BBC One
BBC One HD
BBC One North Ireland
BBC One Scotland
BBC One Wales
BBC Two
BBC Two North Ireland
BBC Two Scotland
BBC Two Wales
BBC Three
BBC Four
BBC HD
BBC News 24
BBC Parliament
Boomerang
British Eurosport
Cartoon Network
CBBC
cbeebies
Channel 4
Channel 4 HD
Challenge
Dave
Discovery
Disney
E4
Extreme Sports
Film Four
Channel 5
Channel 5 US
Fiver
FX
Ideal World
itv1 HD
itv1
itv2
itv3
itv4
Living
More 4
MTV
Nickelodeon
Comedy Central
Comedy Central Extra
QVC
S4C
SyFy
Sky Atlantic
Sky Movies Action Thriller
Sky Movies Comedy
Sky Movies Crime & Thriller
Sky Movies Drama
Sky Movies Family
Sky Movies Indie
Sky Movies Modern Greats
Sky Movies Premiere
Sky Movies Sci-fi Horror
Sky Movies Showcase
Sky News
Sky One
Sky Two
Sky Three
Sky Sports 1
Sky Sports 2
Sky Sports 3
Sky Sports F1
Sky Sports News
Sky Sports Xtra
TCM
TMF
Gold
UK TV Style
VH1
4 Music
Watch

Back

TV Listings for S4C on Thursday (24.08.2017)


06 00-06 15Do Re Mi Dona
Ymunwch a Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Y Castell, Caerffili. Youngsters from Ysgol Y Castell, Caerphilly learn a song.

06 15-06 30Guto Gwningen
Wedi i Guto, Benja a Lili gael eu hudo gan lwyth o radish blasus yr olwg, mae Lili'n cael ei dal yn nhrap Mr Cadno. Lili finds herself caught in Mr Cadno's trap. Can Guto rescue her?

06 30-06 40Halibalw
Ymunwch a chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing.

06 40-06 55Octonots
Mae ystifflog anferthol yn tynnu'r Octofad i lawr i ddyfnderoedd y mor. The Octopod is attacked by a colossal squid, who drags the ship down an abyssal trench.

06 55-07 00Bing
Mae Bing a Pando yn darganfod ffram ddringo newydd yn y parc chwarae. Bing and Pando discover a new climbing frame at the playground. It's got climbing bits and even a wobbly bridge.

07 00-07 15Patrol Pawennau
Mae fan Mr Parri yn sglefrio ar y rhew! Mae'n rhaid i'r Pawenlu achub y fan a bwyd y cwn bach. Mr Parri's van slides onto the frozen bay during a delivery! Can the pup food inside be saved?

07 15-07 20Meripwsan
Pan mae Cwacadeil yn colli ei wich, mae Meripwsan yn penderfynu defnyddio ei glustiau a sbienddrych i weld pethau pell yn agos. Cwacadeil loses his squeak. Can Meripwsan help him find it?

07 20-07 35Blero yn Mynd i Ocido
Ar ol i gawod drom ddinistrio ei gastell tywod, mae Blero'n ystyried pam bod rhaid iddi fwrw glaw o gwbl. Blero wonders why it has to rain after a downpour washes away his sandcastle.

07 35-07 50TiPiNi
Mae TiPiNi yn Rhosllannerchrugog heddiw i chwilio am griw o ffrindiau o Ysgol I.D. Hooson. TiPiNi is in Rhosllannerchrugog today to sing and dance with friends from Ysgol I.D. Hooson.

07 50-08 00Nodi
Mae'r Sgitlod yn dangos eu casgliad cregyn i Nodi. Ond does ganddyn nhw ddim ond un gragen! The Skittles show Noddy their shell collection... just one shell!

08 00-08 15Tili a'i ffrindiau
Mae Tili'n diflasu wrth iddi hi a Fflur wisgo fel tywysogesau. Tili gets fed up when she and Fflur dress up like princesses. The boys seem to get all the fun being knights.

08 15-08 25Y Brodyr Coala
Mae'n ddiwrnod arall i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw? Who will need help from the Koala Brothers today?

08 25-08 35Y Teulu Mawr
Wedi iddo dorri eliffant pinc Mrs Mawr, mae Morus yn troi at Malan am gymorth i greu un newydd. Having broken Mrs Mawr's pink pig ornament Morus turns to Malan for help.

08 35-08 45Holi Hana
Problem Bert yw nad yw ei ffrindiau yn fodlon benthyg dim iddo oherwydd ei fod yn torri popeth. Mae'n gorfod dysgu bod yn fwy gofalus. Berti learns to play carefully with his friends' toys.

