BBC One
BBC One HD
BBC One North Ireland
BBC One Scotland
BBC One Wales
BBC Two
BBC Two North Ireland
BBC Two Scotland
BBC Two Wales
BBC Three
BBC Four
BBC HD
BBC News 24
BBC Parliament
Boomerang
British Eurosport
Cartoon Network
CBBC
cbeebies
Channel 4
Channel 4 HD
Challenge
Dave
Discovery
Disney
E4
Extreme Sports
Film Four
Channel 5
Channel 5 US
Fiver
FX
Ideal World
itv1 HD
itv1
itv2
itv3
itv4
Living
More 4
MTV
Nickelodeon
Comedy Central
Comedy Central Extra
QVC
S4C
SyFy
Sky Atlantic
Sky Movies Action Thriller
Sky Movies Comedy
Sky Movies Crime & Thriller
Sky Movies Drama
Sky Movies Family
Sky Movies Indie
Sky Movies Modern Greats
Sky Movies Premiere
Sky Movies Sci-fi Horror
Sky Movies Showcase
Sky News
Sky One
Sky Two
Sky Three
Sky Sports 1
Sky Sports 2
Sky Sports 3
Sky Sports F1
Sky Sports News
Sky Sports Xtra
TCM
TMF
Gold
UK TV Style
VH1
4 Music
Watch

Back

TV Listings for S4C on Wednesday (25.01.2017)


06 00-07 00..programmes start at 7.00am
..programmes start at 7.00am

07 00-07 15Antur Natur Cyw
Cyfres i blant meithrin sy'n trafod byd natur a gwahanol fathau o greaduriaid. Series for pre-school children introducing facts about animals and the natural world.

07 15-07 25Patrol Pawennau
Mae cerbyd tren wedi dod oddi ar y cledrau ac mae'n rhaid i'r Pawenlu drwsio'r cledrau cyn i'r tren gyrraedd! A train car derails and damages the tracks. Can the PAW Patrol help?

07 25-07 35Blero yn Mynd i Ocido
Tybed pam bod dysgu sut mae lifer yn gweithio yn arwain at wneud amser bath yr anifeiliaid yn hwyl a sbri? Blero finds out how levers work, causing bathtime to start with a splash.

07 35-07 50Asra
Bydd plant o Ysgol Bod Alaw, Bae Colwyn yn ymweld ag ASRA yr wythnos hon. Children from Ysgol Bod Alaw, Colwyn Bay visit Asra this week.

07 50-08 05Sam Tan
Er mwyn cael cymorth ychwanegol mae Sam a'r tim yn hyfforddi Meic Flood a Siarlys Jones i fod yn ddynion tan gwifoddol. Mike Flood and Charlie Jones are being trained as reserve firemen.

08 05-08 15Igam Ogam
Mae Igam Ogam eisiau i bawb wrando arni hi'n chwarae cerddoriaeth. Igam Ogam wants everyone to listen to her making music.

08 15-08 25Sara a Cwac
Mae Sara a Cwac yn gweld bod un o'r planhigion yn gwywo, ond pam? Sara and Cwac see that one of the plants is wilting, but why?

08 25-08 40Boj
Mae Boj a'i ffrindiau yn helpu tacluso'r Hwylfan Hwyl. The buddies are helping to tidy up ready for a competition. But it all goes wrong and gets rather messy!

08 40-09 00Sbridiri
Mae Twm a Lisa yn creu pypedau llaw ac yn cynnal sioe. Maent hefyd yn ymweld ag Ysgol Maenclochog. Twm and Lisa enjoy making glove puppets. They also visit children at Maenclochog School.

09 00-09 15Tili a'i ffrindiau
Mae Twmffi yn mwynhau diwrnod hwmpti-bwmpti o fownsio ac mae'n awyddus i'w ffrindiau ymuno ag o. Twmffi is having a lovely bumpety bouncy day and he wants everyone to join in.

09 15-09 30Bach a Mawr
Mae Bach a Mawr yn mentro i'r Goedwig Hud am y tro cyntaf. Big and Small venture into Mysterious Woods for the very first time.

09 30-09 40Cwpwrdd Cadi
Mae byd hud a lledrith y tu fewn i gwpwrdd Cadi, ac mae antur yn disgwyl amdani hi a'i ffrindiau. There's a magical world inside Cadi's cupboard and an adventure awaits her and her friends.

09 40-09 55Ty Cyw
Ymunwch a Gareth, Rachael a Plwmp wrth iddynt fynd ar antur o dan y mor yn Ty Cyw heddiw. Join Gareth, Rachael and Plwmp as they go on an adventure under the sea.

