BBC One
BBC One HD
BBC One North Ireland
BBC One Scotland
BBC One Wales
BBC Two
BBC Two North Ireland
BBC Two Scotland
BBC Two Wales
BBC Three
BBC Four
BBC HD
BBC News 24
BBC Parliament
Boomerang
British Eurosport
Cartoon Network
CBBC
cbeebies
Channel 4
Channel 4 HD
Challenge
Dave
Discovery
Disney
E4
Extreme Sports
Film Four
Channel 5
Channel 5 US
Fiver
FX
Ideal World
itv1 HD
itv1
itv2
itv3
itv4
Living
More 4
MTV
Nickelodeon
Comedy Central
Comedy Central Extra
QVC
S4C
SyFy
Sky Atlantic
Sky Movies Action Thriller
Sky Movies Comedy
Sky Movies Crime & Thriller
Sky Movies Drama
Sky Movies Family
Sky Movies Indie
Sky Movies Modern Greats
Sky Movies Premiere
Sky Movies Sci-fi Horror
Sky Movies Showcase
Sky News
Sky One
Sky Two
Sky Three
Sky Sports 1
Sky Sports 2
Sky Sports 3
Sky Sports F1
Sky Sports News
Sky Sports Xtra
TCM
TMF
Gold
UK TV Style
VH1
4 Music
Watch

Back

TV Listings for S4C on Monday (27.02.2017)


06 00-07 00..programmes start at 7.00am
..programmes start at 7.00am

07 00-07 05Twm Tisian
Mae Twm Tisian eisiau prynu balwn gan y ddynes yn y parc, ond does ganddo ddim digon o arian. Twm Tisian wants to buy a balloon from the lady in the park, but he doesn't have enough money.

07 05-07 20Ysbyty Cyw Bach
Mae Cyw wedi torri adain ac yn gorfod mynd i Ysbyty Cyw Bach er mwyn ei thrwsio. New series for youngsters to help them get over the fear of visiting hospital. Today, Cyw breaks a wing.

07 20-07 30Blero yn Mynd i Ocido
Mae Blero'n gollwng ei frechdan jam, ac yn methu deall pam ei bod yn disgyn i lawr a ddim i fyny? Blero accidentally drops his jam sandwich, but why does it fall down and not up?

07 30-07 45Jen a Jim Pob Dim
Mae Jen eisiau chwarae 'nyrsio' a daw ei chyfle pan glywir bod un o anifeiliaid y jwngl yn sal. Jen wants to play 'nurse' and she gets a chance when one of her jungle friends falls ill.

07 45-08 00Sam Tan
Mae'n ddiwrnod mawr ym Mhontypandy wrth i'r rheilffordd a'r orsaf gael eu hagor. It's a big day in Pontypandy, Gareth is opening the Pontypandy mountain railway line and station.

08 00-08 10Igam Ogam
Mae Igam Ogam a Roli yn chwilio am gysgod yn ystod y tywydd poeth. Igam Ogam and Roly search for some shade during a heatwave.

08 10-08 20Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud
Dilyna Mwnci a'r criw Camel wrth iddo ddangos iddyn nhw sut mae cerdded, eistedd a chodi gan gofio am y ddau dwlpyn ar ei gefn. Camel teaches Monkey and the children how he gets up and down.

08 20-08 30Boj
Mae angen i Rwpa fynd i'r gwely'n gynnar er mwyn gorffwys cyn ei chystadleuaeth gymnasteg fawr. Rwpa is off to bed early to rest before her big gymnastics competition. But will she sleep?

08 30-08 45Llan-ar-goll-en
Mae Beti Becws wedi cael pysgodyn yn anrheg gan ei ffrind ond cyn pen dim mae'r pysgodyn aur yn diflannu. Beti has been given a goldfish by her friend but before long it disappears.

08 45-09 00Dwylo'r Enfys
Mae Heulwen yn glanio yn Ysgol Pendalar ger Caernarfon heddiw ac yn chwilio am ffrind o'r enw Efi. Heulwen lands in Pendalar School near Caernarfon and is looking for a friend called Efi. [SL]

09 00-09 15Tili a'i ffrindiau
Mae angen cynllun i wneud yn siwr bod Fflur yn cael rhywbeth arbennig iawn drwy'r post. Will the friends come up with a plan to ensure Fflur gets something special through the post?

09 15-09 30Y Diwrnod Mawr
Mae Lucy yn gofyn i Daloni Metcalfe a yw hi'n fodlon gwerthu cynnyrch y fferm yn ei siop. Lucy's family produce rugs from Jacob Sheep skins. Will Daloni Metcalfe be willing to sell them?

