BBC One
BBC One HD
BBC One North Ireland
BBC One Scotland
BBC One Wales
BBC Two
BBC Two North Ireland
BBC Two Scotland
BBC Two Wales
BBC Three
BBC Four
BBC HD
BBC News 24
BBC Parliament
Boomerang
British Eurosport
Cartoon Network
CBBC
cbeebies
Channel 4
Channel 4 HD
Challenge
Dave
Discovery
Disney
E4
Extreme Sports
Film Four
Channel 5
Channel 5 US
Fiver
FX
Ideal World
itv1 HD
itv1
itv2
itv3
itv4
Living
More 4
MTV
Nickelodeon
Comedy Central
Comedy Central Extra
QVC
S4C
SyFy
Sky Atlantic
Sky Movies Action Thriller
Sky Movies Comedy
Sky Movies Crime & Thriller
Sky Movies Drama
Sky Movies Family
Sky Movies Indie
Sky Movies Modern Greats
Sky Movies Premiere
Sky Movies Sci-fi Horror
Sky Movies Showcase
Sky News
Sky One
Sky Two
Sky Three
Sky Sports 1
Sky Sports 2
Sky Sports 3
Sky Sports F1
Sky Sports News
Sky Sports Xtra
TCM
TMF
Gold
UK TV Style
VH1
4 Music
Watch

Back

TV Listings for S4C on Saturday (27.05.2017)


06 00-08 00Cyw
Rhaglenni i'r plant lleiaf: Sbarc, Y Brodyr Coala, Ynys Broc Mor Lili, Blero yn Mynd i Ocido, Loti Borloti, Halibalw, Octonots, TiPiNi, Peppa, Llan-ar-goll-en. Programmes for younger viewers

08 00-10 00New: Stwnsh Sadwrn
Rhaglenni gwych a digon o hwyl. Great programmes for the weekend: Lois yn erbyn Anni, Ben 10, Ysgol Jac, Pwy Geith y Gig?, Bernard, SpynjBob Pantsgwar, Dim Byd.

10 00-11 00O Gymru Fach - Siapan
Mae Steffan Rhodri'n ymweld a Siapan gan alw mewn siop sy'n gwerthu dillad a chlustogau o frethyn Cymreig. Actor Steffan Rhodri visits Japan and follows the trail of Welsh products. [SL]

11 00-11 30Y Dyn Tu ol i'r Llun
Dau fywyd - un dyn; hanes Gareth Parry, un o beintwyr gorau Cymru. A vivid account of the life of Gareth Parry; from living on the edge to becoming one of Wales's most acclaimed painters. [SL]

11 30-12 30Cofio Gwersylloedd yr Urdd
Ymunwch a Lisa Gwilym allu o wynebau cyfarwydd i gofio gwersylloedd yr Urdd. Join Lisa Gwilym and a host of familiar faces for a nostalgic look back at the Urdd camps. [SL]

12 30-13 00Fi a Mistar Urdd
Stori sefydlu'r cymeriad Mistar Urdd gan Wynne Melville Jones, a'i bwysigrwydd i ddatblygiad y mudiad. Wynne Melville Jones talks about how and why he created the Mr Urdd character. [SL]

13 00-13 30Ffermio
Cyfres gylchgrawn am faterion cefn gwlad. Countryside and farming magazine. [SL]

13 30-14 00Trefi Gwyllt Iolo
Bydd Iolo'n darganfod llygod mawr yn Llanelli ac yn dal llygod yn Y Bala. Iolo discovers rats in Llanelli and catches mice in Bala. He also discovers resourceful, beautiful and rare birds. [SL]

14 00-14 30Pobol y Rhondda
Sion Tomos Owen sy'n trafod chwaraeon, drama, cerddoriaeth a gwaith ty yn y Rhondda. Sion Tomos Owen discusses sport, drama, music and housework as he travels around the Rhondda. [SL]

14 30-15 00Garddio a Mwy
Bydd Meinir yn ymweld a meithrinfa fuchsia a chawn gipolwg ar baratoadau tymhorol yn Aberglasney. Meinir is at a fuchsia nursery, Sioned looks at hanging baskets and we visit Aberglasney. [SL]

15 00-16 00DNA Cymru
Datgelu canlyniadau DNA mwy o ser. Investigating the DNA results of Caryl Parry Jones, Roy Noble and Ken Owens and their links to the Hunter-Gatherers; First Farmers and the Beaker People. [SL]

16 00-16 30Her yr Hinsawdd
Mae newid syfrdanol yn digwydd i hinsawdd yr Ynys Las ond ai peth da neu ddrwg yw hyn i'r bobl yno? How the staggering change in climate is causing Greenland to evolve in unexpected ways. [SL]

16 30-17 00Y Chef a'r Afal Mawr
Efrog Newydd, Cegin Gordon Ramsay a throbwynt ym mywyd hogyn ifanc o Fon. New York, Gordon Ramsay's kitchen and a turning point in the life of a young chef from Anglesey. [SL]

17 00-17 15Newyddion a Chwaraeon
Newyddion a chwaraeon. Weekend news and sport.

17 15-17 45Mistar Urdd, Mickey a Ni
Wedi eu llwyddiant yn Eisteddfod yr Urdd 2016, cawn ddilyn pump o'r cystadleuwyr ar daith i Disneyland, Paris. Following young Urdd winners to the Welsh Festival in Disneyland, Paris.

17 45-18 30C'Mon Midffild
O ganlyniad i ddamwain angheuol mae clwb pel-droed Bryncoch wedi colli rheolwr. Ai dyma'r diwedd? Due to a fatal accident Bryncoch F.C has lost its manager. Is this the beginning of the end?

18 30-20 00Cyngerdd y 10 Difa
Noson o adloniant yn dathlu doniau rhai o sopranos mwyaf disglair Cymru yng nghwmni'r tenor Aled Hall. Ten of Wales' top sopranos perform on stage in Llandudno alongside tenor Aled Hall.

20 00-21 00New: Gornest y Gacen Penblwydd
Tri phobydd brwdfrydig sy'n brwydro yn erbyn ei gilydd, ac yn erbyn y cloc, i greu'r gacen pen-blwydd mwya' creadigol a chywrain. Three amateur bakers compete to create an amazing cake.

21 00-22 00Noson Lawen
Canu a chwerthin o Grymych o 2005 gydag Ieuan Rhys, Ryland Teifi, Iona Jones, Cor Aelwyd Crymych, Connie Fisher, Ieuan Rees a'r Brodyr Williams. Light entertainment from Crymych in 2005.

22 00-22 30'Run Sbit
Tydi syniad diweddaraf Linda am sut i ddod ag arian i mewn ddim yn cael croeso gan Caren. Linda's idea for expanding the company doesn't get much of a welcome from Caren. Last in series.

22 30-23 35Priodas Pum Mil
Ffrindiau a theulu Mark a Leila o Gricieth sydd wrthi'n trefnu priodas y par yr wythnos hon. Mark and Lelia from Cricieth are leaving their friends and family in charge of their wedding day.

23 35-00 00..programmes start at 6.00am
..programmes start at 6.00am

00 00-01 30Teleshopping
Home Shopping.

01 30-06 00..programmes start at 6.00am
..programmes start at 6.00am

06 00-08 50Cyw
Hafod Haul, Guto Gwningen, Y Dywysoges Fach, Sbridiri, Halibalw, Nico Nog, Ben Dant, Do Re Mi Dona, Digbi Draig, Sara a Cwac, Jen a Jim a'r Cywiadur, Meic y Marchog, Cei Bach.