BBC One
BBC One HD
BBC One North Ireland
BBC One Scotland
BBC One Wales
BBC Two
BBC Two North Ireland
BBC Two Scotland
BBC Two Wales
BBC Three
BBC Four
BBC HD
BBC News 24
BBC Parliament
Boomerang
British Eurosport
Cartoon Network
CBBC
cbeebies
Channel 4
Channel 4 HD
Challenge
Dave
Discovery
Disney
E4
Extreme Sports
Film Four
Channel 5
Channel 5 US
Fiver
FX
Ideal World
itv1 HD
itv1
itv2
itv3
itv4
Living
More 4
MTV
Nickelodeon
Comedy Central
Comedy Central Extra
QVC
S4C
SyFy
Sky Atlantic
Sky Movies Action Thriller
Sky Movies Comedy
Sky Movies Crime & Thriller
Sky Movies Drama
Sky Movies Family
Sky Movies Indie
Sky Movies Modern Greats
Sky Movies Premiere
Sky Movies Sci-fi Horror
Sky Movies Showcase
Sky News
Sky One
Sky Two
Sky Three
Sky Sports 1
Sky Sports 2
Sky Sports 3
Sky Sports F1
Sky Sports News
Sky Sports Xtra
TCM
TMF
Gold
UK TV Style
VH1
4 Music
Watch

Back

TV Listings for S4C on Thursday (30.03.2017)


06 00-07 00..programmes start at 7.00am
..programmes start at 7.00am

07 00-07 05Pingu
Anturiaethau Pingu'r pengwin. The adventures of Pingu the penguin.

07 05-07 15Octonots
Mae nadroedd mor gwenwynig yn cael eu darganfod ar yr Octofad. There are Sea Snakes on the Octopod when a poisonous sea krait lays her eggs in the garden pod.

07 15-07 20Octonots
Can fer gan griw'r Octonots. A short song from the Octonots.

07 20-07 30New: Digbi Draig
Pan mae Betsi yn ceisio rhoi dwr i'w choeden afalau, mae'r cwmwl glaw mae'n ei greu yn llwyddo i'w dal hi, Digbi a Cochyn yn uchel yn yr awyr. Betsi and the others get trapped by a cloud.

07 30-07 45New: Gwdihw
Cawn weld sut mae'r heddlu yn hyfforddi cwn a gwelwn y milfeddyg yn trio gwella cwningen sy'n anhwylus. We find out how the police train their dogs and see a sick rabbit get help.

07 45-08 00Twt
Mae radio'r Harbwr Feistr wedi torri ac yn anffodus, ni all gysgu heb wrando ar swn cerddoriaeth. The Harbour Master's radio has broken and he can't sleep without listening to music.

08 00-08 10Y Dywysoges Fach
Mae'r Dywysoges Fach eisiau mynd ar ei gwyliau. The Little Princess wants to go on holiday.

08 10-08 15New: Dipdap
Mae Dipdap yn ceisio tynnu swits ond mae'r Llinell yn ei rwystro. The Line draws a switch. Dipdap tries to pull the switch but the Line gets in the way.

08 15-08 30Syrcas Deithiol Dewi
Mae Sianco yn dod i'r canlyniad ei fod angen ychydig bach o gymorth gyda'i gan newydd. Sianco decides he needs help with his new song.

08 30-08 40Chwedlau Tinga Tinga
Heddiw, cawn clywed pam mae Aderyn Tic yn eistedd ar gefn Hipo. Colourful stories from Africa about animals of the world. Today we find out why Tickbird sits on Hippo's back.

08 40-08 45Peppa
Aiff Miss Cwningen a Peppa a'i theulu am dro yn yr hofrenydd achub, ar wahan i Dadi Mochyn, sydd yn ofni uchder. Miss Cwningen takes Peppa and her family for a ride in her rescue helicopter.

08 45-09 00Meic y Marchog
Mae Sblash yn methu deall pam mae'n rhaid i Meic adael sachaid o dartenni jam wrth yr afon. Sblash ponders the mystery of Meic and the jam tarts left by the river.

09 00-09 10Falmai'r Fuwch
Amser stori gyda Falmai'r Fuwch. Story time with Falmai the Cow.

09 10-09 25Hafod Haul
Mae criw ffilmio yn dod i'r fferm ond tybed pa un o'r anifeiliaid fydd seren y sgrin? A film crew comes to the farm, but which animal will become the star of the show?

09 25-09 35Tomos a'i Ffrindiau
Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends.

09 35-09 45Abadas
Y gair newydd heddiw yw 'eli haul'. Hari gaiff ei ddewis i chwilio amdano ond tybed i ble'r aiff? Hari's chosen to look for the sun cream, but where will he find it?

