BBC One
BBC One HD
BBC One North Ireland
BBC One Scotland
BBC One Wales
BBC Two
BBC Two North Ireland
BBC Two Scotland
BBC Two Wales
BBC Three
BBC Four
BBC HD
BBC News 24
BBC Parliament
Boomerang
British Eurosport
Cartoon Network
CBBC
cbeebies
Channel 4
Channel 4 HD
Challenge
Dave
Discovery
Disney
E4
Extreme Sports
Film Four
Channel 5
Channel 5 US
Fiver
FX
Ideal World
itv1 HD
itv1
itv2
itv3
itv4
Living
More 4
MTV
Nickelodeon
Comedy Central
Comedy Central Extra
QVC
S4C
SyFy
Sky Atlantic
Sky Movies Action Thriller
Sky Movies Comedy
Sky Movies Crime & Thriller
Sky Movies Drama
Sky Movies Family
Sky Movies Indie
Sky Movies Modern Greats
Sky Movies Premiere
Sky Movies Sci-fi Horror
Sky Movies Showcase
Sky News
Sky One
Sky Two
Sky Three
Sky Sports 1
Sky Sports 2
Sky Sports 3
Sky Sports F1
Sky Sports News
Sky Sports Xtra
TCM
TMF
Gold
UK TV Style
VH1
4 Music
Watch

Back

TV Listings for S4C on Tuesday (23.05.2017)


06 00-06 15Dona Direidi
Yr wythnos hon mae Heini yn ymweld a Dona Direidi. Heini visit's Dona Direidi's home and finds a very unenergetic Dona. Heini explains that the body needs energy foods to function properly.

06 15-06 30Guto Gwningen
Ar ol i Benja fynd ar goll, mae Guto a Lili yn rhoi map iddo i'w helpu i ddod o hyd i'w ffordd adre. After Benja gets lost in the woods, Guto and Lili give him a map to find his way home.

06 30-06 40Halibalw
Ymunwch a chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing.

06 40-06 50Octonots
Mae Cranc Blewog yn difrodi'r llong, gan beryglu bywyd ei hunan a'r Octonots. A yeti crab damages the ship, endangering itself and the Octonauts.

06 50-07 00Bing
Wrth weld Coco yn cael plaster ar ei bys mae Bing eisiau un hefyd wrth gwrs. Bing sees Coco with a plaster on her finger and of course he wants one too.

07 00-07 10Stiw
Mae Stiw am i'w Ddyddiadur Un Diwrnod fod yn arbennig iawn i blesio'r athrawes, felly mae'n cael benthyg camera newydd sbon Dad. Stiw borrows his dad's camera to complete his schoolwork.

07 10-07 20Ty Mel
Mae Morgan a Maldwyn yn chwarae mewn pyllau mwd, ac mae rhywfaint o fwd yn tasgu ar arwydd pwysig iawn. Morgan and Maldwyn are having fun jumping in the muddy puddles.

07 20-07 30New: Digbi Draig
Mae Digbi yn achosi i'r beic golli pob rheolaeth ac mae'r parseli'n cwympo driphlith draphlith ar hyd y lle. A bike goes out of control sending parcels flying everywhere!

07 30-07 45Loti Borloti
Yr wythnos hon mae Loti Borloti yn gwisgo ei hesgidiau dawnsio wrth iddi gynnig help llaw i blentyn arall. Loti Borloti puts on her dancing shoes this week as she gives Beca a helping hand.

07 45-08 00Syrcas Deithiol Dewi
Wrth gyfuno syniadau pawb am eitemau newydd mae Dewi'n creu sioe a hanner. Dewi tries to combine everyone's ideas for new items in the show!

08 00-08 15Meic y Marchog
Wedi i garreg ddrudfawr y Frenhines fynd ar goll mae Meic yn benderfynol o ddod o hyd iddi. When Meic loses the Jewel of Glyndreigiau he declares that his mission is to find it.

08 15-08 25Halibalw
Ymunwch a chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing.

08 25-08 35Y Dywysoges Fach
Nid yw'r Dywysoges Fach yn hoff iawn o ymolchi - dyw hi ddim eisiau bath o gwbl. The Little Princess does not like baths and will do anything to avoid them.

08 35-08 45Holi Hana
Mae Rosie'r Panda Mawr yn poeni achos ei bod yn mynd i gwrdd a rhywun enwog. Rosie the Giant Panda is nervous because she is going to meet an important person.