08 45-09 00Abadas
Mae un o'r Abadas yn mynd ar antur gyffrous wrth edrych am rywbeth siap cylch gydag arogl melys. Beth all hwn fod? One Abadas is chosen to look for something round and sweet-smelling.

09 00-09 10Wibli Sochyn y Mochyn
Mae gan Wibli ffrind newydd sbon sef iar fach. Wibli has found a new friend, a chicken. But unfortunately she refuses to make any noise even though Wibli is adamant she is a good singer.

09 10-09 25Hafod Haul
Mae'n ddiwrnod arbennig ar fferm Hafod Haul achos mae'n ben-blwydd ar Jaff. Ond a ydy Heti'n cofio? It's a very special day at Hafod Haul farm today because it's Jaff's birthday.

09 25-09 35Popi'r Gath
Mae Alma'n poeni nad yw ei ffrindiau'n ei hoffi mwyach gan eu bod wedi gwneud ffrind newydd. Alma worries that her friends don't like her any more as they've made a new friend.

09 35-09 45Ty Mel
Mae Morgan yn dysgu ei bod hi'n bwysig i roi sylw i'ch ffrindiau bob amser. Morgan learns it is important to give your friends your attention at all times.

09 45-10 00Cei Bach
Mae Betsan Brysur yn cael gafael mewn tedi bach glas ar lawr, ac ar ol ei olchi'n dyner, yn mynd ag o at Prys Plismon. Betsan Brysur finds a blue teddy. Can Prys find the teddy's owner?

10 00-10 15Do Re Mi Dona
Ymunwch a Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Dewi Sant, Llanelli i ddysgu'r gan 'Trychfilod'. Youngsters from Ysgol Dewi Sant Llanelli learn a song.

10 15-10 30Guto Gwningen
Mewn cystadleuaeth mae Guto'n profi ei fod yn haeddu bod yn rhan o griw'r wiwerod. Guto proves he's got what it takes to be part of the squirrel tribe.

10 30-10 40Halibalw
Ymunwch a chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing.

10 40-10 55Octonots
Yn nhywyllwch y dyfnfor du, mae'n rhaid i Pegwn a'r Octonots helpu Siarc Goleuog bychan sydd wedi'i anafu. Ond yn gyntaf, rhaid dod o hyd iddo! The Octonauts and the Dwarf Lantern Shark.

10 55-11 00Bing
Mae Bing a'i ffrindiau yn chwarae Dawnsio Delwau yn nhy Ama ac maent i gyd yn mwynhau dawnsio'n wyllt. Bing is at Ama's creche and it's his turn to choose the game - Musical Statues.

11 00-11 15Patrol Pawennau
Mae Aled yn gwneud Beic Bwystfil o hen bethau ond mae'n disgyn yn ddarnau. Aled creates a makeshift 'super trike', but it falls apart. Can the PAW Patrol help build a better 'super trike'?

11 15-11 20Meripwsan
Mae Meripwsan yn darganfod bocs mawr yn yr ardd, ond mae'n cael trafferth ei agor. Meripwsan finds a huge music box in the garden and want to open it, but the handle is too high for him.

11 20-11 35Blero yn Mynd i Ocido
Mae Blero a'i ffrindiau yn cystadlu mewn ras yn Ocido. Blero and his friends enter a race in Ocido and the various vehicles speed off. But who has the power to win the mystery prize?

11 35-11 50TiPiNi
Mae'r criw yn Landeilo. Gyda help ffrindiau o Ysgol Teilo Sant mae Kizzy a Kai'n dysgu am hanes Castell Carreg Cennen. Kizzy and Kai learn about Carreg Cennen Castle in Llandeilo.

11 50-12 00Nodi
Mae Mr Eli yn chwalu ty Llygoden Cloc, eto! Jumbo accidentally knocks Clockwork Mouse's house down, again.

12 00-12 05Newyddion S4C
Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather.

12 05-13 00Heno
Bydd Llinos Lee yn Nhrefdraeth yn profi yoga ar y dwr, a chawn flas o Bencampwriaeth Hwylio Ieuenctid Cymru. We'll get a taste of the Welsh Youth & Junior Sailing Championships in Pwllheli.

13 00-13 30Gwyllt ar Grwydr
Yr wythnos hon bydd Amanda yn ymweld a chanolfan y coalas yn Daisy Hill, Brisbane, Awstralia. This week Amanda travels to Brisbane, Australia to visit the Koala Bear Centre in Daisy Hill.

13 30-14 00Gwyllt ar Grwydr
Y tro hwn bydd Amanda Protheroe-Thomas yn astudio crocodeilod yn Nhiriogaeth Ogleddol Awstralia. Amanda Protheroe-Thomas grapples with crocodiles in Australia's Northern Territory.

