BBC One
BBC One HD
BBC One North Ireland
BBC One Scotland
BBC One Wales
BBC Two
BBC Two North Ireland
BBC Two Scotland
BBC Two Wales
BBC Three
BBC Four
BBC HD
BBC News 24
BBC Parliament
Boomerang
British Eurosport
Cartoon Network
CBBC
cbeebies
Channel 4
Channel 4 HD
Challenge
Dave
Discovery
Disney
E4
Extreme Sports
Film Four
Channel 5
Channel 5 US
Fiver
FX
Ideal World
itv1 HD
itv1
itv2
itv3
itv4
Living
More 4
MTV
Nickelodeon
Comedy Central
Comedy Central Extra
QVC
S4C
SyFy
Sky Atlantic
Sky Movies Action Thriller
Sky Movies Comedy
Sky Movies Crime & Thriller
Sky Movies Drama
Sky Movies Family
Sky Movies Indie
Sky Movies Modern Greats
Sky Movies Premiere
Sky Movies Sci-fi Horror
Sky Movies Showcase
Sky News
Sky One
Sky Two
Sky Three
Sky Sports 1
Sky Sports 2
Sky Sports 3
Sky Sports F1
Sky Sports News
Sky Sports Xtra
TCM
TMF
Gold
UK TV Style
VH1
4 Music
Watch

Back

TV Listings for S4C on Tuesday (28.03.2017)


06 00-07 00..programmes start at 7.00am
..programmes start at 7.00am

07 00-07 05Pingu
Anturiaethau Pingu'r pengwin. The adventures of Pingu the penguin.

07 05-07 15Octonots
Tra bod Harri a Pegwn yn cael cryn drafferth wrth warchod cywion y pengwiniaid Adelie, mae Capten Cwrwgl yn mentro i'r moroedd garw i achub eu rhieni! The Octonauts and the Adelie Penguins.

07 15-07 20Octonots
Can fer gan griw'r Octonots. A short song from the Octonots.

07 20-07 30New: Digbi Draig
Mae Abel wrthi'n adeiladu pyramid o jariau jam yn ofalus ac mae gem Digbi a Conyn bron a'u dymchwel. Digbi and Conyn's game nearly topples Abel's half-built pyramid of jam-jars.

07 30-07 45Rapsgaliwn
Mae Rapsgaliwn - rapiwr gorau'r byd (sy'n odli o hyd!) yn ymweld a'r ardd yn y bennod hon er mwyn darganfod sut mae tatws yn tyfu. Rapsgaliwn finds out how potatoes are grown.

07 45-08 00Twt
Mae Pero, cath yr Harbwr Feistr, ar goll ac mae pawb yn ceisio eu gorau glas i ddod o hyd iddo. Pero, the Harbourmaster's cat is missing. Everyone's on the lookout for him but where is he?

08 00-08 10Y Dywysoges Fach
Dyw'r Dywysoges Fach ddim eisiau mynd i'r dosbarth dawns. The Little Princess does not want to attend her dance class.

08 10-08 15New: Dipdap
Mae Dipdap yn ceisio creu cerfluniau allan o siapiau. Dipdap tries to create sculptures from shapes drawn by the Line.

08 15-08 30Syrcas Deithiol Dewi
Mae Heulwen yn sal ac mae Dewi yn ceisio cadw pawb arall yn y syrcas yn dawel er mwyn iddi hi gael gorffwys. Heulwen has flu and Dewi tries his best to keep everyone else quiet.

08 30-08 40Chwedlau Tinga Tinga
Heddiw, cawn glywed pam mae mwnciod yn neidio trwy'r coed. Colourful stories from Africa about animals of the world. Today we find out why monkeys swing in the trees.

08 40-08 45Peppa
Mae Taid Mochyn wedi trefnu helfa wyau siocled. Tybed a fyddan nhw'n dod o hyd i'r danteithion? Taid Mochyn organises a chocolate egg hunt for Peppa and her friends.

08 45-09 00Meic y Marchog
Mae Meic yn dysgu bod ffrindiau'n bwysicach na bod yn enwog! Meic learns that caring about your friends is far more important than caring about fame!

09 00-09 10Falmai'r Fuwch
Amser stori gyda Falmai'r Fuwch. Story time with Falmai the Cow.

09 10-09 25Hafod Haul
Does dim golwg o Jaff, ac ar ol chwilio ymhob twll a chornel o'r fferm, mae'r anifeiliaid yn dod o hyd iddo yn sal yn y sied. The animals find Jaff ill in the shed so he goes to the vet.