09 30-09 40Cwpwrdd Cadi
Yn y byd hud a lledrith yng Nghwpwrdd Cadi heddiw mae Cadi, Jet a Dani yn gweithio ar y rheilffordd. Cadi, Jet and Dani work on the railroad. But the train can't make it up the steep hill!

09 40-09 55Bla Bla Blewog
All Boris sydd wedi gwisgo fel Fflach Fflopfop, seren enwog sinemau Treblew berswadio'r Bla Bla Blewog i brynu ei glud arbennig. Can Boris persuade anyone to buy his glitter glue?

09 55-10 05Popi'r Gath
Mae Alma wedi cwrdd a broga o'r enw Cecil ac mae'n hwyr i briodas. Alma meets a frog called Cecil who is late for a wedding.

10 05-10 15Oli dan y don
Mae'r Warden yn trefnu ei Rodeo flynyddol ond daw morfilod Orca draw a rhwystro'r hwyl. The yearly Rodeo is being organised by the Warden but some Orca whales stop the fun.

10 15-10 20Cwm Teg
Mae'n bwrw glaw yng Nghwm Teg heddiw a tydi Elen ddim am fynd allan i chwarae. It's raining today in Happy Valley and Ellen doesn't want to go out to play.

10 20-10 35Y Brodyr Coala
Mae'n ddiwrnod arall i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw? Who will need help from the Koala Brothers today?

10 35-10 45Holi Hana
Mae Francis wedi cael llond bol ar Ernie yn chwerthin am ei ben achos nad yw'n gallu reidio beic. Francis is not happy that Ernie keeps making fun of him because he can't ride a bike.

10 45-11 00Marcaroni
Can newydd bob tro gan gyfansoddwr gorau'r byd! Ymunwch a Marcaroni a'i ffrindiau am hwyl a chan o Dwr y Cloc! Join Marcaroni and his friends for musical fun from the Clock Tower!

11 00-11 05Twm Tisian
Mae Twm Tisian a'i ffrind bach Tedi yn chwarae yn y parc. Yn anffodus mae Tedi druan yn mynd yn sownd yn y goeden. Twm Tisian and Tedi are playing in the park but Tedi gets stuck in a tree.

11 05-11 20Ysbyty Cyw Bach
Cyfres i blant sy'n cyflwyno'r syniad o fynd i'r ysbyty gan eu helpu i ddod dros yr ofn o gael eu trin. A series for children helping them to overcome their fear of going to hospital.

11 20-11 30Blero yn Mynd i Ocido
Mae Blero a'i ffrindiau'n mynd i'r ffair, ond mae 'na broblem fawr yn codi pan gaiff y crebachwr ei ddefnyddio. Blero goes to the funfair but the shrinkasizer creates a huge mess!

11 30-11 45Jen a Jim Pob Dim
Mae Plwmp eisiau mynd i badlo ym mhwll yr ardd ond yn anffodus, dydy hi ddim wedi glawio ers tro ac mae'r pwll yn sych. Plwmp wants to go for a paddle in the garden pond but it has dried up!

11 45-12 00Sam Tan
Mae Elvis i fod i berfformio mewn cyngerdd fawreddog i godi arian ond mae'n cael damwain ar ddiwrnod y sioe. Pontypandy is holding a Charity Concert and Elvis is to be the star act.

12 00-12 10Igam Ogam
Mae Igam Ogam yn cael bai ar gam ar ol i lun ohoni hi ddod yn fyw a chreu pob math o ddrygioni. Igam Ogam paints a cave painting of herself that springs to life and creates mischief.

12 10-12 20Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud
Mae Mwnci a'r criw yn gwneud i'w cyrff edrych yn fawr ac yn dynwared Hipo'n agor a chau ei geg fawr. Monkey and the crew pretend to be like Hippo, opening and closing their mouths.

12 20-12 30Boj
Mae Daniel a Boj yn chwarae bod yn feddygon. Daniel and Boj are playing at being doctors and when Dr Wff sprains his paw, they get a chance to practise on a 'real patient'.

12 30-12 45Llan-ar-goll-en
Mae gan Prys ar Frys a Ceri'r Ci-dectif ddirgelwch rhyfedd iawn i'w ddatrys - mae rhywun wedi dwyn swydd Mia Pia! There's a strange puzzle to solve - somebody has stolen Mia Pia's job!

