BBC One
BBC One HD
BBC One North Ireland
BBC One Scotland
BBC One Wales
BBC Two
BBC Two North Ireland
BBC Two Scotland
BBC Two Wales
BBC Three
BBC Four
BBC HD
BBC News 24
BBC Parliament
Boomerang
British Eurosport
Cartoon Network
CBBC
cbeebies
Channel 4
Channel 4 HD
Challenge
Dave
Discovery
Disney
E4
Extreme Sports
Film Four
Channel 5
Channel 5 US
Fiver
FX
Ideal World
itv1 HD
itv1
itv2
itv3
itv4
Living
More 4
MTV
Nickelodeon
Comedy Central
Comedy Central Extra
QVC
S4C
SyFy
Sky Atlantic
Sky Movies Action Thriller
Sky Movies Comedy
Sky Movies Crime & Thriller
Sky Movies Drama
Sky Movies Family
Sky Movies Indie
Sky Movies Modern Greats
Sky Movies Premiere
Sky Movies Sci-fi Horror
Sky Movies Showcase
Sky News
Sky One
Sky Two
Sky Three
Sky Sports 1
Sky Sports 2
Sky Sports 3
Sky Sports F1
Sky Sports News
Sky Sports Xtra
TCM
TMF
Gold
UK TV Style
VH1
4 Music
Watch

Back

TV Listings for S4C on Friday (31.03.2017)


06 00-07 00..programmes start at 7.00am
..programmes start at 7.00am

07 00-07 15Ben Dant
Ymunwch a Ben Dant a'r morladron o Ysgol Gymraeg Nantcaerau wrth iddynt fynd ar antur i ddarganfod y trysor. Join the pirate Ben Dant, and a team from Ysgol Gymraeg Nantcaerau.

07 15-07 20New: Ynys Broc Mor Lili
Mae Lili'n dod o hyd i declyn torri bisgedi ar y traeth ac yn penderfynu y byddai'n braf agor stondin yn gwerthu bisgedi. Lili finds a cookie cutter and decides to sell some biscuits.

07 20-07 30New: Teulu Ni
Mae Elliw wedi mynd i'r ysbyty ac mae Dylan a'i frodyr yn cael syniad o sut i roi croeso mawr iddi pan fydd hi'n dod adref. Dylan and his brothers welcome Elliw home from hospital.

07 30-07 45Do Re Mi Dona
Ymunwch a Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Cwmbran. A gang from Ysgol Cwmbran learn a song and perform it in front of an audience.

07 45-08 00Sam Tan
Mae Rader yn profi ei fod yn gi achub gwerth ei halen pan mae'n dod o hyd i Mike yn sownd yn seler Caffi'r Pysgod. Radar proves his worth when he finds Mike trapped in the cellar.

08 00-08 10Cled
Dewch gydag Cled a'i ffrindiau wrth iddynt ddarganfod y byd gwych sydd o'u hamgylch. Fun with Cled and friends as they discover the wonderful world around them.

08 10-08 20Sara a Cwac
Heddiw, mae Sara a Cwac yn penderfynu chwarae tenis, ond gyda phwy? Sara and Cwac play tennis - but with whom?

08 20-08 30Popi'r Gath
Mae Alma'n casglu blodau ac mae un blodyn prydferth ar ol i'w gasglu. Penderfyna Popi fynd ar antur ac fe gaiff Alma ei dymuniad. Alma is collecting flowers to dry and has one left to find.

08 30-08 45Heini
Yn y rhaglen hon bydd Heini'n cadw'n heini yng nghwmni Mor-ladron. In this programme Heini keeps fit with Pirates.

08 45-09 00Un Tro
Dyma stori gyfarwydd a phoblogaidd Elen Benfelen a'r Tri Arth, sydd dros 200 mlwydd oed. Goldilocks and the Three Bears is a popular and familiar story which is over 200 years old.

09 00-09 15Tili a'i ffrindiau
Pan fo Fflur yn canfod car coll Twmffi mae hi'n penderfynu ei bod hi'n hoff iawn o achub y dydd. When Fflur finds Twmffi's missing toy car she decides she rather likes saving the day.

09 15-09 30Yn yr Ardd
Mae Wncwl Bob, hen wiwer a hen ffrind i'r ardd, yn penderfynu ymweld a'r ardd. Uncle Bob, an old squirrel and old friend to Gwilym and Wali, decides to pay a visit to the garden.