08 45-09 00Abadas
Mae Ela wrth ei bodd yn chwarae 'tywysoges' ac rhywbeth mae twysogesau'n ei hoffi yw gair newydd heddiw. Will Princess Ela be able to find today's majestic word?

09 00-09 10Tomos a'i Ffrindiau
Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends.

09 10-09 25Hafod Haul
Mae Jaff yn penderfynu rhoi tro ar fod yn artist am y dydd ac yn paentio llun o'r fferm. Jaff decides to be an artist for the day and paints a picture of the farm.

09 25-09 35Byd Carlo Bach
Mae Carlo wrth ei fodd yn rhedeg nerth ei draed ond ai dyna'r ffordd orau i ennill ras yn erbyn Robat? Carlo likes to run at full speed, but is this the best way to win a race against Robat?

09 35-09 45Twt
Mae straeon Twt yn mynd yn rhy bell ac yn arwain at broblemau i'w ffrindiau yn yr harbwr. Twt's storytelling gets out of hand and creates some problems for his friends in the harbour

09 45-10 00Pentre Bach
Mae Mrs Migl Magl yn cychwyn ffasiwn newydd - dillad streipiog! Mrs Migl Magl has started a new fashion trend - stripy clothes!

10 00-10 15Dona Direidi
Yr wythnos yma mae Sali Mali yn ymweld a Dona Direidi, ond mae hi mewn tipyn o benbleth! This week Sali Mali visits Dona Direidi, but she is in a bit of a pickle!

10 15-10 30Guto Gwningen
Mae criw o lygod yn credu bod Benja yn arwr, ac yn gofyn iddo fynd i nol eu pys sydd wedi cael eu dwyn. A band of mice mistake Benja for a hero and enlist him to retrieve their stolen peas.

10 30-10 40Halibalw
Ymunwch a chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing.

10 40-10 50Octonots
Mae Malwen Bigfain yn cuddio ar yr Octofad ac yn ymosod ar y criw gyda bachau llawn gwenwyn. A Cone Snail invades the Octopod and picks off the crew one by one with its dangerous harpoons.

10 50-11 00Bing
Mae Bing yn darganfod twll yn ei esgidiau glaw melyn ond nid yw am eu taflu nhw yn y bin. Bing discovers a hole in his favourite yellow wellies but he doesn't want to throw them away .

11 00-11 10Stiw
Mae Stiw'n cuddio ei hen degan gnoi cyn i Esyllt ei gweld, a gwneud hwyl am ei ben am fod ganddo degan babi. Stiw tries to hide his old teething ring before Esyllt discovers it.

11 10-11 20Ty Mel
Mae Syr Swnllyd yn prynu Tedi Morgan, drwy gamgymeriad, ac mae Mali a Dani yn dyfeisio ffordd i'w gael yn ol. Syr Swnllyd buys Tedi, by mistake, and Mali and Dani try to get him back.

11 20-11 30Digbi Draig
Mae Conyn yn cario blwch dirgel i fyny'r bryn uchaf ym Mhen Cyll. Conyn is carrying a mysterious box up a high hill. Digbi persuades him to let him and Cochyn go too.

11 30-11 45Loti Borloti
Mae Betsan yn bryderus am dreulio noson oddi cartref heb ei rhieni am y tro cyntaf ond mae Loti Borloti wrth law. Loti helps Betsan feel happy about spending the night at a friend's house.

11 45-12 00Syrcas Deithiol Dewi
Mae Dewi yn defnyddio dulliau newydd i ddenu pobl at y syrcas. Dewi tries a new tactic to attract more people to the circus.

12 00-13 00Heno
Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests.

13 00-13 05Newyddion S4C
Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather.

13 05-13 30Aled Jones: Fy Nhaith Glasurol
Bydd Aled Jones yn mynd a ni i'r Ffindir a Norwy i ddarganfod mwy am hanes Sibelius a Grieg. Aled Jones takes us to Finland and Norway to learn more about the music of Sibelius and Grieg.

13 30-14 00Trefi Gwyllt Iolo
Mae Iolo yn darganfod miloedd o adar yn hedfan i'r dref i dreulio'r nos. Iolo finds thousands of birds flying to town to spend the night from wagtails and jackdaws to thrushes and waxwings.

14 00-14 05Newyddion S4C
Newyddion S4C. S4C News.

