BBC One
BBC One HD
BBC One North Ireland
BBC One Scotland
BBC One Wales
BBC Two
BBC Two North Ireland
BBC Two Scotland
BBC Two Wales
BBC Three
BBC Four
BBC HD
BBC News 24
BBC Parliament
Boomerang
British Eurosport
Cartoon Network
CBBC
cbeebies
Channel 4
Channel 4 HD
Challenge
Dave
Discovery
Disney
E4
Extreme Sports
Film Four
Channel 5
Channel 5 US
Fiver
FX
Ideal World
itv1 HD
itv1
itv2
itv3
itv4
Living
More 4
MTV
Nickelodeon
Comedy Central
Comedy Central Extra
QVC
S4C
SyFy
Sky Atlantic
Sky Movies Action Thriller
Sky Movies Comedy
Sky Movies Crime & Thriller
Sky Movies Drama
Sky Movies Family
Sky Movies Indie
Sky Movies Modern Greats
Sky Movies Premiere
Sky Movies Sci-fi Horror
Sky Movies Showcase
Sky News
Sky One
Sky Two
Sky Three
Sky Sports 1
Sky Sports 2
Sky Sports 3
Sky Sports F1
Sky Sports News
Sky Sports Xtra
TCM
TMF
Gold
UK TV Style
VH1
4 Music
Watch

Back

TV Listings for S4C on Thursday (27.07.2017)


06 00-06 15Do Re Mi Dona
Ymunwch a Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Pencae, Llandaf i ddysgu'r gan Teithio. Youngsters from Ysgol Pencae, Cardiff, learn a song to perform.

06 15-06 30Guto Gwningen
Mae Tomi Broch wedi cael llond bol ar y tywydd oer ac mae'n mynd i gynhesu o flaen y tan yn nhy Benja. When Tomi Broch decides he's had enough of the cold he takes shelter by the fire.

06 30-06 40Halibalw
Ymunwch a chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing.

06 40-06 55Octonots
Pan mae Harri a Pegwn ar goll ar ynys bellennig, maen nhw'n dod ar draws Llyfrothen Gribog - pysgodyn sy'n gallu cerdded ar dywod! The Octonauts and the Combtooth Blenny.

06 55-07 00Bing
Mae Bing a Coco yn chwarae gyda blociau lliwgar heddiw. Bing is busy building a tower as tall as he is with his blocks and is upset when Coco arrives and starts using the blocks too.

07 00-07 15Patrol Pawennau
Mae cerbyd tren wedi dod oddi ar y cledrau ac mae'n rhaid i'r Pawenlu drwsio'r cledrau cyn i'r tren gyrraedd! A train car derails and damages the tracks. Can the PAW Patrol help?

07 15-07 20Meripwsan
Tra bo Wban yn clirio'r cwt, mae Meripwsan a Cochyn yn dod o hyd i sgwter a sglefrfwrdd i rasio. Meripwsan and Cochyn find a scooter and a skateboard to race with.

07 20-07 35Blero yn Mynd i Ocido
Ar ddiwrnod pen-blwydd Maer Oci mae Blero'n methu credu bod morgrugyn wedi dwyn y gacen ben-blwydd! It's the day of Mayor Oci's birthday picnic and an ant sneaks away with the cake!

07 35-07 50TiPiNi
Mae Iolo, Ioan, Gethin a Hedd yn dysgu Kizzy a Kai am Gastell Caerfyrddin ac am hen lyfr o'r enw Y Llyfr Du. Kizzy and Kai learn about the castle and a story book in the town of Carmarthen.

07 50-08 00Nodi
Mae Ci Clen yn fwd o'i gorun i'w sawdl ar ol chwarae pel-droed. Bumpy is really muddy from playing football. Big Ears uses magic to get rid of the mud, but gets rid of Bumpy too!

08 00-08 15Tili a'i ffrindiau
Mae'r ffrindiau'n mwynhau gwrando ar Tili yn darllen stori Y Tri Mochyn Bach ond mae gan Arthur ofn y Blaidd Mawr Cas. Tili tells her friends the story of the Three Little Pigs.

08 15-08 25Y Brodyr Coala
Mae'n ddiwrnod arall i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw? Who will need help from the Koala Brothers today?

08 25-08 35Y Teulu Mawr
Cyfres gartwn i blant am deulu o eliffantod swnllyd. Cartoon series for young children about a family of lively elephants.

08 35-08 45Holi Hana
Problem Olivia'r octopws yw nad ydi hi'n gallu rhedeg yn ddigon da a chyflym. Olivia has a problem - she is always disappointing her friends because she can't run fast enough in relay races.

08 45-09 00Abadas
Mae angen dau air i ddisgrifio'r ddelwedd. Tybed pwy gaiff ei ddewis i fynd i chwilio am yr 'esgid rholio', Seren, Hari neu Ela? What will the word be and who will go on the adventure?

09 00-12 00New: Y Sioe 2017
Ymunwch a'r tim ar gyfer y diwrnod olaf o gystadlu o Sioe Frenhinol Cymru 2017. Join the team for the last day of competitions at the Royal Welsh. Who will win the main horse Championship?

