BBC One
BBC One HD
BBC One North Ireland
BBC One Scotland
BBC One Wales
BBC Two
BBC Two North Ireland
BBC Two Scotland
BBC Two Wales
BBC Three
BBC Four
BBC HD
BBC News 24
BBC Parliament
Boomerang
British Eurosport
Cartoon Network
CBBC
cbeebies
Channel 4
Channel 4 HD
Challenge
Dave
Discovery
Disney
E4
Extreme Sports
Film Four
Channel 5
Channel 5 US
Fiver
FX
Ideal World
itv1 HD
itv1
itv2
itv3
itv4
Living
More 4
MTV
Nickelodeon
Comedy Central
Comedy Central Extra
QVC
S4C
SyFy
Sky Atlantic
Sky Movies Action Thriller
Sky Movies Comedy
Sky Movies Crime & Thriller
Sky Movies Drama
Sky Movies Family
Sky Movies Indie
Sky Movies Modern Greats
Sky Movies Premiere
Sky Movies Sci-fi Horror
Sky Movies Showcase
Sky News
Sky One
Sky Two
Sky Three
Sky Sports 1
Sky Sports 2
Sky Sports 3
Sky Sports F1
Sky Sports News
Sky Sports Xtra
TCM
TMF
Gold
UK TV Style
VH1
4 Music
Watch

Back

TV Listings for S4C on Tuesday (25.07.2017)


06 00-06 15Do Re Mi Dona
Ymunwch a Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn, wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Dewi Sant, Llanelli i ddysgu'r gan Ailgylchu. Youngsters from Ysgol Dewi Sant Llanelli learn a song.

06 15-06 30Guto Gwningen
Wedi i Guto golli hoff degan gwichlyd ei chwaer fach Nel, mae'n rhaid iddo drechu ei holl elynion i'w gael yn ol! Guto loses Nel's beloved squeaky rabbit toy; how will he get it back?

06 30-06 40Halibalw
Ymunwch a chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing.

06 40-06 55Octonots
Beth sy'n achosi'r tyllau rhyfedd yn offer yr Octonots? Mae'r Octonots yn gweld mai tri siarc cylchfrath drwg sy'n gyfrifol - mosgitos y mor! The Octonauts and the Cookiecutter Sharks.

06 55-07 00Bing
Mae Bing yn mwynhau chwarae ar y siglen ac ar ol cyfri i ddeg mae'n rhoi cyfle i Pando gael tro. Flop is pushing Bing on the swing in the park when Pando arrives and wants to have a go.

07 00-07 15Patrol Pawennau
Mae tirlithriad wedi cau'r lein ac mae Cadi a Cali ar y tren! Rhaid i'r Pawenlu glirio'r cerrig ond mae cath Cadi wedi crwydro i ffwrdd. A rock slide blocks a train and the pups go to help.

07 15-07 20Meripwsan
Tra bo Meripwsan yn chwarae efo Owi, mae'n dod o hyd i garreg ryfedd yr olwg. While Meripwsan is playing catch with Owi, he finds a funny shaped stone which turns out to be a roly-poly egg.

07 20-07 35Blero yn Mynd i Ocido
Wedi cael llond bol ar wneud ei jig-so dinosor mae Blero'n mynd i Ocido ac yn cael gwneud rhywbeth llawer mwy difyr! Blero is bored with his dino-jigsaw. Can he find something better to do?

07 35-07 50Ysbyty Cyw Bach
Cyfres i blant sy'n cyflwyno'r syniad o fynd i'r ysbyty gan eu helpu i ddod dros yr ofn o gael eu trin. A series for children helping them to overcome their fear of going to hospital.

07 50-08 00Nodi
Mae'r teganau yn mynd i'r goedwig i gasglu mafon mihafan. The googleberries are ready for picking so the toys set off to the forest.

08 00-08 15Tili a'i ffrindiau
Mae'r band martsio bron yn barod - ond beth am Dwynwen? Dwynwen really wants to join in the marching band but all she has are some crunchy munchy apples. What can she do?

08 15-08 25Y Brodyr Coala
Mae'n ddiwrnod arall i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw? Who will need help from the Koala Brothers today?

08 25-08 35Y Teulu Mawr
Cyfres gartwn i blant am deulu o eliffantod swnllyd. Cartoon series for young children about a family of lively elephants.

08 35-08 45Holi Hana
Daw Gwenda'r Jiraff i sylwi ei bod yn gallu helpu ei ffrindiau oherwydd ei bod yn dalach na nhw. Gwenda the giraffe is very unhappy because she is taller than all her friends.