14 05-15 00New: Prynhawn Da
Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery.

15 00-15 05Newyddion S4C
Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather.

15 05-16 00Cefn Gwlad
Dai Jones, Llanilar sy'n ymweld a Thyddewi yn Sir Benfro gan gyfarfod rhai o'r cymeriadau lleol. Dai Jones, Llanilar visits St David's in Pembrokeshire in an episode from 2007.

16 00-17 00New: Awr Fawr
Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar ol ysgol. Programmes for youngsters after school: Bing, Guto Gwningen, Octonots, Traed Moch.

17 00-17 05Ffeil
Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for young people.

17 05-17 30New: Chwarter Call
Mewn rhaglen arbennig bydd Poppy, Archie, Owen a Jodie o Yr Unig Ffordd Yw yn edrych 'nol ar gyfres llawn LOLs! Poppy, Archie, Owen & Jodie from Yr Unig Ffordd Yw look back at the series.

17 30-18 00New: Tag
Y diweddara' o fyd chwaraeon, cerddoriaeth, ffasiwn, ffilmiau a selebs. The latest gossip from the world of sports, music, fashion and films.

18 00-18 05Newyddion S4C
Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather.

18 05-18 30Becws
Bydd Beca'n ail-greu rhai o hoff fwydydd ei phlentyndod ar gyfer parti retro yn steil yr Wythdegau. From prawn cocktail vol-au-vents to fondant fancies, Beca creates an Eighties style feast!

18 30-19 00Jude Cisse: Y WAG o Fon
Bydd Djibril yn chwarae pel-droed hefo'r plant - Cassius, Prince Kobe a Marley Jackson - a bydd cyfle i fusnesa yng nghasgliad esgidiau Jude. Djibril gives some football tips to their boys.

19 00-19 30New: Heno
Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests.

19 30-20 00Rownd a Rownd
Mae Dani'n gwneud rhywbeth yn ei pharti sy'n chwalu popeth i David. Dani does something at her celebration party that changes everything for David.

20 00-20 25Pobol y Cwm
Sut mae Dani yn ymateb pan sylweddola fod ei thad yn ol yn y cwm? Caiff Vicky newyddion da. How does Dani react to the news her father has returned to Cwmderi? Vicky gets some good news.

20 25-20 55New: Mistar Urdd, Mickey a Ni
Wedi eu llwyddiant yn Eisteddfod yr Urdd 2016, cawn ddilyn pump o'r cystadleuwyr ar daith i Disneyland, Paris. Following young Urdd winners to the Welsh Festival in Disneyland, Paris.

20 55-21 00Darllediad Etholiadol: Plaid Cymru
Darllediad Etholiadol gan Plaid Cymru. An election broadcast by Plaid Cymru.

21 00-21 30Newyddion 9
Newyddion 9 a'r Tywydd. News and Weather at 9 o'clock.

21 30-22 00New: Y Ditectif
Mali Harries sy'n olrhain hanes Operation Julie, un o'r ymchwiliadau cudd mwyaf ym Mhrydain. Mali Harries explores evidence from undercover drugs investigation, Operation Julie.

22 00-22 30New: O'r Senedd
Y straeon diweddaraf o ymgyrch Etholiad Cyffredinol 2017, a'r Senedd ym Mae Caerdydd. The latest from the General Election campaign trail and the Senedd in Cardiff Bay.

22 30-23 00Bethan Gwanas: Y Menopos a Fi
Cawn edrych ar y menopos yn ei gyd-destun hanesyddol gan gynnwys y triniaethau sydd wedi cael eu cynnig ar hyd y canrifoedd. Bethan finds out how the menopause was treated years ago.

23 00-23 35Cofio gyda John Ogwen
Un o actorion enwocaf Cymru, John Ogwen, sy'n rhannu atgofion gyda Heledd Cynwal heddiw. One of Wales' foremost actors, John Ogwen, shares his memories with Heledd Cynwal.

23 35-00 00..programmes start at 6.00am
..programmes start at 6.00am

00 00-01 30Teleshopping
Home Shopping.

01 30-06 00..programmes start at 6.00am
..programmes start at 6.00am

06 00-06 15Yr Ysgol
Bydd criw Ysgol Llanrug ac Ysgol Sant Curig yn blasu pob math o fwyd iach. We look at and taste all kinds of healthy food while Talar and her Gran go shopping in the market.