BBC One
BBC One HD
BBC One North Ireland
BBC One Scotland
BBC One Wales
BBC Two
BBC Two North Ireland
BBC Two Scotland
BBC Two Wales
BBC Three
BBC Four
BBC HD
BBC News 24
BBC Parliament
Boomerang
British Eurosport
Cartoon Network
CBBC
cbeebies
Channel 4
Channel 4 HD
Challenge
Dave
Discovery
Disney
E4
Extreme Sports
Film Four
Channel 5
Channel 5 US
Fiver
FX
Ideal World
itv1 HD
itv1
itv2
itv3
itv4
Living
More 4
MTV
Nickelodeon
Comedy Central
Comedy Central Extra
QVC
S4C
SyFy
Sky Atlantic
Sky Movies Action Thriller
Sky Movies Comedy
Sky Movies Crime & Thriller
Sky Movies Drama
Sky Movies Family
Sky Movies Indie
Sky Movies Modern Greats
Sky Movies Premiere
Sky Movies Sci-fi Horror
Sky Movies Showcase
Sky News
Sky One
Sky Two
Sky Three
Sky Sports 1
Sky Sports 2
Sky Sports 3
Sky Sports F1
Sky Sports News
Sky Sports Xtra
TCM
TMF
Gold
UK TV Style
VH1
4 Music
Watch

Back

TV Listings for S4C on Monday (23.01.2017)


06 00-07 00..programmes start at 7.00am
..programmes start at 7.00am

07 00-07 05Twm Tisian
Mae Twm yn mynd am dro yn y parc, ond mae e'n teimlo yn drist iawn am ei fod wedi colli ei het! Twm takes a walk in the park, but he's feeling sad because he's lost his hat.

07 05-07 20Ysbyty Cyw Bach
Cyfres i blant sy'n cyflwyno'r syniad o fynd i'r ysbyty gan eu helpu i ddod dros yr ofn o gael eu trin. A series for children helping them to overcome their fear of going to hospital.

07 20-07 30Blero yn Mynd i Ocido
Pam mae boliau Blero a Talfryn yn gwneud synau digri'?Mae'r ateb bob tro draw yn Ocido! Why do Blero and Talfryn's tummies make funny rumbling noises? Off they go to Ocido to find out!

07 30-07 45Jen a Jim Pob Dim
Mae Cyw, Plwmp a Deryn wedi colli eu pel tennis ac felly'n methu parhau a'u gem. Cyw, Plwmp and Deryn have lost their tennis ball and so they can't continue their game. Can Jim help?

07 45-08 00Sam Tan
Mae cefnder Norman yn dod i aros ond dyw Norman ddim yn ei hoffi am ei fod yn fachgen mor dda. Norman's cousin Derek comes to stay but he's very good and Norman doesn't like him.

08 00-08 10Igam Ogam
Mae Igam Ogam yn meddwl bod codi ofn ar ei ffrindiau yn ddoniol iawn. Igam Ogam thinks it's funny to frighten her friends.

08 10-08 20Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud
Mae Fflamingo'n symud ei wddw a'i big ac yn crafu fel mae'n sefyll ar un troed, byddwch yn ofalus rhag cwympo! Flamingo teaches Monkey how to stand on one leg.

08 20-08 30Boj
Mmae Boj a Mia yn gwirfoddoli i edrych ar ol y Trwynau Bach. Boj volunteers to help Mia look after the Trwynau Bach.

08 30-08 45Llan-ar-goll-en
Mae Tara'n derbyn map arbennig gan ei modryb Magw. Tara receives a special map from her Aunt Magw. Can it possibly be a treasure map and will it lead to a chest full of gold and jewels?

08 45-09 00Dwylo'r Enfys
Heddiw mae Heulwen yn glanio yn y Gogledd eto ac yn cyfarfod Ceri. Maen nhw'n mynd ar daith i'w sw! Heledd goes to North Wales to meet Ceri and they enjoy a trip to the zoo together. [SL]

09 00-09 15Tili a'i ffrindiau
Un bore mae Tili'n darganfod pentwr o anrhegion wrth y drws. When the friends wake up there are presents waiting for them on the doorstep. But there isn't one for Twmffi.

09 15-09 30Y Diwrnod Mawr
Tractors, ceir a cwods sy'n mynd a bryd Guto ac mae e wrth ei fodd yn cael teithio mewn hen gar hyfryd. Guto loves everything that runs on wheels and is pleased to ride in a great old car!

