BBC One
BBC One HD
BBC One North Ireland
BBC One Scotland
BBC One Wales
BBC Two
BBC Two North Ireland
BBC Two Scotland
BBC Two Wales
BBC Three
BBC Four
BBC HD
BBC News 24
BBC Parliament
Boomerang
British Eurosport
Cartoon Network
CBBC
cbeebies
Channel 4
Channel 4 HD
Challenge
Dave
Discovery
Disney
E4
Extreme Sports
Film Four
Channel 5
Channel 5 US
Fiver
FX
Ideal World
itv1 HD
itv1
itv2
itv3
itv4
Living
More 4
MTV
Nickelodeon
Comedy Central
Comedy Central Extra
QVC
S4C
SyFy
Sky Atlantic
Sky Movies Action Thriller
Sky Movies Comedy
Sky Movies Crime & Thriller
Sky Movies Drama
Sky Movies Family
Sky Movies Indie
Sky Movies Modern Greats
Sky Movies Premiere
Sky Movies Sci-fi Horror
Sky Movies Showcase
Sky News
Sky One
Sky Two
Sky Three
Sky Sports 1
Sky Sports 2
Sky Sports 3
Sky Sports F1
Sky Sports News
Sky Sports Xtra
TCM
TMF
Gold
UK TV Style
VH1
4 Music
Watch

Back

TV Listings for S4C on Wednesday (26.04.2017)


06 00-07 00..programmes start at 7.00am
..programmes start at 7.00am

07 00-07 15Yr Ysgol
Dewch i gwrdd a ffrindiau newydd yn Yr Ysgol. Mae'n amser chwarae, canu, dysgu a chreu! It's time to play, sing, learn and make with youngsters from two Welsh schools. New series.

07 15-07 25Sam Tan
Mae Sara, Jams a Norman yn mynd i bysgota gyda Charlie yn ei gwch. Ond, gyda Norman wrth y llyw does fawr o dro nes bod damwain! Charlie takes his friends on a fishing trip on his boat.

07 25-07 40Boj
Mae Mrs Wwff yn mynd ati i greu ei chawl MAWR, ond mae un cynhwysyn ar goll - moron Mr Clipaclop. Mrs Wwff is making her Big Soup but is missing Mr Clipaclop's carrots - his crop has failed!

07 40-07 50Octonots
Wedi plymio i'r dyfnfor tywyll i helpu creadur sy'n sal, mae Pegwn a Harri'n dod o hyd i hen long ac yn credu bod ysbryd mor yn byw ynddi. The crew find a spooky-looking long arm squid.

07 50-07 55Peppa
Mae Peppa a'i theulu yn ceisio cyrraedd y cae chwarae ond mae gwaith ffordd Mistar Tarw yn eu rhwystro. Peppa and her friends are trying to reach the playing field but there are roadworks.

07 55-08 10Sbarc
Cyfres wyddoniaeth i blant bach gyda Tudur Phillips a'i ddau ffrind, Sbarc y gwyddonydd a Nef y Ditectif Natur. Pre-school science series. Today's theme is the sense of smell.

08 10-08 20New: Ynys Broc Mor Lili
Mae Lili a Tarw yn ceisio ennill cymaint o wobrau ag sy'n bosib yn y carnifal. Lili and Tarw try to win as many prizes as they can at the carnival.

08 20-08 30Igam Ogam
Rhaid i Igam Ogam gyffwrdd a phopeth hyd yn oed planhigion pigog! Igam Ogam wants to touch everything even prickly plants and those that sting!

08 30-08 45Enwog o Fri, Ardal Ni!
Ymunwn a disgyblion Ysgol Gynradd Pentre' Uchaf wrth iddynt bortreadu stori serch Rhys a Meinir - y cariadon o Nant Gwrtheyrn. The story of Rhys and Meinir, lovers from Nant Gwrtheyrn.

08 45-09 00Syrcas Deithiol Dewi
Mae rhywun efo traed mawr mewn lot o drwbl! The search is on to find out who ruined a new poster.

09 00-09 10Meic y Marchog
Mae Meic yn llwyddo i roi Chwit a Chwat mewn perygl, a does neb yn gallu achub y cwn! Meic gets the corgis stranded, then makes it harder and harder to rescue them!

