BBC One
BBC One HD
BBC One North Ireland
BBC One Scotland
BBC One Wales
BBC Two
BBC Two North Ireland
BBC Two Scotland
BBC Two Wales
BBC Three
BBC Four
BBC HD
BBC News 24
BBC Parliament
Boomerang
British Eurosport
Cartoon Network
CBBC
cbeebies
Channel 4
Channel 4 HD
Challenge
Dave
Discovery
Disney
E4
Extreme Sports
Film Four
Channel 5
Channel 5 US
Fiver
FX
Ideal World
itv1 HD
itv1
itv2
itv3
itv4
Living
More 4
MTV
Nickelodeon
Comedy Central
Comedy Central Extra
QVC
S4C
SyFy
Sky Atlantic
Sky Movies Action Thriller
Sky Movies Comedy
Sky Movies Crime & Thriller
Sky Movies Drama
Sky Movies Family
Sky Movies Indie
Sky Movies Modern Greats
Sky Movies Premiere
Sky Movies Sci-fi Horror
Sky Movies Showcase
Sky News
Sky One
Sky Two
Sky Three
Sky Sports 1
Sky Sports 2
Sky Sports 3
Sky Sports F1
Sky Sports News
Sky Sports Xtra
TCM
TMF
Gold
UK TV Style
VH1
4 Music
Watch

Back

TV Listings for S4C on Wednesday (18.01.2017)


06 00-07 00..programmes start at 7.00am
..programmes start at 7.00am

07 00-07 15Antur Natur Cyw
Cyfres i blant meithrin sy'n trafod byd natur a gwahanol fathau o greaduriaid. Series for pre-school children introducing facts about animals and the natural world.

07 15-07 25Patrol Pawennau
Tra bod Cwrsyn a Twrchyn yn chwarae ar y traeth maen nhw'n sylwi bod cath fechan ar gwch tegan yn cael ei chario allan i'r mor mawr! A little kitten floats away on a toy boat out to sea!

07 25-07 35Blero yn Mynd i Ocido
Mae Blero a'i ffrindiau'n mynd i wersylla efo robot sy'n gallu gwneud unrhyw beth. The monster and friends go camping with a robot who can do anything.

07 35-07 50Asra
Bydd plant o Ysgol Penygroes yn ymweld ag ASRA yr wythnos hon. Children from Ysgol Penygroes visit Asra this week.

07 50-08 05Sam Tan
Mae Sam i fod i fynd a'r plant am daith gerdded ond mae gwaith yn dod yn y ffordd felly mae Trefor Ifans yn cymryd yr awenau. Trevor takes the children out on a day trip in place of Sam.

08 05-08 15Igam Ogam
Mae Igam Ogam yn gwneud tiara i Deryn fel anrheg penblwydd, ond mae'n dyfaru rhoi'r tiara i ffwrdd. Igam Ogam makes a tiara for Birdie's birthday but she regrets giving it away.

08 15-08 25Sara a Cwac
Mae Sara a Cwac yn chwilota yng nghwpwrdd dillad Sara, ac yn penderfynnu gwisgo i fyny i greu drama. Sara and Cwac decide to get dressed up to act in a play.

08 25-08 40Boj
Mae Boj a Rwpa, ceidwaid Hwylfan Hwyl, yn mynd am eu bathodynnau gwylio adar aur. Boj and Rwpa are going for their gold spotter Ranger badges and have to take a photograph of a rare bird.

08 40-09 00Sbridiri
Mae Twm a Lisa yn creu cardiau snap siapiau. Maent hefyd yn ymweld ag Ysgol O.M. Edwards lle mae'r plant yn creu gem y siapiau.Twm and Lisa make snap cards and visit Ysgol O.M. Edwards.

09 00-09 15Tili a'i ffrindiau
Mae'r band martsio bron yn barod - ond beth am Dwynwen? Dwynwen really wants to join in the marching band but all she has are some crunchy munchy apples. What can she do?

09 15-09 30Bach a Mawr
Mae gan Mawr annwyd drwg - ac mae'n bryderus pan mae Bach yn penderfynu bod yn nyrs! Big has a very bad cold - and is worried when Small decides to become a nurse!

