BBC One
BBC One HD
BBC One North Ireland
BBC One Scotland
BBC One Wales
BBC Two
BBC Two North Ireland
BBC Two Scotland
BBC Two Wales
BBC Three
BBC Four
BBC HD
BBC News 24
BBC Parliament
Boomerang
British Eurosport
Cartoon Network
CBBC
cbeebies
Channel 4
Channel 4 HD
Challenge
Dave
Discovery
Disney
E4
Extreme Sports
Film Four
Channel 5
Channel 5 US
Fiver
FX
Ideal World
itv1 HD
itv1
itv2
itv3
itv4
Living
More 4
MTV
Nickelodeon
Comedy Central
Comedy Central Extra
QVC
S4C
SyFy
Sky Atlantic
Sky Movies Action Thriller
Sky Movies Comedy
Sky Movies Crime & Thriller
Sky Movies Drama
Sky Movies Family
Sky Movies Indie
Sky Movies Modern Greats
Sky Movies Premiere
Sky Movies Sci-fi Horror
Sky Movies Showcase
Sky News
Sky One
Sky Two
Sky Three
Sky Sports 1
Sky Sports 2
Sky Sports 3
Sky Sports F1
Sky Sports News
Sky Sports Xtra
TCM
TMF
Gold
UK TV Style
VH1
4 Music
Watch

Back

TV Listings for S4C on Thursday (26.01.2017)


06 00-07 00..programmes start at 7.00am
..programmes start at 7.00am

07 00-07 05Pingu
Anturiaethau Pingu'r pengwin. The adventures of Pingu the penguin.

07 05-07 15Octonots
Mae bwa ar fin dymchwel gan fygwth y creaduriaid ar y riff oddi tani, felly mae'r Octonots yn ceisio symud y trigolion. The Octonauts need to evacuate the creatures living around a reef.

07 15-07 20Can yr Octonots
Can fer gan griw'r Octonots. A short song from the Octonots.

07 20-07 30Guto Gwningen
Mae Guto a'i ffrindiau yn cael dipyn o syndod o ddeall bod lleidr radish yn eu dilyn! Guto and his friends have a radish robber on their tails!

07 30-07 45Gwdihw
Crocodeilod, gwenyn, defaid ac eliffantod - maen nhw i gyd ar y rhaglen heddiw. Today Megan introduces us to crocodiles, bees, sheep and elephants!

07 45-08 00Nodi
Mae'r teganau yn darganfod darn jig-so rhyfedd, sydd ddim yn berchen i unrhyw jig-so yng Ngwlad y Teganau. A jigsaw piece turns up that doesn't fit into any of the Toytown jigsaws.

08 00-08 10Stiw
Wrth i Pwyll, Elsi a Steff chwarae pel-droed yn y parc mae Pwyll yn drysu pawb drwy ddynwared swn chwiban dyfarnwr Taid. Pwyll confuses everyone by imitating the sound of Taid's whistle.

08 10-08 15Dipdap
Mae'r Llinell yn tynnu llun o iar i Dipdap. Mae'n ceisio edrych ar ei hol ond mae'n rhedeg o gwmpas! The Line draws a chick for Dipdap. He tries to look after it but it won't keep still.

08 15-08 30Cymylaubychain
Mae gan Ffwffa Cwmwl brawf pwysig iawn heddiw, sy'n ei phoeni'n fawr. Tybed a fedr y Cymylaubychain ei helpu i baratoi? Ffwffa Cwmwl is worried about an important test.

08 30-08 40Chwedlau Tinga Tinga
Straeon lliwgar o Affrica am anifeiliaid y byd. Heddiw cawn glywed pam mae gan Byffalo gyrn. Today we find out why Buffalo has horns.

08 40-08 45Peppa
Daw Taid Mochyn a hadau i Peppa a George. Mae Dadi Mochyn yn helpu trwy fod yn fwgan brain.Taid Mochyn pops round with some seeds for Peppa and George.

08 45-09 00Meic y Marchog
Wedi i garreg ddrudfawr y Frenhines fynd ar goll mae Meic yn benderfynol o ddod o hyd iddi. When Meic loses the Jewel of Glyndreigiau he declares that his mission is to find it.

09 00-09 10Falmai'r Fuwch
Amser stori gyda Falmai'r Fuwch. Story time with Falmai the Cow.

09 10-09 25Hafod Haul
Pan mae nifer o lysiau Heti yn diflannu o'r ardd, Jaff y ditectif sy'n cael y dasg o ddarganfod pwy yw'r lleidr llysiau. Jaff the detective has the task of finding the vegetable thief.

09 25-09 35Tomos a'i Ffrindiau
Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends.