09 10-09 20Nico Nog
Mae Nico yn dod o hyd i'w ffrindiau yr hwyaid yn y marina - efo llond lle o hwyaid bach! Nico finds his duck friends in the marina with all their baby ducklings!

09 20-09 30Y Brodyr Coala
Mae'n ddiwrnod arall i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw? Who will need help from the Koala Brothers today?

09 30-09 50Sbridiri
Mae Twm a Lisa yn creu gwisgoedd ffansi. Twm and Lisa visit the children at Ysgol Llanfihangel y Creuddyn and create fancy dress outfits for a party.

09 50-10 00Byd Begw Bwt
Cawn gwrdd a'r ddafad gorniog ag arni bwys o wlan. Ond un diwrnod diflannodd y ddafad. We are introduced to the folk song Mae Gen i Ddafad Gorniog - I have a sheep with horns.

10 00-10 10Tomos a'i Ffrindiau
Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends.

10 10-10 25Marcaroni
Heddiw, mae Re wedi cuddio'i blodyn rhag ofn iddo gael niwed ond mae angen dwr a golau'r haul ar y blodyn druan! Re learns that flowers need sunlight and water to thrive.

10 25-10 40Chwedlau Tinga Tinga
Straeon lliwgar o Affrica am anifeiliaid y byd. Heddiw cawn glywed pam mae Siacal yn udo at y lleuad. Today we find out why Jackal howls at the moon.

10 40-10 45Crads Bach y Traeth
Mae 'na grads bach rhyfedd o gwmpas y lle heddiw - ond beth a phwy ydyn nhw? There's somebody hiding in the long grass. Who can it be?

10 45-11 00Tecwyn y Tractor
Mwy o anturiaethau gyda'r tractor bach coch. More adventures with the little red tractor.

11 00-11 15Sbarc
Cyfres wyddoniaeth i blant bach gyda Tudur Phillips a'i ddau ffrind, Sbarc y gwyddonydd a Nef y Ditectif Natur. Pre-school science series. Today's theme is milk.

11 15-11 25Ynys Broc Mor Lili
Mae Heti wedi gorweithio ac mae hi wedi blino'n lan. Mae angen arni hoe fach. Poor Heti is overworked and needs some time out.

11 25-11 35Guto Gwningen
Mae Guto yn mynd a'i ffrindiau i wibio lawr llethr serth ar antur beryglus ac mae Benja yn brifo ei hun. Guto takes Benja and Lili on a wild ride down a steep slope and Benja is hurt.

11 35-11 45Bach a Mawr
A all Bach a Mawr fod o gymorth i bryfyn tan sydd ar goll? Will Bach and Mawr be able to help a firefly who is lost in the garden ?

11 45-12 00Sam Tan
Wrth gerdded ar hyd y clogwyn, mae Sara yn cwympo ac yn anafu ei choes. While walking along the cliffs Sara trips and hurts her leg. Nipper runs to get Nurse Flood and guides her to Sarah.

12 00-12 15123
Dewch am dro hudol gyda Dili'r Dylwythen Deg i fyd y rhifau. Awn ar antur gyda rhif 7 ar wibdaith drwy'r gofod yn ein roced. Join us and the number 7 for an adventure among the stars.

12 15-12 35Sbridiri
Dewch i greu yng nghwmni'r cymeriad hoffus Twm Tisian a'i ffrind Lisa. Arts series for pre-school children in the company of the colourful character Twm Tisian and his friend Lisa.

12 35-12 40Dipdap
Mae'r Llinell yn creu comig am bobl estron o'r gofod. Mae Dipdap yn ymgolli yn y lluniau heb sylwi bod creaduriaid tebyg o'i gwmpas. The Line draws Dipdap a comic about aliens.

12 40-12 55Jen a Jim Pob Dim
Mae 'na swn rhyfedd iawn yn dod o'r gofod heddiw. Beth neu bwy sy'n gwneud y synau? There's strange noise in space today. Who or what is responsible? Join Jen and Jim Pob Dim to find out.