09 30-09 40Boj
Mae llawr sglefrio ia wedi cael ei osod yn Hwylfan Hwyl ac mae pawb yn mwynhau sglefrio. There's a pop-up ice rink in Hwylfan Hwyl and everyone has a good time skating.

09 40-09 55Bla Bla Blewog
Mae Boris yn twyllo yn ystod ras er mwyn ceisio ennill y wobr - llond cwdyn o fflwfflop ffrwythog, y losin gorau erioed! Boris cheats his way through a race as he wants to win the sweets.

09 55-10 05Ben a Mali a'u byd bach o hud
Mae'r Brenin Rhi yn dioddef o annwyd. All Mali a Ben ddod o hyd i bethau fydd yn ei helpu i wella? The King has a cold and needs medicine. Can Mali and Ben help make him feel better?

10 05-10 15Oli dan y Don
Mae Susie yn ymarfer ei glanio yn agos at Goedwig y Gwymon ac yn mynd yn sownd. Susie practises her landings near the Seaweed Forest and when she disobeys, she gets stuck in its tentacles.

10 15-10 20Ty Mel
Mae Morgan yn un gwael iawn am gadw cyfrinach, felly mae'r criw yn chwarae tric arno fo. Morgan is very bad at keeping a secret, so his friends play a trick on him.

10 20-10 30Wibli Sochyn y Mochyn
Heddiw mae Wibli yn gowboi. Mae ganddo geffyl hyd yn oed, ceffyl siglo o'r enw Nico. Today Wibli is a cowboy. He even has a horse - Nico the Rocking Horse.

10 30-10 45Holi Hana
Mae Hana'n helpu Myrtl i gyfrif i fwy na deg drwy'i danfon i'r traeth gyda Francis. Hana helps Murtle the turtle to learn to count to more than ten by sending her to the beach.

10 45-11 00Marcaroni
Heddiw mae gan Yncl Roli stori ryfeddol am y stryd ryfedd. Yncl Roli has a great story today about a very funny street where the people are either too big or too small for their houses!

11 00-11 15Ben Dant
Croeso i Ynys y Morladron. Ymunwch a Ben Dant a'r morladron o Ysgol Pencae wrth iddynt fynd ar antur i ddarganfod y trysor. Join the pirate Ben Dant, and a team from Ysgol Pencae.

11 15-11 20Ynys Broc Mor Lili
Mae Morgi Moc yn dangos i Lili faint o hwyl yw bod allan ar y mor. When they get stuck at sea, Morgi Moc shows Lili how much fun being at sea can be!

11 20-11 30Teulu Ni
Mae Dylan eisiau rhoi diwrnod i'w gofio i'w fam am yr holl waith caled mae hi'n ei wneud i'r teulu. Dylan want to give his mum a day to remember to thank her for all her work.

11 30-11 45Do Re Mi Dona
Ymunwch a Dona Direidi a Ned Nodyn wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Bryn Iago, Pontarddulais i ddysgu can 'Y Tywydd'. Youngsters from Ysgol Bryn Iago, Pontarddulais learn a song.

11 45-12 00Sam Tan
Mae Norman yn mynd i drafferth wrth drio hedfan llusernau yn yr awyr i ddathlu'r Flwyddyn Newydd Tsieineaidd. Norman and friends get into trouble while launching their sky lanterns.

12 00-12 10Cled
Dewch gydag Cled a'i ffrindiau wrth iddynt ddarganfod y byd gwych sydd o'u hamgylch. Fun with Cled and friends as they discover the wonderful world around them.

12 10-12 20Sara a Cwac
Mae Sara a Cwac yn galw heibio Siani Scarffia, ac mae diwrnod cerddorpl iawn yn datblygu. Today turns out to be a very musical one!

12 20-12 30Popi'r Gath
Mae'r criw ar eu ffordd i blaned Cylch y Cylchoedd ar ol i Sioni fwyta ffa jeli Lleucs. Maen nhw'n chwilio am fwy. The crew are on their way to a faraway planet in search of more jellybeans.

12 30-12 45Heini
Yn y rhaglen hon bydd "Heini" yn ymweld a'r siop gwisg ffansi. A series full of energy to encourage young children to keep fit. In this programme "Heini" visits a fancy dress shop.