09 30-09 40Cwpwrdd Cadi
Mae byd hud a lledrith y tu fewn i gwpwrdd Cadi, ac mae antur yn disgwyl amdani hi a'i ffrindiau. There's a magical world inside Cadi's cupboard and an adventure awaits her and her friends.

09 40-09 55Ty Cyw
Mae yna rywbeth rhyfedd iawn wedi digwydd yn 'Ty Cyw' heddiw - mae hanner y bws wedi diflannu! Something very strange has been happening in Ty Cyw today - half the bus has gone missing!

09 55-10 05Popi'r Gath
Pan fo Sioni'n colli anrheg Popi mae'r criw yn penderfynu mynd i Blaned y Pethau Coll. Sioni loses a gift for Popi so they decide to take the rocket to the Planet of Lost Stuff to find it.

10 05-10 15Oli dan y don
Mae Sid, Oli a Crannog yn mynd i chwilio am ddinas goll wedi i Oli ddarganfod darn o aur. Sid, Oli and Crannog leave to find the lost city of gold after Oli finds a piece of gold.

10 15-10 20Wmff
Mae Wmff yn mynd i'r parc gyda Walis. Wmff goes to the park with Walis.

10 20-10 35Y Brodyr Coala
Mae'n ddiwrnod arall i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw? Who will need help from the Koala Brothers today?

10 35-10 45Holi Hana
Mae gan Olivia yr octopws ormod o freichiau ac mae wastad yn gwneud llanast o bethau. Olivia the octopus has a problem, she has too many arms and always causes havoc wherever she goes.

10 45-11 00Tecwyn y Tractor
Mwy o anturiaethau'r tractor bach coch. More adventures with the little red tractor.

11 00-11 15Antur Natur Cyw
Cyfres i blant meithrin sy'n trafod byd natur a gwahanol fathau o greaduriaid. Series for pre-school children introducing facts about animals and the natural world.

11 15-11 25Patrol Pawennau
Wrth chwarae ger y traeth mae Cadi, Aled, Cena a Dyfri yn darganfod crwbanod y mor bach yn deor. While playing by the beach, Cadi, Aled, Cena, and Dyfri discover baby sea turtles hatching.

11 25-11 35Blero yn Mynd i Ocido
Mae Blero'n mynd ar wibdaith i'r anialwch ac yn dysgu pa mor bwysig ydy dwr i bopeth byw. Blero's thirsty for an adventure so he goes to Ocido to solve the mystery of the dried-up oasis

11 35-11 50Asra
Bydd plant o Ysgol Berllan Deg, Caerdydd yn ymweld ag ASRA yr wythnos hon. Children from Ysgol Berllan Deg, Cardiff visit Asra this week.

11 50-12 00Sam Tan
Mae ar Norman angen help Radar i edrych ar ol Swci ag Oenig. Norman decides he needs Radar's help to look after Woolly the sheep and her lamb, Lambkins.

12 00-12 20Fflic a Fflac
Mae Fflic, Fflac a Lyn yn ol yn y cwtch ac yn gwneud celf a chrefft gan ddefnyddio tatws i brintio. Fflic, Fflac and Lyn are back in the cwtch making arts and crafts using potatoes.

12 20-12 35Jen a Jim Pob Dim
Mae 'na swn crawcian swnllyd yn yr ardd heddiw wrth i fwy a mwy o frogaod ymddangos yn y pwll. There are some very noisy croaking noises in the garden today as more and more frogs appear.

12 35-12 50Rapsgaliwn
Mae Rapsgaliwn - rapiwr gorau'r byd (sy'n odli o hyd!) yn ymweld a'r ardd yn y bennod hon er mwyn darganfod sut mae tatws yn tyfu. Rapsgaliwn finds out how potatoes are grown.

12 50-13 00Darllen 'Da Fi
Sali Mali ar Pier Penarth yn adrodd stori Sglod y ci yn dysgu sut i fyw'n iach! Sali Mali is on the Pier at Penarth, reading the story about Sglod the dog learning how to eat healthily!

13 00-13 05Newyddion S4C
Newyddion a'r tywydd. News and weather.

13 05-13 30Heno
Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests.

13 30-14 00Dechrau Canu Dechrau Canmol
Y tro hwn, byddwn yn ymuno a chymanfa yng Nghapel Carmel, Treffynnon. We join a hymn-singing service at Capel Carmel, Holywell. Local singerTwm Tegid Brunton also performs.