09 25-09 35Tomos a'i Ffrindiau
Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends.

09 35-09 45Abadas
Mae'r Abadas wrth eu bodd yn chwarae 'jwngl' yn yr ardd. Tybed pwy gaiff ei ddewis i chwilio am air newydd heddiw, 'brwyn'? Who will be chosen to go in search of today's word, 'rushes'?

09 45-10 00Y Dywysoges Fach
Nid yw'r Dywysoges Fach yn gwybod beth mae hi eisiau gwneud pan fydd hi wedi tyfu. The Little Princess doesn't know what she wants to be when she grows up.

10 00-10 10Y Teulu Mawr
Cyfres gartwn i blant am deulu o eliffantod swnllyd. Cartoon series for young children about a family of lively elephants.

10 10-10 20Bing
Mae gan Bing a Swla geiniog yr un ar gyfer y Peiriant Syrpreis yn siop Pajet. Bing and Swla have a penny each for the Surprise Machine in Pajet's shop.

10 20-10 35Rapsgaliwn
Bob wythnos gyda chymorth ei ffrindiau bach aur a'i rap-lyfr hud fe fydd Rapsgaliwn yn datrys cyfres o bosau. Rapsgaliwn travels across Wales learning how to make ice-cream.

10 35-10 45Bobi Jac
Mae Bobi Jac a Sydney'r Mwnci yn mynd ar antur drofannol. Bobi Jac and Sydney the Monkey go on a tropical adventure and play humming.

10 45-11 00Pentre Bach
Gyda phawb yn y Pentre yn defnyddio gymaint o ynni, mae Bili Bom Bom yn penderfynu gwneud ei ran dros yr amgylchedd. Bili Bom Bom decides to do his bit for the environment.

11 00-11 05Pingu
Anturiaethau Pingu'r pengwin. The adventures of Pingu the penguin. Pingu gets a new scooter today.

11 05-11 15Octonots
Mae Harri a'r Octonots yn helpu hen ffrindiau, y Crancod Cnau Coco, i ddarganfod pwy sy'n dwyn eu cnau coco. Harri and the Octonauts help their old friends the Coconut Crabs.

11 15-11 20Can yr Octonots
Can fer gan griw'r Octonots. A short song from the Octonots.

11 20-11 30Digbi Draig
Mae Cochyn yn ceisio dal 'cneuen for' tra bo Digbi yn dweud nad yw cnau mor yn bodoli. Cochyn is trying to catch a 'sea-nut' but Digbi says sea-nuts don't exist!

11 30-11 45Rapsgaliwn
Mae Rapsgaliwn- rapiwr goreau'r byd (sy'n odli o hyd!) yn ymweld a chrochendy yn y bennod hon. Rapsgaliwn will be visiting a pottery in this episode to discover how cups are made.

11 45-12 00Twt
Mae 'na swn rhyfedd iawn yn yr harbwr heddiw - swn rhywun yn canu - neu'n ceisio canu, o leia'! There are some funny sounds at the harbour today. Someone's trying to sing!

12 00-12 10Y Dywysoges Fach
Mae'r Dywysoges Fach wrth ei bodd yn chwarae yn y glaw. The Little Princess loves playing in the rain.

12 10-12 15Dipdap
Mae'r Llinell yn tynnu llun o glustffonau - mae Dipdap yn clywed cerddoriaeth ac yn methu stopio dawnsio. The Line draws headphones and Dipdap hears music and can't stop dancing.

12 15-12 30Syrcas Deithiol Dewi
Mae Enfys wedi colli ei holl beli jyglo felly mae'n rhaid dod o hyd i amryw o bethau eraill yn eu lle. Enfys has lost her juggling balls, but she is offered other things to use instead.

12 30-12 40Chwedlau Tinga Tinga
Straeon lliwgar o Affrica am anifeiliaid y byd. Heddiw, cawn glywed pam mae Baedd Hyll mor hyll. Today we find out why Warthog is so ugly.

12 40-12 45Peppa
Daw Doctor Bochdew y milfeddyg i ddangos ei hanifeiliaid anwes i'r Ysgol Feithrin. Doctor Bochdew the vet comes to Peppa's playgroup to show the children her pets.

12 45-13 00Meic y Marchog
Mae Meic yn credu y byddai tarian anferth yn llawer gwell na'i hen darian fach - ond ydy hyn yn wir? Meic decides a great big shield will be much better than his old one. But is he right?

