BBC One
BBC One HD
BBC One North Ireland
BBC One Scotland
BBC One Wales
BBC Two
BBC Two North Ireland
BBC Two Scotland
BBC Two Wales
BBC Three
BBC Four
BBC HD
BBC News 24
BBC Parliament
Boomerang
British Eurosport
Cartoon Network
CBBC
cbeebies
Channel 4
Channel 4 HD
Challenge
Dave
Discovery
Disney
E4
Extreme Sports
Film Four
Channel 5
Channel 5 US
Fiver
FX
Ideal World
itv1 HD
itv1
itv2
itv3
itv4
Living
More 4
MTV
Nickelodeon
Comedy Central
Comedy Central Extra
QVC
S4C
SyFy
Sky Atlantic
Sky Movies Action Thriller
Sky Movies Comedy
Sky Movies Crime & Thriller
Sky Movies Drama
Sky Movies Family
Sky Movies Indie
Sky Movies Modern Greats
Sky Movies Premiere
Sky Movies Sci-fi Horror
Sky Movies Showcase
Sky News
Sky One
Sky Two
Sky Three
Sky Sports 1
Sky Sports 2
Sky Sports 3
Sky Sports F1
Sky Sports News
Sky Sports Xtra
TCM
TMF
Gold
UK TV Style
VH1
4 Music
Watch

Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday

TV Listings for S4C on Tuesday (21.02.2017)


06 00-07 00..programmes start at 7.00am
..programmes start at 7.00am

07 00-07 05Pingu
Anturiaethau Pingu'r pengwin. The adventures of Pingu the penguin.

07 05-07 15New: Octonots
Mae Dela yn cael cymorth ei chwaer fach i ddatrys dirgelwch diflaniad rhyfedd mewn coedwig wymon. Dela teams up with her little sister to solve a mysterious disappearance in a kelp forest.

07 15-07 20Can yr Octonots
Can fer gan griw'r Octonots. A short song from the Octonots.

07 20-07 30Guto Gwningen
Wedi i Mr Cadno gael ei ddal yng ngardd Mr Puw mae Guto'n cael ei berswadio gan y llwynog i'w helpu i ddianc. When Mr Cadno is trapped in Mr Puw's garden, Guto reluctantly agrees to help him

07 30-07 45New: Deian a Loli
Mae Deian a Loli wedi bwyta caws Dad i gyd a does ganddo fo ddim byd i fwyta i ginio. Deian and Loli have eaten all of Dad's cheese and he has nothing to put in his sandwich. Can they help?

07 45-08 00Nodi
Mae Nodi yn dysgu Fflach sut i chwarae cuddio. Ond mae'r robot yn canfod lle mor dda i guddio, does neb yn gallu dod o hyd iddo! Noddy teaches Whiz how to play hide and seek.

08 00-08 10Stiw
Wedi gwers natur yn yr ysgol yn trafod cuddliw, mae Stiw yn dychryn wrth weld unrhyw beth sydd a streipiau du a melyn. Stiw becomes scared of anything with yellow-and-black stripes.

08 10-08 15New: Dipdap
Mae'r Llinell yn tynnu llun o rywbeth trist iawn ac mae Dipdap yn ceisio ei wneud yn hapus. The Line draws a very sad thing. Dipdap does his best to cheer it up.

08 15-08 30Cymylaubychain
Mae Ffwffa a Bobo wrth eu bodd yn chwarae tren, ond mae eu bryd ar yrru tren stem go iawn. Ffwffa and Bobo love playing trains, but what they'd really like to do is drive the cloudy train.

08 30-08 40Chwedlau Tinga Tinga
Straeon lliwgar o Affrica am anifeiliaid y byd. Colourful stories from Africa about the animals of the world. Today we find out why Meerkat is always on the lookout.

08 40-08 45Peppa
Pan mae hoff degan deinosor George yn colli ei gynffon, rhaid ymweld a siop Mr Llwynog. When his favourite toy dinosaur loses its tail, George visits Mr Llwynog's Shop to find a new one.

08 45-09 00Meic y Marchog
Mae Meic yn sylweddoli bod Galath yn edrych yn well heb unrhyw wisgoedd ffansi. Meic learns that Galath looks better just the way he is without any fancy clothes.

09 00-09 10Falmai'r Fuwch
Amser stori gyda Falmai'r Fuwch. Story time with Falmai the Cow.