14 00-14 05Newyddion S4C
Newyddion S4C. S4C News.

14 05-15 00New: Prynhawn Da
Golwg ar ffasiwn ddiweddara'r stryd fawr; cyngor meddygol gan Dr Ann, ac Aled Thomas fydd yn westai. A look at high street styles; medical advice from Dr Ann, and Aled Thomas is our guest.

15 00-15 05Newyddion S4C
Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather.

15 05-16 00Iolo yn Rwsia
Wedi teithio i fynyddoedd yr Wral, mae Iolo'n darganfod bod yr ardal yn gartref i'r blaidd, yr elc a'r arth frown. Iolo travels to the Urals where he sees wolves, elks and bears.

16 00-17 00New: Awr Fawr
Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar ol ysgol. Programmes for youngsters after school: Bing, TiPiNi, Octonots, Digbi Draig, Enwog o Fri, Ardal Ni.

17 00-17 05Bernard
Mae Bernard yn darganfod bod chwarae pel-fasged mewn cadair olwyn yn waith caled iawn. Bernard discovers that wheelchair basketball is much more difficult than it looks.

17 05-17 30Y Barf
Mae Arch-Elin wedi dwyn gallu pawb i odli! A fydd Y Barf a'i ffrindiau ffyddlon yn gallu twyllo Arch-Elin ac achub dyfodol Barddoniaeth Cymru? Arch-Elin has stolen people's ability to rhyme!

17 30-17 35Larfa
Mae Coch a Melyn yn dod o hyd i golur ac yn ei rannu gyda rhai o'r pryfed eraill. Red and Yellow find some make-up and apply it to the other insects.

17 35-18 00Crwbanod Ninja
Mae Donatello yn poeni bod ei offer yn rhy gyntefig i frwydro yn erbyn uwch-dechnoleg y Kraang. Donatello worries his gear is too old fashioned to fight the latest technology of the Kraang.

18 00-18 05Newyddion S4C
Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather.

18 05-18 3004Wal: Gwestai'r Byd
Ymweld a'r Hotel Unique yn Sao Paolo, Brasil, gwesty'r Lloyd yn Amsterdam, a The Hotel yn Lucerne, y Swistir. Hotels in Brazil, Amsterdam and Lucerne are featured in this 2010 episode.

18 30-19 00Stori Pel-droed Cymru
Bydd Dewi yn edrych ar yr amrywiol ffyrdd y mae ein clybiau a'u cefnogwyr pel-droed yn mynegi eu hunaniaeth. From fanzines to songs and social media, how do fans express their identity?

19 00-20 00New: Heno
Bydd Gerallt yn fyw o Rosgoch, ac yn edrych ymlaen at ddiwrnod o gneifio arbennig. Gerallt will be live from Rhosgoch, and looking forward to a very special shearing day.

20 00-20 25Pobol y Cwm
Penderfyna Gethin ddysgu gwers i Garry. A fydd Liv yn derbyn cynnig Tyler? Gethin decides to teach Garry a lesson. Will Liv accept Tyler's offer?

20 25-21 00New: Celwydd Noeth
Yn mynd am y jacpot heddiw mae'r ffrindiau, Salmah a Bethan o Gaernarfon, a Gwyndaf a Shon o Gaerfyrddin. Competing this week are Salmah and Bethan and Gwyndaf and Shon.

21 00-21 30Newyddion 9
Newyddion 9 a'r Tywydd. News and Weather at 9 o'clock.

21 30-22 30Brett Johns: Ymladdwr UFC
Dilynwn yrfa'r ymladdwr Brett Johns wrth iddo fentro i fyd cystadleuol crefft ymladd cymysg (MMA). Following fighter Brett Johns as he enters the competitive world of mixed martial arts.

22 30-23 00Codi Hwyl
Y tro hwn mae Dilwyn Morgan a John Pierce Jones, yn Codi Hwyl ac yn anelu am Iwerddon. In this series, Dilwyn Morgan and John Pierce Jones head for Ireland in their small yacht.

23 00-23 35Llys Nini
Yn yr ail raglen, bydd Elin yn cael gwers ar sut i fynd a chi am dro. Elin Fflur and Steffan Alun visit Wales' busiest animal centre - Llys Nini. Today, Elin learns how to walk a dog.

23 35-00 00..programmes start at 6.00am
..programmes start at 6.00am

00 00-01 30Teleshopping
Home Shopping.

01 30-06 00..programmes start at 6.00am
..programmes start at 6.00am

06 00-06 15Ben Dant
Croeso i Ynys y Mor-ladron. Ymunwch a Ben Dant a'r Mor-ladron o Ysgol Penygarth. Join the pirate Ben Dant, and a team from Ysgol Penygarth on their adventure to find the treasure.