13 00-13 05Newyddion S4C
Newyddion a'r tywydd. News and weather.

13 05-14 00Heno
Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests.

14 00-14 55Prynhawn Da
Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery.

14 55-15 00Newyddion S4C
Newyddion a'r tywydd. News and weather.

15 00-15 30Aled Jones: Fy Nhaith Glasurol
Bydd Aled Jones yn teithio i ddinas hyfryd Salzburg i ddysgu mwy am fywyd Mozart. Aled Jones tours the captivating city of Salzburg and finds out more about Mozart and his music.

15 30-16 00Darn Bach o Hanes
Dewi Prysor sy'n ymweld ag amrywiaeth o'r hen lysoedd Cymreig yng Ngwynedd. Dewi visits the locations of some of the courts of Gwynedd and explains Edward I's policy of wiping them out.

16 00-17 00Awr Fawr
Detholiad o raglenni i blant. A selection of children's programmes to keep younger viewers entertained: Pingu, Guto Gwningen, Octonots, Meic y Marchog, Rapsgaiwn.

17 00-17 25Sgorio
Ymunwch a Morgan Jones am uchafbwyntiau holl gemau Uwch Gynghrair Cymru Dafabet a Wrecsam yn erbyn Torquay. Action from the Dafabet Welsh Premier League and also Wrexham v Torquay.

17 25-17 55New: Tag
Y diweddara' o fyd chwaraeon, cerddoriaeth, ffasiwn, ffilmiau a selebs. The latest from the world of sports, music, fashion and films.

17 55-18 00Ffeil
Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for young people.

18 00-18 25Pobol y Cwm
Ydy Hannah wir eisiau gweithio yn y siop tsips? Mae Dani yn difaru'r hyn mae hi wedi'i wneud. Does Hannah really have what it takes to work at the chip shop? Dani regrets what she's done.

18 25-18 30Newyddion S4C
Newyddion a'r tywydd. News and weather.

18 30-19 00New: Bywyd y Fet
Cawn gwrdd a bridwyr cwn o Bontuchel ger Rhuthun sydd newydd groesawu nythaid o gwn bach Labrador i'r byd. A new litter of Labrador puppies and a busy time at the Meirionnydd Rural Show.

19 00-19 30Heno
Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests.

19 30-20 00Rownd a Rownd
Mae'r diwrnod wedi cyrraedd i Dani ddod adref o'r ysbyty, ond mae'n sylweddoli na fydd bywyd yn hawdd i neb er y newyddion da. Dani leaves hospital but it's not plain sailing.

20 00-20 25Pobol y Cwm
Mae Mathew yn gweld dyfodol iddo fo a Dani, ond beth am Garry? A wnaiff Jason achub Vicky o'i thrybini? Mathew sees a future for him and Dani but what about Garry?

20 25-21 00New: Ceffylau Cymru
Yn y gyfres newydd, bydd David Oliver a Nia Marshalsay-Thomas yn ein cyflwyno i wahanol agweddau ar fyd y ceffyl yn y Gymru gyfoes. The first of a new equine series focuses on dressage.

21 00-21 30Newyddion 9
Newyddion 9 a'r tywydd. S4C 9 o'clock news and weather.

21 30-22 00New: Y Byd ar Bedwar
Gyda phrosiectau i helpu rhieni ifainc yn cau, faint o gefnogaeth sydd yna i'r plant sy'n cael plant? Following two teenagers who have a child. How much help is given to young parents?

22 00-22 30New: O'r Senedd
Straeon gwleidyddol o bob cwr o Gymru, y Senedd ym Mae Caerdydd a San Steffan. Political stories from all corners of Wales, the Senedd in Cardiff Bay and Westminster.

22 30-23 45New: Cor Cymru
Y pedwar cor sy'n cystadlu am le yn y ffeinal yw Cordydd, Cor ABC, Cor Dre ac CF1. The four choirs competing for a place in the grand final are Cordydd, Cor ABC, Cor Dre and CF1.

23 45-00 35Clwb2
Malcolm Allen fydd yn y stiwdio i drafod gem Cymru. Hefyd, rownd gynderfynol y Cwpan Cenedlaethol, pel-droed a hoci ia. National Cup semi-finals, Wrexham's latest game; ice hockey & football

00 35-03 05Teleshopping
Home Shopping.

03 05-06 00..programmes start at 7.00am
..programmes start at 7.00am

06 00-07 00..programmes start at 7.00am
..programmes start at 7.00am