09 30-09 40Cwpwrdd Cadi
Mae byd hud a lledrith y tu fewn i gwpwrdd Cadi, ac mae antur yn disgwyl amdani hi a'i ffrindiau. There's a magical world inside Cadi's cupboard and an adventure awaits her and her friends.

09 40-09 55Bla Bla Blewog
Mae'r Bla Bla Blewog yn mynd ar eu gwyliau yn y Cwrwgl Cyrliog - Mam, Dad, Bitw a Bw-bach. Mae Boris am fynd i ffwrdd hefyd. Boris wants to go on holiday but his plans go awry.

09 55-10 05Popi'r Gath
Mae ffrindiau Popi yn mynnu y dylai hi hedfan o gwmpas y byd er mwyn bod y gath gyntaf i wneud hynny. Poppy's friends encourage her to be the first cat to fly around the world.

10 05-10 15Oli dan y don
Mae Oli eisiau gwneud rhaglen ddogfen i ddangos bywyd tanfor. Oli wants to make a documentary to show life under the sea.

10 15-10 20Cwm Teg
Mae 'na weithwyr yn brysur yn adeiladu rhywbeth yng Nghwm Teg. Tybed beth? There's some building work going on in Happy Valley but what are they building?

10 20-10 35Y Brodyr Coala
Mae'n ddiwrnod arall i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw? Who will need help from the Koala Brothers today?

10 35-10 45Holi Hana
Mae Ffion y broga'n colli ei ffrindiau i gyd achos ei bod yn palu celwyddau. Ffion the Frog is fast losing all her friends because she tells lies all the time.

10 45-11 00Marcaroni
Heddiw, mae Re wedi cuddio'i blodyn rhag ofn iddo gael niwed ond mae angen dwr a golau'r haul ar y blodyn druan! Re learns that flowers need sunlight and water to thrive.

11 00-11 05Twm Tisian
Mae'n ddiwrnod braf ac mae Twm Tisian wedi penderfynu mynd i wersylla. Mae ganddo ei babell liwgar a llond sach o bethau difyr. It's a sunny day and Twm Tisian decides to go camping.

11 05-11 20Ysbyty Cyw Bach
Cyfres i blant sy'n cyflwyno'r syniad o fynd i'r ysbyty gan eu helpu i ddod dros yr ofn o gael eu trin. A series for children helping them to overcome their fear of going to hospital.

11 20-11 30Blero yn Mynd i Ocido
Mae Blero am gael perfformio yng nghyngerdd Ocido felly mae'n rhaid dysgu chwarae offeryn! Blero and friends are to take part in a concert but first they must learn to play an instrument!

11 30-11 45Jen a Jim Pob Dim
Mae Llew wedi cau'r caffi a mynd i'r jyngl i weld ei ffrindiau ond mae wedi drysu'r diwrnodau! Llew closes the cafe and sets off to the jungle to meet his friends but he's got the day wrong.

11 45-12 00Sam Tan
Mae plant Pontypandy yn chwarae mor-ladron ond maen nhw'n cwympo mas! The Pontypandy kids are playing pirates until they have a dispute and split into boys and girls pirates.

12 00-12 10Igam Ogam
Mae Igam Ogam yn esgus ei bod hi'n bobl wahanol er mwyn osgoi tacluso ei hystafell! Igam Ogam wriggles out of tidying her room by pretending she is somebody else.

12 10-12 20Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud
Mae Mwnci yn dilyn y Crwban gan ddysgu sut i gwtsho yn y gragen, ymestyn allan o'r gragen a cherdded yn araf. Things are slow but fun as Monkey and the children learn to be like Tortoise.

12 20-12 30Boj
Mae Boj a'i ffrindiau yn ffurfio band roc a rol ond a fyddan nhw'n aros yn ffrindiau? Boj and his buddies form a rock 'n' roll band but will they remain friends?

12 30-12 45Llan-ar-goll-en
Mae 'na bethau rhyfeddach nag arfer yn digwydd yn Llan-ar-goll-en heddiw. Some very odd things are happening today in Llan-ar-goll-en and Ceri and Prys have three mysteries to solve!

12 45-13 00Dwylo'r Enfys
Mae Heulwen yn teithio i Sir Benfro heddiw i gyfarfod Steffan. Heulwen meets Steffan in Pembrokeshire. He loves cars and they go to a special track where Steffan gets a Driving Licence. [SL]

13 00-13 05Newyddion S4C
Newyddion a'r tywydd. News and weather.