09 10-09 25Hafod Haul
Mae Jaff yn penderfynu rhoi tro ar fod yn artist am y dydd ac yn paentio llun o'r fferm. Jaff decides to be an artist for the day and paints a picture of the farm.

09 25-09 35Tomos a'i Ffrindiau
Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends.

09 35-09 45Abadas
Ar ol adeiladu castell eira yn y mynyddoedd oer, mae'r Abadas yn ymuno a Ben i chwarae 'gem y geiriau'. After building a snow castle in the snowy mountains, the Abadas play the word game.

09 45-10 00Y Dywysoges Fach
Mae'r Dywysoges Fach eisiau bod yn archwiliwr fel ei hen hen dadcu. The Little Princess wants to be an explorer like her great grandfather.

10 00-10 10Y Teulu Mawr
Cyfres gartwn i blant am deulu o eliffantod swnllyd. Cartoon series for young children about a family of lively elephants.

10 10-10 20Heulwen a Lleu
Mae Heulwen am beintio llun ond yn methu'n lan a phenderfynu beth i'w baentio. Heulwen wants to paint a picture but can't decide what to paint. Can the animals come up with an idea?

10 20-10 35a b c
Ymunwch yn yr hwyl wrth i Gareth a'r criw ddysgu am y llythyren CH ym mhennod heddiw o abc. Gareth, Cyw, Bolgi, Llew, Jangyl, Plwmp and Deryn learn about the letter CH.

10 35-10 45Bobi Jac
Mae Bobi Jac yn mynd ar antur yn y wlad ac yn chwarae bownsio bownsio. Bobi Jac plays a bouncing game in the countryside.

10 45-11 00Pentre Bach
Nid yw Jac Do'n deall beth yn union yw ystyr cyfrinach. Jac Do doesn't really understand the meaning of a secret and he tells everyone that Jac and Jini are expecting a baby.

11 00-11 05Pingu
Anturiaethau Pingu'r pengwin. The adventures of Pingu the penguin.

11 05-11 15Octonots
Mae'r Octonots yn brwydro drwy gors i achub fflamingo bach cyn iddo gael ei ddal gan ysglyfaethwyr llwglyd! The Octonauts wade through a swamp to find a lost flamingo chick.

11 15-11 20Can yr Octonots
Can fer gan griw'r Octonots. A short song from the Octonots.

11 20-11 30Guto Gwningen
Wedi i Guto, Benja a Lili gael eu hudo gan lwyth o radish blasus yr olwg, mae Lili'n cael ei dal yn nhrap Mr Cadno. Lili finds herself caught in Mr Cadno's trap. Can Guto rescue her?

11 30-11 45Deian a Loli
Mae Deian a Loli yn ffraeo fel cath a chi, felly mae Deian yn gwneud ei hun yn fach er mwyn chwarae y tu mewn i'w gastell Lego. Deian shrinks himself so he can go to play in his Lego castle.

11 45-12 00Nodi
Mae hi'n ben-blwydd ar y Sgitlod Bach ac mae digon o jeli i bawb ei fwynhau yn y parti. It's the Little Skittles birthday party, and there's plenty of jelly for everyone!

12 00-12 10Stiw
Mae Stiw'n ceisio cael y teulu i gyd i arbed dwr ond mae ambell beth yn mynd o chwith. Stiw suggests the family have a water saving 'bucket day' but things don't go quite as planned.

12 10-12 15New: Dipdap
Mae'r Llinell yn tynnu llun o ddraig. Mae Dipdap yn ceisio colli'r ddraig ond mae'n cadw i ail-ymddangos. The Line draws a dragon and Dipdap can't get rid of it!

12 15-12 30Cymylaubychain
Mae gan bawb le arbennig i gysgu heblaw am Nensyn, felly mae'r Cymylaubychain yn mynd ati i drefnu syrpreis arbennig iddo. Nensyn gets a nice surprise from his friends.

12 30-12 40Chwedlau Tinga Tinga
Straeon lliwgar o Africa am anifeiliaid y byd. Heddiw cawn glywed pam mae Gwahadden yn byw o dan y ddaear. Today we find out why Mole lives underground.

12 40-12 45Peppa
Mae Dadi Mochyn yn darllen stori amser gwely i Peppa a George. Dadi Mochyn reads Peppa and George a bedtime story. George wakes up again later so Peppa has to make up another story.