09 55-10 05Popi'r Gath
Mae Alma'n poeni nad yw ei ffrindiau'n ei hoffi mwyach gan eu bod wedi gwneud ffrind newydd. Alma worries that her friends don't like her any more as they've made a new friend.

10 05-10 15Oli dan y don
Mae 'na gwrel gwerthfawr o dan y mor ond mae Oli a'i beiriant tyrbo yn ei dorri. There is valuable coral under the sea but Oli and his turbo machine break it.

10 15-10 20Wmff
Mae Wmff, Walis a Lwlw'n chwilio am drysor yn y parc. Tybed a fyddant yn llwyddo i ddod o hyd i rywbeth? Wmff, Walis and Lwlw are looking for treasure in the park. Will they find anything?

10 20-10 35Y Brodyr Coala
Mae'n ddiwrnod arall i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw? Who will need help from the Koala Brothers today?

10 35-10 45Holi Hana
Er ei fod yn lew nid yw Lee yn teimlo'n ddewr o gwbwl - yn enwedig pan mae'n gorfod ymweld a'r deintydd! Not all lions are brave - especially when there is a visit to the dentist involved!

10 45-11 00Tecwyn y Tractor
Mwy o anturiaethau'r tractor bach coch. More adventures with the little red tractor.

11 00-11 15Antur Natur Cyw
Cyfres i blant meithrin sy'n trafod byd natur a gwahanol fathau o greaduriaid. Series for pre-school children introducing facts about animals and the natural world.

11 15-11 25Patrol Pawennau
Tra bod Cwrsyn a Twrchyn yn chwarae ar y traeth maen nhw'n sylwi bod cath fechan ar gwch tegan yn cael ei chario allan i'r mor mawr! A little kitten floats away on a toy boat out to sea!

11 25-11 35Blero yn Mynd i Ocido
Mae Blero a'i ffrindiau'n mynd i wersylla efo robot sy'n gallu gwneud unrhyw beth. The monster and friends go camping with a robot who can do anything.

11 35-11 50Asra
Bydd plant o Ysgol Penygroes yn ymweld ag ASRA yr wythnos hon. Children from Ysgol Penygroes visit Asra this week.

11 50-12 00Sam Tan
Mae Sam i fod i fynd a'r plant am daith gerdded ond mae gwaith yn dod yn y ffordd felly mae Trefor Ifans yn cymryd yr awenau. Trevor takes the children out on a day trip in place of Sam.

12 00-12 15Fflic a Fflac
Bydd Ceri, Fflic a Fflac yn canu can peintio wrth greu Buwch Goch Gota. Ceri, Fflic a Fflac sing a song about painting while creating a ladybird.

12 15-12 30Jen a Jim Pob Dim
Mae 'na ras fawr yn digwydd ar y traeth heddiw rhwng Sebra, Fflamingo a Mwnci ac mae pob un yn siwr y byddant yn ennill! It's race day and Zebra, Flamingo and Monkey each want to win!

12 30-12 45Rapsgaliwn
Mae Rapsgaliwn yn darganfod sut mae blodau yn tyfu yn y bennod hon. Rapsgaliwn will find out how flowers grow in this week's episode. He will rap about his findings too.

12 45-12 55Darllen 'Da Fi
Caiff Pili Pala gyfle i droedio llwyfan theatr am y tro cyntaf. Pili Pala gets the chance to tread the boards of the theatre for the first time.

12 55-13 00Y Crads Bach
Mae Seimon yn ysu i droi'n bili-pala. Ond sut fath o bili-pala fydd e? Seimon can't wait to turn into a butterfly - but what will he look like?

13 00-13 05Newyddion S4C
Newyddion a'r tywydd. News and weather.

13 05-13 30Heno
Elin Fflur sy'n sgwrsio a'r cerddor poblogaidd Yws Gwynedd. Elin Fflur chats to the musician Yws Gwynedd and Rhodri Davies looks at the Welsh connections in Mel Gibson's film Hackshaw Ridge.

13 30-14 00Dechrau Canu Dechrau Canmol
Daw'r canu o Gapel Seion, Llanrhaeadr-ym-Mochnant. Iona Jones sy'n arwain gydag Eirlys Richards wrth yr organ. This week's singing comes from Capel Seion, Llanrhaeadr-ym-Mochnant.

14 00-14 55Prynhawn Da
Bydd Alison Huw yn ail-greu'r hen ffefrynnau o lyfr coginio sydd ddegawdau oed. Alison Huw recreates old favourites from a decades-old cook book and Huw gives a lucky viewer a makeover.

