BBC One
BBC One HD
BBC One North Ireland
BBC One Scotland
BBC One Wales
BBC Two
BBC Two North Ireland
BBC Two Scotland
BBC Two Wales
BBC Three
BBC Four
BBC HD
BBC News 24
BBC Parliament
Boomerang
British Eurosport
Cartoon Network
CBBC
cbeebies
Channel 4
Channel 4 HD
Challenge
Dave
Discovery
Disney
E4
Extreme Sports
Film Four
Channel 5
Channel 5 US
Fiver
FX
Ideal World
itv1 HD
itv1
itv2
itv3
itv4
Living
More 4
MTV
Nickelodeon
Comedy Central
Comedy Central Extra
QVC
S4C
SyFy
Sky Atlantic
Sky Movies Action Thriller
Sky Movies Comedy
Sky Movies Crime & Thriller
Sky Movies Drama
Sky Movies Family
Sky Movies Indie
Sky Movies Modern Greats
Sky Movies Premiere
Sky Movies Sci-fi Horror
Sky Movies Showcase
Sky News
Sky One
Sky Two
Sky Three
Sky Sports 1
Sky Sports 2
Sky Sports 3
Sky Sports F1
Sky Sports News
Sky Sports Xtra
TCM
TMF
Gold
UK TV Style
VH1
4 Music
Watch

Back

TV Listings for S4C on Monday (29.05.2017)


06 00-06 15Meic y Marchog
Mae Meic yn sylweddoli bod popeth yn haws o dderbyn ychydig o help gan eich ffrindiau. Meic has to learn that everything is easier when you accept a little help from your friends.

06 15-06 25Sara a Cwac
Mae ddiwrnod niwlog, ac mae ffrind Sara a Cwac, Merch Platiau, yn colli plat yn y niwl. It's a foggy day, and Sara a Cwc's friend Merch Platiau has lost her plate in the fog.

06 25-06 35Y Brodyr Coala
Mae'n ddiwrnod arall i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw? Pwyll has a new bag in today's episode of The Koala Brothers.

06 35-06 50Llan-ar-goll-en
Mae pentrefwyr Llan-ar-goll-en i gyd wedi colli eu sanau! Socks go missing in the village today. Can the detectives solve the mystery of the missing socks?

06 50-07 05Dwylo'r Enfys
Diwrnod ar lan y mor i Heulwen heddiw, yng nghwmni merch fach hyfryd o'r enw Willow. It's a trip to the seaside for Heulwen today where she collects shells with Willow. [SL]

07 05-07 15Tomos a'i Ffrindiau
Mae pob injan ar ynys Sodor wedi cynhyrfu gan fod Seren Arbennig am gael ei gosod yng ngorsaf Knapford. A Special Star is to be placed in Knapford Station to help make wishes come true.

07 15-07 30Y Diwrnod Mawr
Mae Teilo yn cael cyfle i rannu llwyfan roc gyda cherddor enwog sydd hefyd yn Dad iddo. Teilo from Llanuwchllyn makes his mark as a 'roadie' for his Dad, lead guitarist for Robert Plant.

07 30-07 40Chwedlau Tinga Tinga
Straeon lliwgar o Affrica am anifeiliaid y byd. Heddiw can glywed pam mae gan Hiena goesau ol byr. Today we find out why Hyena has short back legs.

07 40-07 45Falmai'r Fuwch
Amser stori gyda Falmai'r Fuwch. Story time with Falmai the Cow.

07 45-08 00Bach a Mawr
Mae Bach a Mawr yn ysu am gael reid ar sgwter newydd Lleucu ond mae hi'n poeni y byddant yn ei dorri. Big and Small want to ride on Lleucu's scooter but she's worried they may break it.

08 00-08 10Cyw a'r Bocs Arbennig
Ymunwch a Cyw a'i ffrindiau wrth iddyn nhw fynd ar antur mewn bocs arbennig iawn. Matthew Rhys tells the story of what happens when Cyw and friends go on an adventure in a very special box.

08 10-08 25Ben Dant
Ymunwch a Ben Dant wrth iddo arwain criw o bedwar o blant ar antur i geisio agor cist llawn trysor. Join Ben Dant the pirate and his young crew from Ysgol Penparc.

08 25-08 35Sam Tan
Pan fo Penny yn sownd ar ochr y clogwyn mae angen cynnau ffagl i alw am help. When Penny is trapped on the cliff side after an accident while abseiling, the friends light a flare to get help

08 35-08 45Boj
Mae hi'n ddiwrnod Mabolgampau yn yr Hwylfan Hwyl. It's Sports Day and although Boj has never competed in anything like this before he accidently wins all the medals.

08 45-08 55Octonots
Mae'r Octonots yn ceisio dod o hyd i gartref newydd i dri neidiwr mwd wedi i'w cartref nhw gael ei golli mewn llifogydd. The Octonots attempt to keep the peace among a trio of mudskippers.