12 55-13 00Cwm Teg
Heddiw, mae plant ysgol Cwm Teg yn dysgu am y dydd a'r nos. Aunty Non and the Happy Valley school children are learning about day and night.

13 00-13 05Newyddion S4C
Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather.

13 05-13 30Heno
Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests.

13 30-14 00New: Dechrau Canu Dechrau Canmol
Cawn ymuno a'r gynulleidfa yn Eglwys yr Holl Saint, Rhydaman. This week's programme visits All Saints Church, Ammanford and there are performances by tenor Robin Lyn and Cor Lleisiau'r Cwm.

14 00-14 55Prynhawn Da
Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery.

14 55-15 00Newyddion S4C
Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather.

15 00-16 00New: Cneifio: Cymru v y Byd
Rhaglen ddogfen yn dilyn tim cneifio Cymru ym Mhencampwriaethau'r Byd eleni yn Invercargill, Seland Newydd. Documentary following Team Wales to the 2017 World Sheep Shearing Championships.

16 00-17 00Awr Fawr
Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar ol ysgol. Programmes for youngsters after school: Ynys Broc Mor Lili, Nico Nog, Ben Dant, Boj, Henri Helynt.

17 00-17 25Ditectifs Hanes
Pa straeon syfrdanol a ffeithiau ffiaidd sy'n cuddio yn hanes ardal Hwlffordd? Hunting out history's terrible tales and gruesome facts in Haverfordwest.

17 25-17 30Bernard
Heddiw mae Bernard yn dysgu defnyddio bwa a saeth. Bernard will try to understand how to use a bow and arrow.

17 30-17 55New: Pwy Geith y Gig?
Band Pres Llareggub, Alys Williams ac Ed Holden fydd yn cadw cwmni i Lara Catrin yn Ysgol David Hughes, Porthaethwy. Band Pres Llareggub, Alys Williams & Ed Holden are at Ysgol David Hughes.

17 55-18 00Ffeil
Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for young people.

18 00-18 25Pobol y Cwm
Mae Ffion yn amau bod y doctor newydd yn ei ffansio hi. Ffion suspects the new doctor fancies her. Is Tyler playing with fire by agreeing to help Chester with his school work?

18 25-18 30Newyddion S4C
Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather.

18 30-19 00New: Celwydd Noeth
Yn mynd am y jacpot mae'r ffrindiau Cai Thomas a Huw Evans a'r brawd a chwaer Peredur Davies ac Angharad Morgan. Competing are Huw Thomas & Cai Evans and Peredur Davies & Angharad Morgan.

19 00-20 00Heno
Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests.

20 00-20 25Pobol y Cwm
Mae Britt yn dychwelyd loced Eileen ond mae hi'n awyddus i wybod pam mae Eileen wedi ei adael yng ngwely Sam! Britt returns Eileen's locket but wonders what it was doing in Sam's bed!

20 25-21 00New: Cegin Bryn: Y Dosbarth Meistr
Elaine Jones o Landudno sy'n torchi ei llewys yr wythnos hon wrth iddi gael dosbarth meistr ar goginio pysgod. Elaine Jones gets a masterclass on how to prepare and cook fish.

21 00-21 30Newyddion 9
Newyddion 9 a'r Tywydd. News and Weather at 9 o'clock.

21 30-22 30New: Y Ffeit: Bocsio
Bocsio proffesiynol o Lyn Ebwy. Yn y brif ffeit y ferch leol Ashley Brace sy'n ceisio cipio Teitl Rhyngwladol y WBC. Boxing featuring local girl Ashley Brace & Nathan Thorley v Jamie Ambler.

22 30-23 35New: Flex: Schwarzenegger Cymru
Julian Lewis Jones sy'n dilyn paratoadau'r corffluniwr o Gymru, Flex Lewis, sy'n ceisio ennill ei bumed tlws Olympia yn olynol. Julian Lewis Jones follows Welsh bodybuilder Flex Lewis.

23 35-00 00..programmes start at 7.00am
..programmes start at 7.00am

00 00-02 30Teleshopping
Home Shopping.

02 30-06 00..programmes start at 7.00am
..programmes start at 7.00am

06 00-07 00..programmes start at 7.00am
..programmes start at 7.00am