09 35-09 45Abadas
Mae gan Ben gem dda arall iddynt ei chwarae : 'gem y geiriau'. Tybed beth yw 'bwmerang' ac ym mhle gellir ei defnyddio? What's a boomerang and where would be the best place to throw one?

09 45-10 00Y Dywysoges Fach
Mae gan y Dywysoges Fach focs newydd o greonau. The Little Princess has a lovely new box of crayons.

10 00-10 10Y Teulu Mawr
Cyfres gartwn i blant am deulu o eliffantod swnllyd. Cartoon series for young children about a family of lively elephants.

10 10-10 20Heulwen a Lleu
Mae Heulwen a Lleu eisiau adeiladu ffau ond yn cael trafferth dod o hyd i gynllun sy'n gweithio. Heulwen and Lleu want to build a den but they are not sure what to do.

10 20-10 35a b c
Mae rhywbeth yn bod ar y peiriant llythrennau ym mhennod heddiw o abc. What's happened to the letters' machine in today's episode of abc?

10 35-10 45Bobi Jac
Mae Bobi Jac yn mwynhau parti ar antur yn y gofod. Bobi Jac and the Hamsternauts go on a space adventure and enjoy a party.

10 45-11 00Cei Bach
Mae pethau rhyfedd yn mynd ar goll yng Nghei Bach, tywel Mari, pysgod Capten Cled a bwyd wedi'i rewi o rewgell Siop Del. Strange things go missing in Cei Bach. Who or what is responsible?

11 00-11 05Pingu
Anturiaethau Pingu'r pengwin. The adventures of Pingu the penguin.

11 05-11 15Octonots
Ar ol i'r Octofad fynd i drafferthion mae'r unig ffordd i gael y darn newydd sydd ei angen yw trwy ymweld a'r hen Octofad. On a visit to the old Octopad the Octonauts discover some visitors.

11 15-11 20Can yr Octonots
Can fer gan griw'r Octonots. A short song from the Octonots.

11 20-11 30Guto Gwningen
Mae Guto, Lili a Benja'n mynd ar wib i achub hoff flanced Nel. Guto, Lili and Benja race to rescue Nel's beloved blanket, escape Mr Cadno and get back home before the storm finally breaks.

11 30-11 45Gwdihw
Heddiw cawn weld sut mae paratoi defaid ar gyfer sioe a byddwn yn deifio gyda siarcod! Today, we find out how to prepare a sheep ready for a local show and go diving with sharks!

11 45-12 00Nodi
Mae Tesi eisiau creu albwm luniau fel anrheg pen-blwydd i Beti Bwt. Tessie wants to compile a photo album for Dinah's birthday.

12 00-12 10Stiw
Ar ol gweld consuriwr mewn sioe, mae Stiw'n penderfynu gwneud triciau. Having seen a magician at work Stiw decides to perform his own tricks. But will he make Pwyll disappear forever?

12 10-12 15Dipdap
Mae'r Llinell yn tynnu llun o blanhigyn i Dipdap ofalu amdano ond dydy dyfrio'r planhigyn ddim yn hawdd! The Line draws a plant for Dipdap to take care of, but watering it isn't easy!

12 15-12 30Cymylaubychain
Mae Enfys eisiau cysgu, sy'n profi ychydig yn anodd gyda'r holl swn sydd yn y nen heddiw. Rainbow wants to sleep but there's too much noise.

12 30-12 40Chwedlau Tinga Tinga
Straeon lliwgar o Affrica am anifeiliaid y byd. Colourful stories from Africa about the animals of the world. Today we hear why Bushbaby has big eyes.

12 40-12 45Peppa
Mae pawb wedi cyffroi pan gyrhaedda Mami Cwningen gyda newyddion mawr - mae hi'n disgwyl babi! Everyone is excited when Mami Cwningen arrives with some big news - she is pregnant!

12 45-13 00Meic y Marchog
Pan fo Meic yn darganfod fod y Llychlynwyr wedi mynd a sosbannau Sbarcyn mae'n benderfynol o'u cael yn ol. Meic tries to get Sbarcyn's cooking pots back from the Vikings.

13 00-13 05Newyddion S4C
Newyddion a'r tywydd. News and weather.

13 05-13 30Heno
Cawn ddathlu Dydd Santes Dwynwen yn un o gymunedau mwyaf rhamantus Cymru, Dolgellau! We celebrate St Dwynwen's Day in one of Wales' most romantic towns, Dolgellau.

13 30-14 00Cefn Gwlad
Dai Jones sy'n ymweld a Dei Everiss yn ardal Llangernyw, ger Abergele, graddiwr wyn mewn marchnadoedd yng Ngogledd Cymru. Dai Jones visits lamb grader Dei Everiss in the Llangernyw area.