12 45-13 00Un Tro
Yn y chwedl hwn o Dde America, mae'n amser i ddathlu a chael parti wrth i ffrwythau o bob lliw a llun lifo heibio'r pentre'. Fruit comes floating past a village in this South American tale.

13 00-13 05Newyddion S4C
Newyddion a'r tywydd. News and weather.

13 05-13 30Heno
Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests.

13 30-14 00Ffermio
Cyfres gylchgrawn am faterion cefn gwlad. Countryside and farming magazine.

14 00-14 55Prynhawn Da
Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery.

14 55-15 00Newyddion S4C
Newyddion a'r tywydd. News and weather.

15 00-15 30New: Ceffylau Cymru
Yn y gyfres newydd, bydd David Oliver a Nia Marshalsay-Thomas yn ein cyflwyno i wahanol agweddau ar fyd y ceffyl yn y Gymru gyfoes. The first of a new equine series focuses on dressage.

15 30-16 00Gardd Pont y Twr
Sioned Edwards a'i theulu sy'n ymgymryd a'r her o drawsnewid cae i mewn i ardd. Sioned Edwards and her family attempt to transform a field into a garden at her grandparents' old farm.

16 00-17 00Awr Fawr
Detholiad o raglenni i blant. A selection of children's programmes to keep younger viewers entertained: Teulu Ni, Syrcas Deithiol Dewi, Do Re Mi Dona, Tomos a'i Ffrindiau, Hendre Hurt.

17 00-17 40New: Tag
Y diweddara' o fyd chwaraeon, cerddoriaeth, ffasiwn, ffilmiau a selebs. The latest from the world of sports, music, fashion and films.

17 40-17 45Sbargo
Rhaglen animeiddio fer. Short animation.

17 45-17 55Gwboi a Twm Twm
Mae Gwboi a Twm Twm yn ysu i ddod o hyd i degan brin o focs grawnfwyd. Aiff y ddau at Os i gael cyngor a hyfforddiant. Gwboi and Twm Twm desperately want to find a rare cereal box toy.

17 55-18 00Ffeil
Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for young people.

18 00-18 25Pobol y Cwm
Oes mwy na chyfeillgarwch yn datblygu rhwng Dai a Kath? Caiff Sheryl lond bol ar bobl yn siarad y tu ol i'w chefn hi. Is there more than friendship brewing between Dai and Kath?

18 25-18 30Newyddion S4C
Newyddion a'r tywydd. News and weather.

18 30-19 00New: Codi Hwyl: Llydaw
Mae John a Dilwyn yn paratoi'r Mystique ar gyfer eu taith dri diwrnod i Lydaw. John and Dilwyn prepare their sailboat Mystique for a three day voyage from Cardiff Bay to Brittany.

19 00-20 00Heno
Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests.

20 00-20 25Pobol y Cwm
Dydy Diane ddim yn hapus gyda dewis Hannah o gariad. Ydy Eileen yn barod i helpu Sioned? Diane doesn't approve of Hannah's new boyfriend. Is Eileen ready to help Sioned with her grief?

20 25-21 00New: Ffasiwn Mecanic
Cyfres newydd yn dilyn y model Dylan Garner wrth iddo geisio dod o hyd i'r mecanic delfrydol i fod yn wyneb i'r diwydiant. Ten mechanics compete for a chance to become a model.

21 00-21 30Newyddion 9
Newyddion 9 a'r tywydd. S4C 9 o'clock news and weather.

21 30-22 30Noson yng Nghwmni Dewi Pws
Mae Dewi Pws yn ol ar gyfer rhaglen arbennig yng nghwmni Ricky H a chymeriadau eraill. Dewi Pws is back for a special show featuring '80's icon Ricky H and other memorable characters.

22 30-23 35New: 35 Diwrnod
Er i Nia geisio cadw ei bywyd priodasol yn breifat, caiff y cyfan ei ddatgelu pan fo Dylan yn galw yn ddirybudd. Nia tries to keep her married life private but Dylan arrives unannounced.

23 35-00 00..programmes start at 6.00am
..programmes start at 6.00am

00 00-02 30Teleshopping
Home Shopping.

02 30-06 00..programmes start at 6.00am
..programmes start at 6.00am

06 00-06 15Sbarc
Thema'r rhaglen hon yw ailgylchu. A science series with Tudur Phillips and his two friends, Sbarc the scientist and Nef the Nature Detective. The theme of this programme is recycling.