12 00-13 55New: Y Sioe 2017
Mwynhewch y cystadlu a'r canlyniadau drwy gydol y dydd ar ddiwrnod ola'r Sioe. Enjoy the competitions and follow the results throughout the day on the final day of the Royal Welsh Show.

13 55-14 00Newyddion S4C
Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather.

14 00-17 00New: Y Sioe 2017
Ymunwch a'r tim ar gyfer y prynhawn olaf o gystadlu o Sioe Frenhinol Cymru 2017. Join the team for the last afternoon of competitions from the Royal Welsh Show 2017.

17 00-17 05New: Anifeiliaid Anhygoel
Anifail arbennig o brin ydy Teigr Gwyn Bengal. Yn wahanol i gathod bach a mawr eraill, mae'r teigr yma yn hoffi dwr a nofio. A look at the rare Bengal White Tiger who enjoys swimming!

17 05-17 30Chwarter Call
Tudur, Mari, Hanna a Jack sy'n edrych yn ol ar y gyfres gomedi Chwarter Call!Join Tudur, Mari, Hanna and Jack as they look back at the comedy sketch show Chwarter Call!

17 30-17 35Wariars
Stynts a champau cyffrous ym mhob tywydd efo'r Wariars. Exciting stunts and sports whatever the weather with the Wariars.

17 35-18 00Crwbanod Ninja
Mae Raphael yn colli ei dymer ar ol iddo gael ei sarhau gan ddyn o'r enw Dic. Raphael loses his temper after being insulted by a man called Dic.

18 00-18 05Newyddion S4C
Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather.

18 05-18 3004Wal: Gwestai'r Byd
Bydd Aled Samuel a Leah Hughes yn ymweld a gwesty Riad El Fenn ym Moroco a champwaith y pensaer Richard Rogers ym Marcelona. Visiting the Riad El Fenn in Morocco and a hotel in Barcelona.

18 30-19 00Codi Hwyl: Llydaw
Ar gymal olaf eu taith yn Llydaw bydd John Pierce Jones a Dilwyn Morgan yn hwylio i Concarneau / Konk Kerne. On the final leg of their Breton adventure, John and Dilwyn travel to Concarneau.

19 00-20 00New: Heno
Byddwn yn darlledu'n fyw o'r Sioe Frenhinol, a chawn sgwrs a chan gan y Welsh Whisperer. We'll broadcast live from the Royal Welsh Show and singer The Welsh Whisperer is our guest.

20 00-20 25Pobol y Cwm
Llwydda pawb a phopeth i fynd o dan groen Sheryl ym mharti mabwysiadu Esther. Mae Gaynor yn darganfod cyfrinach dywyll Dr Elgan. Gaynor stumbles upon Dr Elgan's dark secret.

20 25-21 00New: Y Sioe 2017
Ifan Jones Evans sy'n cyflwyno uchafbwyntiau'r diwrnod olaf o gystadlu o'r Sioe Frenhinol yn Llanelwedd. Ifan Jones Evans presents highlights of the final day of the Royal Welsh Show.

21 00-21 30Newyddion 9
Newyddion 9 a'r Tywydd. News and Weather at 9 o'clock.

21 30-22 00New: Y Sioe 2017
Mwy o uchafbwyntiau o faes y Sioe yn Llanelwedd. More highlights from the Royal Welsh Show in Llanelwedd.

22 00-22 30O'r Galon: Fflur Fychan
Rhaglen arbennig am Fflur Fychan a barlyswyd dros nos gan y cyflwr prin Transverse Myelitis. The story of mother of three Fflur Fychan who was paralysed overnight by a rare condition.

22 30-23 00New: Hansh
Tiwns, comedi a lleisiau ffres. Blas o gynnwys arlein @hanshs4c. Tunes, comedy and fresh faces. A taste of online content @hanshs4c.

23 00-23 30Ar y Dibyn
Bydd y tri anturiaethwr sy'n weddill yn creu ffilm ar gyfer ymgyrch Blwyddyn Antur Croeso Cymru. The 3 remaining adventurers make a film for Visit Wales' Year of Adventure campaign.

23 30-00 00Y Sioe 2017
Ifan Jones Evans sy'n cyflwyno uchafbwyntiau'r diwrnod olaf o gystadlu o'r Sioe Frenhinol yn Llanelwedd. Ifan Jones Evans presents highlights of the final day of the Royal Welsh Show.

00 00-00 35Y Sioe 2017
Mwy o uchafbwyntiau o faes y Sioe yn Llanelwedd. More highlights from the Royal Welsh Show in Llanelwedd.

00 35-02 05Teleshopping
Home shopping.

02 05-06 00..programmes start at 6.00am
..programmes start at 6.00am

06 00-06 15Ben Dant
Ymunwch a Ben Dant wrth iddo arwain criw o bedwar o blant o Ysgol Trewen ar antur i geisio agor cist llawn trysor. Join Ben Dant as he leads a team of four children from Ysgol Trewen.