08 55-09 10Heini
Yn y rhaglen hon bydd Heini'n ymweld a'r fferm. A series full of movement and energy to encourage young children to keep fit. In this programme Heini visits the farm.

09 10-09 20New: Ynys Broc Mor Lili
Mae Tarw yn cael sioc wrth geisio helpu'r Iarll Carw. Tarw gets more than he bargained for when he gives Iarll Carw a hand.

09 20-09 30Igam Ogam
Dydy Igam Ogam ddim yn gallu cysgu, felly rhaid i bawb arall fod ar ddihun hefyd! Igam Ogam can't sleep so neither can anyone else.

09 30-09 45New: Jen a Jim a'r Cywiadur
Mae Jen a Jim wedi derbyn gwahoddiad gan griw Cyw i gael picnic ar y traeth. Cyw and friends have invited Jen and Jim for a picnic on the beach and they plan to do jigsaws with Jac-Do.

09 45-10 00Syrcas Deithiol Dewi
Mae hyfforddwr pel-droed enwog y Caneris, Syr Aled, yn ymweld a'r syrcas. The Canaries' famous football coach, Sir Aled, visits the circus.

10 00-11 00New: Eisteddfod yr Urdd 2017
Y Seremoni Agoriadol, cystadlu cynnar y rhagbrofion a'r holl newyddion a gwybodaeth ar fore cynta'r Eisteddfod. Live coverage from the Urdd Eisteddfod. English commentary available.

11 00-14 25New: Eisteddfod yr Urdd 2017
Anni Llyn fydd yn cyflwyno o'r Urdd pan fydd plant iau'r ysgolion cynradd yn cymryd y prif sylw. Anni Lyn presents live coverage of the morning's competitions. English commentary available.

14 25-14 30Newyddion S4C
Newyddion S4C. S4C News.

14 30-16 00New: Eisteddfod yr Urdd 2017
Iwan Griffiths fydd yn cyflwyno mwy o gystadlu a bydd Lois Cernyw yn hel straeon o amgylch y maes. Iwan Griffiths presents live coverage of the competitions. English commentary available.

16 00-16 30New: Eisteddfod yr Urdd 2017
Darllediad byw o brif seremoni'r dydd: Cystadleuaeth y Fedal Gyfansoddi dan 25 oed. Live coverage of today's main event - the Medal Ceremony for Music Composition. English commentary.

16 30-18 00New: Eisteddfod yr Urdd 2017
Cystadlaethau olaf y diwrnod cyntaf ac wedyn holl gyffro canlyniadau'r llwyfan. The last of the first day's competitions, followed by the stage results. English sound-track available.

18 00-18 05Newyddion S4C
Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather.

18 05-18 30Pwy Geith y Gig?
Heddiw, rydyn ni yn Ysgol Rhydywaun, Aberdar yng nghwmni'r gantores Kizzy Crawford. New series. We're in Ysgol Rhydywaun, Aberdare with the talented singer-composer Kizzy Crawford. 1/8

18 30-19 00Pwy Geith y Gig?
Bydd y panel yn trafod y clyweliadau o gan boblogaidd Cpt Smith, 'Estron'. In Ysgol y Preseli, the panel discusses the auditions of 'Estron' by Cpt Smith. Will anyone make an impression? 2/8

19 00-19 30New: Heno
Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests.

19 30-21 00New: Eisteddfod yr Urdd 2017
Ymunwch a Heledd Cynwal ar gyfer holl uchafbwyntiau diwrnod cyntaf Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Pen-y-bont ar Ogwr, Taf ac Elai 2017. Highlights from day one of the Urdd Eisteddfod.

21 00-21 30New: Cefn Gwlad
Dai Jones sy'n ymweld a mwy o gymeriadau cefn gwlad mewn rhifyn o'r archif. Dai Jones meets more people in rural Wales in this episode from the archives.

21 30-22 00New: Ffermio
Cyfres gylchgrawn am faterion cefn gwlad. Countryside and farming magazine.

22 00-23 45Clwb Rygbi
Cyfle i fwynhau rownd derfynol y Guinness PRO12 a chwaraewyd dros y penwythnos. Full coverage of the Guinness PRO12 final played over the weekend.

23 45-01 20Eisteddfod yr Urdd 2017
Ymunwch a Heledd Cynwal ar gyfer holl uchafbwyntiau diwrnod cyntaf Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Pen-y-bont ar Ogwr, Taf ac Elai 2017. Highlights from day one of the Urdd Eisteddfod.

01 20-02 50Teleshopping
Home Shopping.

02 50-06 00..programmes start at 6.00am
..programmes start at 6.00am

06 00-06 15Meic y Marchog
Mae Sblash yn drist pan fo Meic a Sbarcyn yn chwarae gyda'i gilydd drwy'r amser. When Meic's dragons try to act scary, Sbarcyn is better at it and Sblash feels unhappy. Will Meic notice?