09 45-10 00Y Dywysoges Fach
Mae'r Dywysoges Fach yn cael benthyg pethau gwerthfawr ond yn ddamweiniol maen nhw'n mynd ar goll. The Little Princess has borrowed some precious things but accidentally loses them.

10 00-10 10Y Teulu Mawr
Cyfres gartwn i blant am deulu o eliffantod swnllyd. Cartoon series for young children about a family of lively elephants.

10 10-10 20Bing
Mae Bing eisiau teimlo hwyl y bendro ar y chwrligwgan felly mae Pando'n ei wthio'n gyflym iawn iawn. Bing wants to get dizzy on the roundybout so Pando pushes him superfast.

10 20-10 35Enwog o Fri, Ardal Ni!
Ymunwn a disgyblion Ysgol Bro Hedd Wyn, Trawsfynydd yng Ngwynedd wrth iddynt bortreadu hanes Hedd Wyn. The pupils of Ysgol Gynradd Bro Hedd Wyn, Trawsfynydd retell the story of Hedd Wyn.

10 35-10 45Bobi Jac
Mae Bobi Jac yn mynd i'r fferm gyda'i ffrind, Cwningen. Bobi Jac and Nibbles the Rabbit go on a surprising farm adventure.

10 45-11 00Cei Bach
Mae gan bawb ei freuddwyd, a breuddwyd arbennig Huwi Stomp ydy cael beic. Huwi Stomp has always dreamed of owning his own bike but when he gets one he doesn't use it. I wonder why?

11 00-11 05Pingu
Anturiaethau Pingu'r pengwin. The adventures of Pingu the penguin.

11 05-11 15Octonots
Pan fydd Pysgodyn Haul enfawr yn mynd yn sownd yn un o'r cychod Tanddwr, mae'n rhaid i Pegwn a Harri dynnu'r pysgodyn mawr allan o'r cwch. A huge Sunfish gets stuck in one of the Gups.

11 15-11 20Can yr Octonots
Can fer gan griw'r Octonots. A short song from the Octonots.

11 20-11 30New: Digbi Draig
Mae Betsi yn meddwl ei bod wedi rhoi swyn ar Conyn a'i wneud yn gawr. Betsi thinks she's turned Conyn into a giant! Cochyn and Digbi explain they've just seen him and he's the right size!

11 30-11 45New: Gwdihw
Mae'r milfeddyg yn edrych ar y marmoset a chawn gwrdd a Pero'r ci a moch bach Fferm Dihewyd. The vet checks up on the marmoset and we meet Pero the dog and the piglets on Diheywd farm.

11 45-12 00Twt
Mae Twt yn cynnig cyfeirio traffig yr harbwr i'r Harbwr Feistr, ond cyn hir mae'n draed moch a phawb yn symud i'r cyfeiriad anghywir. Twt offers to help the Harbourmaster direct the traffic.

12 00-12 10Y Dywysoges Fach
Mae'r Dywysoges Fach yn hoff iawn o ffa pob. The Little Princess discovers she likes baked beans.

12 10-12 15New: Dipdap
Mae Dipdap yn trio stopio pethau rhag diferu dwr ond mae'r Llinell yn gwneud ei fywyd yn anodd. Dipdap tries to plug leaks drawn by the line but the Line makes it difficult for him.

12 15-12 30Syrcas Deithiol Dewi
Mae Bobo eisiau chwarae gyda diabolo Li a Ling. Bobo wants to play with Li and Ling's diabolo.

12 30-12 40Chwedlau Tinga Tinga
Heddiw, cawn glywed pam mae pen Tylluan yn troi'r holl ffordd rownd. Colourful stories from Africa about animals of the world. Today we find out why Owl's head turns all the way round.

12 40-12 45Peppa
Mae Mami Mochyn yn rhoi ei hen gyfrifiadur i Nain a Taid Mochyn. A fyddan nhw'n gwybod sut i'w ddefnyddio tybed? Mami Mochyn gives her old PC to Nain and Taid Mochyn. Can they use it?

12 45-13 00Meic y Marchog
haid i Meic sylweddoli mai'r ffordd i gael tawelwch ydi trwy fod yn dawel eich hun! Meic soon discovers that the easiest way to make things quiet is to be quiet yourself!

13 00-13 05Newyddion S4C
Newyddion a'r tywydd. News and weather.

13 05-13 30Heno
Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests.

13 30-14 00Cefn Gwlad
Dai Jones, Llanilar sy'n ymweld a John ac Eirwen Foulkes a'r teulu, ar Fferm Marchynys, Penmynydd, Ynys Mon. Dai Jones visits John and Eirwen Foulkes and the family in Penmynydd on Anglesey.

14 00-14 55Prynhawn Da
Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery.

14 55-15 00Newyddion S4C
Newyddion a'r tywydd. News and weather.