13 05-14 00Heno
Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests.

14 00-14 55Prynhawn Da
Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery.

14 55-15 00Newyddion S4C
Newyddion a'r tywydd. News and weather.

15 00-15 30Ward Plant
Cawn gwrdd a Mr Phillip Moore, llawfeddyg Clust, Trwyn a Gwddf o Farbados sydd wedi pasio arholiad Lefel 'A' Cymraeg! ENT surgeon Mr Phillip Moore from Barbados takes some tonsils out.

15 30-16 00Arfordir Cymru: Bae Ceredigion
Mae Bedwyr Rees ar drywydd hen smyglars wrth deithio o Afon Mawddach i Fachynlleth. Bedwyr Rees goes in pursuit of ancient smugglers as he travels from the River Mawddach to Machynlleth.

16 00-17 00Awr Fawr
Detholiad o raglenni i blant. A selection of children's programmes to keep younger viewers entertained: Blero yn Mynd i Ocido, Ysbyty Cyw Bach, Jen a Jim Pob Dim, Llan-ar-goll-en.

17 00-17 10Dewi a'r Ditectifs Gwyllt
Mae'r Ditectifs Gwyllt yn archwilio i achos o niweidio creaduriaid prin iawn, misglod. The young detectives investigate possible river pollution which could be affecting freshwater mussels.

17 10-17 30Dreigiau: Gwarchodwyr Berc
Pan ddarganfyddir bod ffynnon y dref yn sych, mae Igion yn ymchwilio i'r mater. Igion discovers the town's water shortage has been caused by a plan to hide young dragons under Berc.

17 30-17 55Fi yw'r Bos
Yr wythnos yma Kitty, Elis ac Elliw sy'n profi eu sgiliau gwaith gyda chwmni Trenau Arriva Cymru. This week Kitty, Elis and Elliw prove their work skills with Arriva Trains Wales.

17 55-18 00Ffeil
Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for young people.

18 00-18 25Pobol y Cwm
Ydy'r gwir am ddod allan am bwy sydd ar fai am y trais ym mherthynas Ed a Sioned? Is the truth about to be revealed about who's to blame for the violence in Ed and Sioned's relationship?

18 25-18 30Newyddion S4C
Newyddion a'r tywydd. News and weather.

18 30-19 00Sgorio
Uchafbwyntiau rownd derfynol Cwpan Nathaniel MG a'r gorau o La Liga. Highlights of the Nathaniel MG Cup Final between The New Saints and Barry Town United. Plus, action from Spain's La Liga.

19 00-20 00Heno
Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests.

20 00-20 25Pobol y Cwm
A all Kelly achub Ed rhag crafangau Sioned? Daw cerdyn post oddi wrth Diane, ond a fydd Dai yn hapus i'w weld? Can Kelly save Ed from Sioned's clutches? A postcard arrives from Diane.

20 25-21 00Cefn Gwlad
Dai Jones sy'n ymweld a Dei Everiss yn ardal Llangernyw, ger Abergele, graddiwr wyn mewn marchnadoedd yng Ngogledd Cymru. Dai Jones visits lamb grader Dei Everiss in the Llangernyw area.

21 00-21 30Newyddion 9
Newyddion 9 a'r tywydd. S4C 9 o'clock news and weather.

21 30-22 00Ffermio
Cyfres gylchgrawn am faterion cefn gwlad. Countryside and farming magazine.

22 00-22 30Alpau Eric Jones
Bydd Eric Jones yn dringo i gopa'r Matterhorn tra'n cofio'r cyfnod bu'n gweithio yno yn y 70au. Eric Jones climbs to the peak of the Matterhorn and recalls his time working there in the 70s.

22 30-23 35Y Castell: Amddiffyn
Sut mae amddiffyn castell? Trwy hanes, bu penseiri'n ymdrechu i sicrhau bod y cadarnle'n drech na'r ymosodiad mwyaf ffyrnig. Jon Gower looks at the defences of castles in Wales and beyond.

23 35-00 00..programmes start at 7.00am
..programmes start at 7.00am

00 00-02 30Teleshopping
Home Shopping.

02 30-06 00..programmes start at 7.00am
..programmes start at 7.00am

06 00-07 00..programmes start at 7.00am
..programmes start at 7.00am