12 45-13 00Dwylo'r Enfys
Heddiw mae Heulwen yn glanio yn Dan yr Ogof ac yn Chwarae Chwilio efo Twm a'i efell Gruff. Heulwen lands in the Showcaves Centre for Wales and is looking for Twm and his twin brother Gruff. [SL]

13 00-13 05Newyddion S4C
Newyddion a'r tywydd. News and weather.

13 05-14 00Heno
Ar noswyl gem Yr Alban yn erbyn Cymru bydd y criw yn darlledu'n fyw o dafarn y Three Sisters ynghanol Caeredin. The crew are in Edinburgh talking to fans before the big rugby match.

14 00-14 55Prynhawn Da
Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery.

14 55-15 00Newyddion S4C
Newyddion a'r tywydd. News and weather.

15 00-15 30Ward Plant
Dwy hogan fach yn methu anadlu ac yn hollol ddibynnol ar staff Ward Dewi i'w cael nhw adre'n saff. Two little girls with breathing difficulties and the staff on Ward Dewi who help them.

15 30-16 00Hanes Hen Wlad Fy Nhadau
Wrth i Ddydd Gwyl Dewi agosau, cyfle i weld rhaglen ddogfen o 2006 yn olrhain hanes anthem genedlaethol Cymru, Hen Wlad fy Nhadau. Documentary tracing the history of Hen Wlad Fy Nhadau.

16 00-17 00Awr Fawr
Detholiad o raglenni i blant. A selection of children's programmes to keep younger viewers entertained: Blero yn Mynd i Ocido, Ysbyty Cyw Bach, Jen a Jim Pob Dim, Llan-ar-goll-en.

17 00-17 10New: Dewi a'r Ditectifs Gwyllt
Mae ditectif newydd yn ymuno a'r tim heddiw i ddod o hyd i rywun sydd yn gosod rhwydi ar draws afon er mwyn dal pysgod yn anghyfreithlon! Can the detectives catch an illegal fisherman?

17 10-17 30Dreigiau: Gwarchodwyr Berc
Mae Cneuan yn cael ei ddal mewn hen drap yn y goedwig. Cneuan gets stuck in an old trap and Teiffwmerang finds him defenceless. Meanwhile, a fire threatens Cneuan and the forest.

17 30-17 40New: Fideo Fi
Mae criw o Abertawe yn wynebu sialensiau gwirion a'r artist Nathan Wyburn fydd yn creu cymeriad adnabyddus gan ddefnyddio cynhwysion rhyfedd. Vloggers from Swansea face silly challenges.

17 40-17 55Dennis a Dannedd
Cyfres animeiddiedig i blant yn dilyn anturiaethau Dennis the Menace a'i gi, Dannedd. Animation featuring the Beano character Dennis the Menace and his dog.

17 55-18 00Ffeil
Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for young people.

18 00-18 25Pobol y Cwm
Mae Sioned yn ei chael hi'n amhosibl ymddiried yn Ed a'i adael i siarad a merched eraill. Sioned can't trust Ed to talk to other women. Colin gets recruited as a model!

18 25-18 30Newyddion S4C
Newyddion a'r tywydd. News and weather.

18 30-19 00Sgorio
Ymunwch a Morgan Jones am y gorau o La Liga yn Sbaen a Chwpan Cymru. Join Morgan Jones for highlights of the quarter-finals of the JD Welsh Cup and the best of La Liga.

19 00-20 00Heno
Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests.

20 00-20 25Pobol y Cwm
Faint mae Ed yn beiddio ei gyfaddef wrth yr heddlu? Mae Mark yn cyhuddo Kath o chwarae a than. How much does Ed dare admit to the police? Mark accuses Kath of playing with fire.

20 25-21 00Cefn Gwlad
Bydd Dai Jones, Llanilar yn ymweld a Sir Benfro ac yn cyfarfod tair gwraig ddawnus, sydd wedi mabwysiadu crefft arbennig. Dai Jones visits Pembrokeshire to meet three lady carpenters.

21 00-21 30Newyddion 9
Newyddion 9 a'r tywydd. S4C 9 o'clock news and weather.

21 30-22 00New: Ffermio
Cyfres gylchgrawn am faterion cefn gwlad. Countryside and farming magazine.

22 00-00 20Clwb Rygbi: Gweilch v Glasgow
Darllediad byw o'r Gweilch yn erbyn Glasgow o Stadiwm Liberty yn y PRO12. Cic gyntaf, 1.05pm. Live coverage of the Ospreys v Glasgow at the Liberty Stadium. English sound-track available.

00 20-02 50Teleshopping
Home Shopping.

02 50-06 00..programmes start at 7.00am
..programmes start at 7.00am

06 00-07 00..programmes start at 7.00am
..programmes start at 7.00am