14 55-15 00Newyddion S4C
Newyddion a'r tywydd. News and weather.

15 00-16 00New: Pryd o Ser
Mae wyth wyneb cyfarwydd yn barod i frwydro y tu allan a'r tu mewn i'r gegin dan lygad barcud Dudley! Eight Welsh celebrities take on a series of challenges in and out of the kitchen.

16 00-17 00Awr Fawr
Detholiad o raglenni i blant. A selection of children's programmes to keep younger viewers entertained: Blero yn Mynd i Ocido, Asra, Sara a Cwac, Patrol Pawennau, Henri Helynt.

17 00-17 30Pigo Dy Drwyn
Mirain a Gareth fydd yn cadw trefn wrth i ddau dim chwarae gemau snotlyd a swnllyd! Mirain and Gareth keep an eye on two teams as they go head to head in a series of snot-tastic games!

17 30-17 40Angelo am Byth
Dilynwch Angelo, bachgen 12 oed, wrth iddo geisio rheoli ei fywyd drwy ddefnyddio cynlluniau doniol. Join Angelo, a 12 year-old boy, as he tries to gain control of his complicated life!

17 40-17 55#Fi
Dilynwn y gantores 16 oed Lily Beau wrth iddi symud i ysgol yn Llundain ar ddechrau'r daith i fod yn enwog. Following singer Lily Beau, 16, as she starts her journey to stardom in London.

17 55-18 00Ffeil
Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for young people.

18 00-18 25Pobol y Cwm
Mae Dol yn helpu Kath i ddod dros ei gorddibyniaeth ar gyffuriau. Pam mae Vicky yn gwisgo crys Mathew? Dol tries to help Kath get over her addiction. Why is Vicky wearing Mathew's shirt?

18 25-18 30Newyddion S4C
Newyddion a'r tywydd. News and weather.

18 30-19 00Darren Drws Nesa
Mae Darren eisiau gwybod pwy sydd wedi bod yn cysgu yn ei wely ac mae David yn mynnu symud y bwrdd pwl. Darren asks who's been sleeping in his bed and David is obsessed with the pool table.

19 00-19 30Heno
Cawn ddathlu Dydd Santes Dwynwen yn un o gymunedau mwyaf rhamantus Cymru, Dolgellau! We celebrate St Dwynwen's Day in one of Wales' most romantic towns, Dolgellau.

19 30-20 00Llys Nini
Bydd Elin Fflur a Steffan Alun yn ymweld a chanolfan anifeiliaid Llys Nini ac yn cwrdd a'r milfeddyg. Elin Fflur and Steffan Alun visit the Llys Nini animal centre and meet the vet.

20 00-20 25Pobol y Cwm
A fydd Kelly yn difetha'r delwedd o Sioned ac Ed fel y cwpl hapus a pherffaith? Will Kelly ruin Sioned and Ed's image as the perfect couple? What will Colin think of his present?!

20 25-21 00Gwaith Cartref
Mae Steph mewn penbleth ar ol datguddiad Mei, a wnaiff hi wynebu Llywela? Steph is still reeling after Mei's revelation, will she confront Llywela? Annest worries about the baby's health.

21 00-21 30Newyddion 9
Newyddion 9 a'r tywydd. S4C 9 o'clock news and weather.

21 30-22 00Loriau Mansel Davies a'i Fab
Y tro hwn, cawn ddilyn y cwmni cludo nwyddau ar Ddydd Nadolig. As we join the workers at freight company Mansel Davies & Son this week, it's Christmas Day and the team are hard at work.

22 00-22 30New: Ralio+
Mae'r gyfres ralio yn dychwelyd gyda'r holl gyffro o Monte Carlo. Rallying returns as Elfyn Evans prepares for the main World Rally Championship. Today's action comes from Monte Carlo.

22 30-23 30New: Rygbi Pawb
Mae'r gyfres yn dychwelyd gyda gem o Barc yr Arfau rhwng y Gleision a'r Scarlets ym Mhencampwriaeth y Rhanbarthau dan 18. Highlights of Blues v Scarlets in the WRU U18 Regional Championship.

23 30-00 05Pobol Port Talbot
Port Talbot yn ystod y dydd - pobl yn gweithio ac yn priodi - ond gyda dyfodol Tata yn gysgod dros y dref. Daytime in Port Talbot - work & weddings - but what does the future hold for Tata?

00 05-02 35Teleshopping
Home Shopping.

02 35-06 00..programmes start at 7.00am
..programmes start at 7.00am

06 00-07 00..programmes start at 7.00am
..programmes start at 7.00am