15 00-15 30Corff Cymru
Heddiw, bydd y criw yn trafod y synnwyr blasu. Today's programme focuses on our sense of taste and we'll learn about a huge multi-sensory experiment.

15 30-16 00Natur Gudd Cymru
Yr wythnos hon mae Iolo Williams yn chwilio am y Bele a'r Ffwlbart. Rhaglen ola'r gyfres. Iolo Williams looks for the Pine Marten and Polecat in the Welsh countryside. Last in series.

16 00-17 00Awr Fawr
Detholiad o raglenni i blant. A selection of children's programmes to keep younger viewers entertained: Peppa, Y Teulu Mawr, Octonots, Guto Gwningen, Gwdihw.

17 00-17 15New: Chwarter Call
Digonedd o hwyl a chwerthin gyda chriw Rong Cyfeiriad, Teulu'r Windicnecs a chan arbennig gan Robi Rimot. Plenty of fun and laughter with Rong Cyfeiriad, Teulu'r Windicnecs and Robi Rimot.

17 15-17 35Crwbanod Ninja
Yr ail raglen o ddwy. Mae'r Crwbanod ymosod ar bencadlys y TCRI, ar eu brwydr galetaf hyd yn hyn. Second of two episodes.The Turtles attack the TCRI headquarters on their hardest battle yet.

17 35-17 40Pat a Stan
Pat a Stan - dau gyfaill hwyliog sy'n llwyddo i droi pob sefyllfa yn antur lloerig! Pat and Stan - two fun-loving mates who turn the most commonplace events into the craziest of adventures!

17 40-17 55Rygbi Pawb
Yr uchafbwyntiau a'r newyddion diweddaraf o'r byd rygbi ieuenctid yng Nghymru. Weekly rugby magazine with news, highlights, games and the latest developments in Welsh youth rugby.

17 55-18 00Ffeil
Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for young people.

18 00-18 25Pobol y Cwm
Ydy hi'n bryd i Mark gyfadde'r cyfan wrth Kath? Caiff Sara ei rhuthro i'r ysbyty. A fydd y babi'n iawn? Is it time for Mark to tell Kath everything? Sara gets rushed to hospital.

18 25-18 30Newyddion S4C
Newyddion a'r tywydd. News and weather.

18 30-19 00Ysgol Ddawns Anti Karen
Cyfres hwyliog yn dilyn Karen Pritchard ac aelodau ei hysgol ddawnsio dros gyfnod o flwyddyn. Following Karen Pritchard and the talented youngsters at her dance school.

19 00-19 30Heno
Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests.

19 30-20 00Rownd a Rownd
Mae Cathryn a Vince yn llawn eu trafferth yn chwilio am dy i'w rentu dros dro. Cathryn and Vince are struggling to find a house to rent temporarily and Dani despairs at her immobility.

20 00-20 25Pobol y Cwm
Oes mwy na chyfeillgarwch yn datblygu rhwng Dai a Kath? Caiff Sheryl lond bol ar bobl yn siarad y tu ol i'w chefn hi. Is there more than friendship brewing between Dai and Kath?

20 25-21 00New: Celwydd Noeth
Yn mynd am yr arian yr wythnos yma mae'r ffrindiau Hilma a Rhiannon a Huw a Sara. Competing this week are friends Hilma Edwards and Rhiannon Parry and Huw Jones and Sara Pennant.

21 00-21 30Newyddion 9
Newyddion 9 a'r tywydd. S4C 9 o'clock news and weather.

21 30-22 00New: Pobol y Rhondda
Bydd Sion yn mynd i Ysbyty Cwm Rhondda, Llwynypia i beintio murlun ar y thema 'Cymuned'. Sion calls in at Cwm Rhondda Hospital, Llwynypia, to paint a mural using 'Community' as his theme.

22 00-22 30Castell Howell
Cyfres dair rhan yn dilyn cwmni dosbarthu bwyd annibynnol mwyaf Cymru, Castell Howell. Three-part series following one of the country's largest independent food wholesalers, Castell Howell.

22 30-23 00New: Anita
Mae Kev Dymp yn dod i arfer a byw ym Moelfre eto ac mae Dei Dymp yn dod i arfer a chael ei frawd yn ol. Kev Dymp gets used to life in Moelfre and his brother gets used to having him around!

23 00-23 35Straeon y Ffin
Ardal y Trallwng sy'n mynd a bryd Gareth Potter ar ei daith ar hyd y ffin rhwng Cymru a Lloegr. Gareth Potter continues his journey along the Wales-England border arriving in Welshpool.

23 35-00 00..programmes start at 7.00am
..programmes start at 7.00am

00 00-02 30Teleshopping
Home Shopping.

02 30-06 00..programmes start at 7.00am
..programmes start at 7.00am

06 00-07 00..programmes start at 7.00am
..programmes start at 7.00am