14 00-14 55Prynhawn Da
Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery.

14 55-15 00Newyddion S4C
Newyddion a'r tywydd. News and weather.

15 00-16 00Stiwdio Gefn: Sbardun
Bryn Fon, Cowbois Rhos Botwnnog, Linda Griffiths a Brigyn sy'n perfformio detholiad o ganeuon Alun 'Sbardun' Huws. Popular singers perform a selection of songs by Alun 'Sbardun' Hughes.

16 00-17 00Awr Fawr
Detholiad o raglenni i blant. A selection of children's programmes to keep younger viewers entertained: Blero yn Mynd i Ocido, Asra, Sara a Cwac, Patrol Pawennau, Henri Helynt.

17 00-17 30Pigo Dy Drwyn
Mirain a Gareth fydd yn cadw trefn wrth i ddau dim chwarae gemau snotlyd a swnllyd! Mirain and Gareth keep an eye on two teams as they go head to head in a series of snot-tastic games!

17 30-17 40Angelo am Byth
Dilynwch Angelo, bachgen 12 oed, wrth iddo geisio rheoli ei fywyd drwy ddefnyddio cynlluniau doniol. Join Angelo, a 12 year-old boy, as he tries to gain control of his complicated life!

17 40-17 55#Fi
Dilynwn Y Storm yng ngwyl Forest Live, Swydd Stafford lle bydd y band yn cefnogi band proffesiynol gan agor gig Robert Plant. We follow Y Storm to the Forest Live Festival in Staffordshire.

17 55-18 00Ffeil
Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for young people.

18 00-18 25Pobol y Cwm
Will Kath get caught rummaging through someone else's handbag? A fydd Kath yn cael ei dal pan aiff i chwilota ym mag rhywun arall? Mae Mathew yn ceisio swyno Cadno.

18 25-18 30Newyddion S4C
Newyddion a'r tywydd. News and weather.

18 30-19 00Darren Drws Nesa
Mae hi'n ben-blwydd ar Darren ond mae unrhyw obaith o glosio at Angharad yn cael ei chwalu. It's Darren's birthday, but any hopes of getting together with Angharad are dashed!

19 00-19 30Heno
Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests.

19 30-20 00Llys Nini
Yn y rhaglen hon cawn gyfarfod y gwirfoddolwyr a chael hwyl yn y siop elusen. Today at the Llys Nini animal centre we meet the volunteers and have fun in the charity shop.

20 00-20 25Pobol y Cwm
Mae digwyddiadau'r wythnosau diwethaf yn mynd yn ormod i Diane felly mae'n codi ei phac. The events of the last few weeks become too much for Diane so she packs up her things and leaves.

20 25-20 55Gwaith Cartref
Mae hi'n ddiwrnod gwrandawiad llys Paul ac mae Steph yn benderfynol o fod yno. It's the day of Paul's court hearing and Steph is intent on being there but how will she view the verdict?

20 55-21 00Darllediad Gwleidyddol: Llafur Cymru
Darllediad Gwleidyddol gan Llafur Cymru. Party political broadcast by Welsh Labour.

21 00-21 30Newyddion 9
Newyddion 9 a'r tywydd. S4C 9 o'clock news and weather.

21 30-22 00Loriau Mansel Davies a'i Fab
Cyfres newydd yn dilyn cwmni cludo nwyddau Mansel Davies a'i Fab. A new series following freight company Mansel Davies & Son, based in Pembrokeshire and their drivers.

22 00-23 00Cerddorion y Fyddin Goch
Teyrnged i Gerddorion y Fyddin Goch a gollodd eu bywydau yn ddiweddar. A tribute to the Red Army Chorus of Moscow, recorded at Llangollen International Musical Eisteddfod in the year 2000.

23 00-23 35Pobol Port Talbot
Cyfres 3 rhan yn dilyn pobl sy'n byw ym Mhort Talbot lle mae dyfodol Tata Steel a swyddi dros 4000 o weithwyr yn y fantol. Three-part series following people in the steel town of Port Talbot

23 35-00 00..programmes start at 7.00am
..programmes start at 7.00am

00 00-02 30Teleshopping
Home Shopping.

02 30-06 00..programmes start at 7.00am
..programmes start at 7.00am

06 00-07 00..programmes start at 7.00am
..programmes start at 7.00am