08 45-09 00Abadas
Mae Ela wedi blino'n lan. A fydd hi'n rhy flinedig i chwarae gem y geiriau? Ela's very tired today but is she too tired to play the word game? Today's words are 'magnifying glass'.

09 00-12 00New: Y Sioe 2017
Y gorau o'r prif gylch, adran y gwartheg a'r defaid ac adran y dofednod ar ail ddiwrnod y Sioe. The best from the main ring, the cattle and sheep rings and the poultry section on day two.

12 00-13 55New: Y Sioe 2017
Mwynhewch y cystadlu a'r canlyniadau drwy gydol y dydd. Enjoy the competitions and follow the results throughout the day from the Royal Welsh Show.

13 55-14 00Newyddion S4C
Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather.

14 00-17 00New: Y Sioe 2017
Ymunwch a ni ar gyfer mwy o gystadlu gan gynnwys y tim o 5 i'r gwartheg biff. Join us for more competitions and the beef cattle team of 5 class.

17 00-17 05New: Anifeiliaid Anhygoel
Y peithon yw'r creadur hiraf ym myd y neidr. Mae'n llyncu'r bwyd mae'n ei fwyta yn gyfan. Ych a fi! The python is the biggest of its species and it eats its prey in one go!

17 05-17 45Y Gemau Gwyllt
Yr wythnos hon - y ffeinal. Pwy fydd pencampwr Y Gemau Gwyllt 2015? It's time for the final. Who will be crowned Y Gemau Gwyllt Champion 2015?

17 45-18 00Dennis a Dannedd
Cyfres animeiddiedig i blant yn dilyn anturiaethau Dennis the Menace a'i gi, Dannedd. Animation featuring the Beano character Dennis the Menace and his dog.

18 00-18 05Newyddion S4C
Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather.

18 05-18 3004Wal: Gwestai'r Byd
Ymweld a Le Petit Moulin ym Mharis, gwesty Hurst House yn Nhalacharn, a La Residence yn Ne Affrica. Hotels of the world including Le Petit Moulin in Paris and Hurst House in Laugharne.

18 30-19 00Babi Del: Ward Geni
Tara a Geraint Evans yw'r ail gwpl i adael i'r camerau eu dilyn wrth iddynt ymbaratoi ar gyfer genedigaeth eu trydydd plentyn. Following Tara and Geraint Evans through pregnancy and birth.

19 00-20 00New: Heno
Byddwn yn fyw darlledu'n fyw o'r Sioe Frenhinol a bydd y canwr Trystan Llyr yn trafod ei gyfnod diweddar yn Zurich. Live from the Royal Welsh Show where singer Trystan Llyr is the guest.

20 00-20 25Pobol y Cwm
A all DJ rwystro Linda rhag lladd ei hun? Rhaid i Gethin ofyn am help Garry. Can DJ stop Linda from ending her own life? Gethin must ask for Garry's help.

20 25-21 00New: Y Sioe 2017
Ifan Jones Evans sy'n cyflwyno uchafbwyntiau ail ddiwrnod y cystadlu o'r Sioe Frenhinol yn Llanelwedd. Ifan Jones Evans presents highlights of the second day at the Royal Welsh Show.

21 00-21 30Newyddion 9
Newyddion 9 a'r Tywydd. News and Weather at 9 o'clock.

21 30-22 00New: Y Sioe 2017
Mwy o uchafbwyntiau o faes y Sioe yn Llanelwedd. More highlights from the Royal Welsh Show in Llanelwedd.

22 00-23 00Mynyddoedd y Byd: Corea
Stephen Evans sy'n mentro mas o Seoul i geisio deall pam bod yr uchelfannau mor agos at galonnau'r bobl. Stephen Evans asks why the mountains are so important to the citizens of South Korea.

23 00-23 30Y Sioe 2017
Ifan Jones Evans sy'n cyflwyno uchafbwyntiau ail ddiwrnod y cystadlu o'r Sioe Frenhinol yn Llanelwedd. Ifan Jones Evans presents highlights of the second day at the Royal Welsh Show.

23 30-00 05Y Sioe 2017
Mwy o uchafbwyntiau o faes y Sioe yn Llanelwedd. More highlights from the Royal Welsh Show in Llanelwedd.

00 05-01 35Teleshopping
Home shopping.

01 35-06 00..programmes start at 6.00am
..programmes start at 6.00am

06 00-06 15Yr Ysgol
Heddiw bydd criw Ysgol Llanrug ac Ysgol Sant Curig yn chwarae gyda phob math o gerbydau. The children play with all sorts of vehicles and Emily goes on a steam train.