12 45-13 00Meic y Marchog
Mae Sblash yn drist pan fo Meic a Sbarcyn yn chwarae gyda'i gilydd drwy'r amser. When Meic's dragons try to act scary, Sbarcyn is better at it and Sblash feels unhappy. Will Meic notice?

13 00-13 05Newyddion S4C
Newyddion a'r tywydd. News and weather.

13 05-14 00Heno
Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests.

14 00-14 55Prynhawn Da
Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery.

14 55-15 00Newyddion S4C
Newyddion a'r tywydd. News and weather.

15 00-15 30New: Loriau Mansel Davies a'i Fab
Alan George sydd ar ei ffordd i'r Iseldiroedd i godi llwyth o olew ar gyfer y diwydiant bwyd. Alan George travels to Rotterdam to pick up a load of cooking oil with just 72 hours to do it!

15 30-16 00New: Y Salon
Wrth iddynt drafod dydd San Ffolant ydy cwsmeriaid Y Salon yn teimlo'n rhamantus? As they discuss Valentine's Day, how romantic are the customers feeling this week? Last in series.

16 00-17 00Awr Fawr
Detholiad o raglenni i blant. A selection of children's programmes to keep younger viewers entertained: Pingu, Guto Gwningen, Octonots, Meic y Marchog, Deian a Loli.

17 00-17 25Sgorio
Ymunwch a Morgan Jones am holl gyffro Cwpan Irn-Bru, Uwch Gynghrair Cymru Dafabet a La Liga. All the latest action from the Irn-Bru Cup, Dafabet Welsh Premier League and La Liga.

17 25-18 00New: Tag
Y diweddara' o fyd chwaraeon, cerddoriaeth, ffasiwn, ffilmiau a selebs. The latest from the world of sports, music, fashion and films.

18 00-18 25Pobol y Cwm
Mae hi'n bryd i Sheryl dderbyn ei bod hi'n colli ei gwallt. Mae Jim yn cyrraedd pen ei dennyn. It's time for Sheryl to accept she's losing her hair. Jim reaches the end of his tether.

18 25-18 30Newyddion S4C
Newyddion a'r tywydd. News and weather.

18 30-19 00Llys Nini
Y tro hwn, bydd Elin Fflur a Steffan Alun yn clywed chwedlau a hanes canolfan anifeiliaid Llys Nini. Elin Fflur and Steffan Alun hear about the history of the Llys Nini animal centre.

19 00-19 30Heno
Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests.

19 30-20 00Rownd a Rownd
Yn dilyn y penderfyniadau mawr yng nghartref Llio ac Iolo, mae lot o bethau angen eu trafod. Pwy sydd am symud allan? Llio and Iolo have a lot of things to discuss. Who will move out?

20 00-20 25Pobol y Cwm
Ydy Eileen yn barod i ddod i wybod y gwir am gyfrinach Jim? Mae Gethin yn gwrthod helpu Garry gyda'i sgam dwyn ceir. Is Eileen ready to face the truth about Jim's secret?

20 25-21 00New: Ward Plant
Dwy hogan fach yn methu anadlu ac yn hollol ddibynnol ar staff Ward Dewi i'w cael nhw adre'n saff. Two little girls with breathing difficulties and the staff on Ward Dewi who help them.

21 00-21 30Newyddion 9
Newyddion 9 a'r tywydd. S4C 9 o'clock news and weather.

21 30-22 00New: Y Byd ar Bedwar
Pam bod Cymru gyda'r arafaf yn Ewrop i roi diagnosis canser i gleifion? Why is Wales among the slowest countries in Europe for diagnosing cancer?

22 00-23 00New: Noson Lawen
Gyda Delwyn Sion, Einir Dafydd, Cor Crymych a'r Cylch, Bella Voce, Adam Gilbert, Mabli Tudur a'r Welsh Whisperer. Aled Jones presents a variety of great acts from Mwldan Theatre, Cardigan.

23 00-23 50Clwb2
Tim pel-rwyd y Dreigiau Celtaidd yn erbyn Caerfaddon; gemau y Cwpan Rygbi Cenedlaethol a hynt a helynt Diawled Caerdydd. In action are the Celtic Dragons, the Cardiff Devils and Wrexham AFC.

23 50-00 00..programmes start at 7.00am
..programmes start at 7.00am

00 00-02 30Teleshopping
Home Shopping.

02 30-06 00..programmes start at 7.00am
..programmes start at 7.00am

06 00-07 00..programmes start at 7.00am
..programmes start at 7.00am