen wakes up early and wants Noddy to play fetch but Noddy still wants to sleep.

12 00-12 10Stiw
Mae Taid yn rhoi dau hen declyn siarad i Stiw, ac maen nhw'n ddefnyddiol iawn i siarad a Mam-gu sydd ym mhen ucha'r ty. Taid gives Stiw a pair of old walkie talkies to talk to Mam-gu.

12 10-12 15Dipdap
Mae Dipdap yn trio tawelu babi ond mae'r Llinell yn cadw i dynnu lluniau o bethau swnllyd. Dipdap tries to soothe a baby but the Line keeps drawing noisy objects, which wake it up.

12 15-12 30Cymylaubychain
Mae'n ddiwrnod glawog, diflas yn y nen heddiw ond yn gyfle da i'r Cymylaubychain hel atgofion am ddiwrnodiau brafiach. It's a wet, miserable day today but remember the happy, better days!

12 30-12 40Chwedlau Tinga Tinga
Straeon lliwgar o Affrica am anifeiliaid y byd. Tybed pam mae tafod sticlyd gan Grugarth? Colourful stories from Africa. Today we hear why Aardvark has a sticky tongue.

12 40-12 45Peppa
Mae Peppa a George yn sylweddoli bod ganddynt gysgodion ac nad oes modd dianc oddi wrthynt. Peppa and George realise they have shadows and no matter what they do, they can't escape them.

12 45-13 00Meic y Marchog
Mae Meic yn dysgu peidio amharu ar bobl pan fyddan nhw'n brysur! Meic learns not to interrupt people when they're busy!

13 00-13 05Newyddion S4C
Newyddion a'r tywydd. News and weather.

13 05-14 00Heno
Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests.

14 00-14 55Prynhawn Da
Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery.

14 55-15 00Newyddion S4C
Newyddion a'r tywydd. News and weather.

15 00-15 303 Lle
Tri lleoliad yng Ngogledd Cymru yw dewis y llenor toreithiog Eigra Lewis Roberts. Writer Eigra Lewis Roberts takes us on a tour of North Wales for her 3 chosen locations, including her home!

15 30-16 00Y Salon
Mewn cyfres newydd sbon cawn glustfeinio ar rai o sgyrsiau difyr y salon trin gwallt. In a brand new series we eavesdrop on some of the conversations in hairdressing salons around Wales.

16 00-17 00Awr Fawr
Detholiad o raglenni i blant. A selection of children's programmes to keep younger viewers entertained: Pingu, Guto Gwningen, Octonots, Meic y Marchog, Deian a Loli.

17 00-17 25Sgorio
Ymunwch a Morgan Jones am holl gyffro penwythnos olaf Uwch Gynghrair Cymru Dafabet cyn y toriad. All the action from the WPL as the first half of the season ends. Plus the best of La Liga.

17 25-17 50Y Barf
Mae'r barf wedi colli'r awen a dyw e ddim yn gallu barddoni! Y Barf has a very big problem! He has lost his muse and is unable to write poetry! Can the youngsters help him to get it back?

17 50-17 55Y Brodyr Adrenalini
Mae'r Brodyr mewn dyfroedd dyfnion ar ol plymio i mewn i fathondy Rhufeinig. The Brothers are in deep water after plunging into a Roman baths.

17 55-18 00Ffeil
Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for young people.

18 00-18 25Pobol y Cwm
Sut bydd Sara'n ymdopi gyda phresenoldeb Vicky yn Awyr Iach, o ystyried bod hi'n amau iddi gysgu gyda'i gwr yr wythnos diwethaf? How will Sara cope with Vicky's presence at Awyr Iach?

18 25-18 30Newyddion S4C
Newyddion a'r tywydd. News and weather.

18 30-19 00Parti Bwyd Beca
Yn rhaglen olaf y gyfres bydd Beca yn teithio'n ol adref i Gaerdydd i baratoi gwledd o fwydydd llysieuol. Beca returns home to Cardiff and prepares a veggie feast in the last in the series.

19 00-19 30Heno
Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests.

19 30-20 00Rownd a Rownd
Tra bod Sophie yn benderfynol o gael ei dwylo ar y busnesau lleol, mae Wil yn awyddus i ddod o hyd i'r gwir am Iolo ac Erin. Sophie is determined to get her hands on the businesses.

20 00-20 25Pobol y Cwm
Will Kath get caught rummaging through someone else's handbag? A fydd Kath yn cael ei dal pan aiff i chwilota ym mag rhywun arall? Mae Mathew yn ceisio swyno Cadno.

20 25-21 00Ward Plant
Cawn gwrdd a Mr Phillip Moore, llawfeddyg Clust, Trwyn a Gwddf o Farbados sydd wedi pasio arholiad Lefel 'A' Cymraeg! ENT surgeon Mr Phillip Moore from Barbados takes some tonsils out.

21 00-21 30Newyddion 9
Newyddion 9 a'r tywydd. S4C 9 o'clock news and weather.

21 30-22 00Hywel Ddoe a Heddiw
Bydd Guto Harri yn coginio i Hywel ar lawr uchaf adeilad y Times a'r Sunday Times a chawn sgwrs gyda Rhian Elena ac Alaw Griffiths. Hywel meets Guto Harri, Rhian Elena and Alaw Griffiths.

22 00-23 00Noson Lawen
Emyr Gibson sydd yn ein gwahodd i ymuno mewn noson gartrefol braf wedi ei recordio yn Pontio ym Mangor. A musical feast by the Gibson family of Deiniolen and friends from Pontio, Bangor.

23 00-23 50Clwb2
Yn cynnwys gornest dyngedfennol Diawled Caerdydd sy'n croesawu Belfast i'r brifddinas. Ice hockey; sailing featuring Alex Thomson; Foster's Cup rugby & the National Cyclo-Cross Championships

23 50-00 00..programmes start at 7.00am
..programmes start at 7.00am

00 00-02 30Teleshopping
Home Shopping.

02 30-06 00..programmes start at 7.00am
..programmes start at 7.00am

06 00-07 00..programmes start at 7.00am
..programmes start at 7.00am