14 00-14 55Prynhawn Da
Fe fyddwn ni'n edrych ymlaen at Wyl Llandudoch ac yn clywed am apel gan Oxfam Cymru. We look forward to St Dogmaels Festival and find out why Oxfam Cymru are looking for volunteers.

14 55-15 00Newyddion S4C
Newyddion a'r tywydd. News and weather.

15 00-15 30Llys Nini
Bydd Elin Fflur a Steffan Alun yn ymweld a chanolfan anifeiliaid Llys Nini ac yn cwrdd a'r milfeddyg. Elin Fflur and Steffan Alun visit the Llys Nini animal centre and meet the vet.

15 30-16 00Hywel Ddoe a Heddiw
Bydd Guto Harri yn coginio i Hywel ar lawr uchaf adeilad y Times a'r Sunday Times a chawn sgwrs gyda Rhian Elena ac Alaw Griffiths. Hywel meets Guto Harri, Rhian Elena and Alaw Griffiths.

16 00-17 00Awr Fawr
Detholiad o raglenni i blant. A selection of children's programmes to keep younger viewers entertained: Peppa, Tomos a'i Ffrindiau, Octonots, Guto Gwningen, Gwdihw.

17 00-17 15Chwarter Call
Ymunwch a Mari, Tudur, Hanna a Jack yn y gyfres gomedi Chwarter Call. Plenty of fun and laughter with 'Yr Unig Ffordd Yw', 'Bantur' and 'Zw Elan'.

17 15-17 35Crwbanod Ninja
Wrth dorri mewn i amgylchedd mileinig pencadlys TCRI mae'r Crwbanod yn darganfod gwir bwrpas y Kraang. The Turtles find out the true purpose of the Kraang and decide to put an end to them.

17 35-17 40Pat a Stan
Pat a Stan - dau gyfaill hwyliog sy'n llwyddo i droi pob sefyllfa yn antur lloerig! Pat and Stan - two fun-loving mates who turn the most commonplace events into the craziest of adventures!

17 40-17 55Rygbi Pawb
Yr uchafbwyntiau a'r newyddion diweddaraf o'r byd rygbi ieuenctid yng Nghymru.Weekly rugby magazine with news, highlights, games and the latest developments in world of Welsh youth rugby.

17 55-18 00Ffeil
Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for young people.

18 00-18 25Pobol y Cwm
A fydd Kelly yn difetha'r delwedd o Sioned ac Ed fel y cwpl hapus a pherffaith? Will Kelly ruin Sioned and Ed's image as the perfect couple? What will Colin think of his present?!

18 25-18 30Newyddion S4C
Newyddion a'r tywydd. News and weather.

18 30-19 00Ward Plant
Tynnu tonsils, tynnu gwaed a thynnu darn o glai o ben draw trwyn. Removing tonsils, taking blood and pulling out some clay stuck up a nose - all in a day's work on the children's ward!

19 00-19 30Heno
Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests.

19 30-20 00Rownd a Rownd
Mae Sophie wedi cael llond bol ac yn mynnu cael atebion gan Wyn ynglyn a gwerthiant les y siop. Sophie has had enough and insists on getting some answers from Wyn.

20 00-20 25Pobol y Cwm
Caiff Mathew ei ddal yn ceisio sleifio allan o Faes y Deri. Mae Sara'n gwerthfawrogi cefnogaeth ffrind. Mathew is caught trying to sneak out of Maes y Deri. Sara appreciates some support.

20 25-21 00Darren Drws Nesa
Mae Darren yn awyddus i gysgu dros nos yn y babell efo Angharad ond mae'n rhaid iddo gael gwared ar Dyfrig yn gyntaf! Darren's keen to spend a night in the tent with Angharad but can he?

21 00-21 30Newyddion 9
Newyddion 9 a'r tywydd. S4C 9 o'clock news and weather.

21 30-22 30Pawb a'i Farn
Rhaglen drafod yng nghwmni Dewi Llwyd a phanel o westeion o Bontrhydfendigaid. Dewi Llwyd chairs the discussion show from Pontrhydfendigaid.

22 30-23 35New: Pryd o Ser
Mae wyth wyneb cyfarwydd yn barod i frwydro y tu allan a'r tu mewn i'r gegin dan lygad barcud Dudley! Eight Welsh celebrities take on a series of challenges in and out of the kitchen.

23 35-00 00..programmes start at 7.00am
..programmes start at 7.00am

00 00-02 30Teleshopping
Home Shopping.

02 30-06 00..programmes start at 7.00am
..programmes start at 7.00am

06 00-07 00..programmes start at 7.00am
..programmes start at 7.00am