BBC One
BBC One HD
BBC One North Ireland
BBC One Scotland
BBC One Wales
BBC Two
BBC Two North Ireland
BBC Two Scotland
BBC Two Wales
BBC Three
BBC Four
BBC HD
BBC News 24
BBC Parliament
Boomerang
British Eurosport
Cartoon Network
CBBC
cbeebies
Channel 4
Channel 4 HD
Challenge
Dave
Discovery
Disney
E4
Extreme Sports
Film Four
Channel 5
Channel 5 US
Fiver
FX
Ideal World
itv1 HD
itv1
itv2
itv3
itv4
Living
More 4
MTV
Nickelodeon
Comedy Central
Comedy Central Extra
QVC
S4C
SyFy
Sky Atlantic
Sky Movies Action Thriller
Sky Movies Comedy
Sky Movies Crime & Thriller
Sky Movies Drama
Sky Movies Family
Sky Movies Indie
Sky Movies Modern Greats
Sky Movies Premiere
Sky Movies Sci-fi Horror
Sky Movies Showcase
Sky News
Sky One
Sky Two
Sky Three
Sky Sports 1
Sky Sports 2
Sky Sports 3
Sky Sports F1
Sky Sports News
Sky Sports Xtra
TCM
TMF
Gold
UK TV Style
VH1
4 Music
Watch

Back

TV Listings for S4C on Friday (24.02.2017)


06 00-07 00..programmes start at 7.00am
..programmes start at 7.00am

07 00-07 10Straeon Ty Pen
Mari Lovegreen sydd yn adrodd hynt a helynt misoedd y flwyddyn. Mari Lovgreen tells the story of the months of the year and how one of them once had a tantrum.

07 10-07 20New: Patrol Pawennau
Mae Fflamia yn ymarfer ar gyfer ras Y Ci Tan Cyflymaf ac mae Gwil yn penderfynu cael pawb i'w helpu. Fflamia is training for the fastest firepup race and Gwil decides to help him succeed.

07 20-07 30New: Teulu Ni
Yn y bennod yma, cawn weld diwrnod ysgol Hamila a'i brodyr - o'r bwrdd brecwast i'r bws adref. Halima and her brothers on a typical school day - from the breakfast table to the bus home.

07 30-07 45Do Re Mi Dona
Ymunwch a Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Eifion Wyn, Porthmadog. Dona Direidi and Ned Nodyn are with children from Ysgol Eifion Wyn, Porthmadog.

07 45-08 00Sam Tan
Mae Sara a Jams yn cael mochyn cwta gan eu hwncl Sam Tan yn anrheg. Ond mae'n dianc! When Sara and Jams get a new pet guinea pig from their uncle, Fireman Sam, it escapes.

08 00-08 10Igam Ogam
Mae Deino yn cael siom mawr pan nad yw Igam Ogam eisiau chwarae. Deino wants to play with Igam Ogam but the disappointed dinosaur discovers it's never the right time.

08 10-08 20Sara a Cwac
Mae Sara a Cwac yn mynd i'r siop i brynu pel newydd, ond yn anffodus dydy'r bel newydd ddim yn sboncio o gwbl. Sara and Cwac go to the shop to buy a new ball but the ball doesn't bounce!

08 20-08 30Boj
Dydy gwenyn Mr Clipaclop heb ddychwelyd yn ol i'w cwch gwenyn. All Boj eu denu nhw nol? Mr Clipaclop's bees have not returned back to their hive. Can Boj get them back?

08 30-08 45Heini
Cyfres llawn egni a chyffro yng nghwmni'r cymeriad lliwgar "Heini". A series full of movement and energy to encourage young children to keep fit. Today, Heini is at the sorting office.

08 45-09 00Un Tro
Mae'r Brenin Midas hunanol o wlad Groeg yn dymuno i bopeth mae'n ei gyffwrdd droi yn dalp o aur. The tale of King Midas from Greece who wishes for everything he touches to turn to gold.

09 00-09 15Tili a'i ffrindiau
Mae Dwynwen yn cael diwrnod llarpiog-llowciog ac mae hi wedi bwyta popeth. Does dim byd ar ol! Dwynwen has a very busy day and eats everything in sight.

09 15-09 30Yn yr Ardd
Mae hi'n ddiwrnod cystadleuaeth garddwr y flwyddyn yn yr ardd heddiw. It's a big day in the garden today as the annual 'Gardener of the year' competition takes place.

09 30-09 40Cwpwrdd Cadi
Mae byd hud a lledrith y tu fewn i gwpwrdd Cadi, ac mae antur yn disgwyl amdani hi a'i ffrindiau. There's a magical world inside Cadi's cupboard and an adventure awaits her and her friends.

09 40-09 55Bla Bla Blewog
Mae Boris yn gwrthod gadael i Bw-bach ofalu am Blaidd Bla Bla. Boris flatly refuses to let Bw-Bach look after Chihua Ha Ha for the day. What will happen next?

09 55-10 05Popi'r Gath
Mae Popi'n mynd a'r criw i Jwngl yr Eliffant i chwilio am y Lili Biws Fawr i wneud persawr i Alma. Popi takes the crew to Elephant Jungle to search for the Big Purple Lily to make perfume.

10 05-10 15Oli dan y don
Tra bod Oli yn sgio dwr mae Beth yn cael ei dal o dan un o drawstiau doc Siencyn. Oli is water skiing and Beth gets trapped while checking the joist on the dock.

10 15-10 20Wmff
Mae Wmff, Lwlw a Walis yn chwarae gem newydd yn y parc. Wmff, Lwlw and Walis play a new game in the park.

10 20-10 35Y Brodyr Coala
Mae'n ddiwrnod arall i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw? Who will need help from the Koala Brothers today?

10 35-10 45Holi Hana
Problem Bert yw nad yw ei ffrindiau yn fodlon benthyg dim iddo oherwydd ei fod yn torri popeth. Mae'n gorfod dysgu bod yn fwy gofalus. Berti learns to play carefully with his friends' toys.

10 45-11 00Marcaroni
Mae llond y lle o anifeiliaid yn Nhwr y Cloc heddiw ac mae Marcaroni'n teimlo'n hynod gyffrous. The Clock Tower's full of animals today and Marcaroni's feeling really excited.

11 00-11 10Straeon Ty Pen
Mali Harries sy'n adrodd helyntion y Brenhinoedd a'r Breninesau a sut y cafodd y gwelydd eu gwasgaru ar hyd y mor. Mali Harries tells us how the countries were scattered across the sea.

11 10-11 20Patrol Pawennau
Mae Clwcsanwy, iar Maer Morus, wedi mynd ar goll yn ystod sesiwn ffilmio bwysig. All y Pawenlu ddod o hyd iddi? Clwcsanwy the hen has gone missing. Will the pups be able to find her?

11 20-11 30Teulu Ni
Mae hi'n hanner tymor ac mae Halima a'i brodyr yn mynd ar gefn ceffyl am y tro cyntaf. It's half-term and Halima and her brothers go horse riding for the first time.

11 30-11 45Do Re Mi Dona
Ymunwch a Dona Direidi a Ned Nodyn wrth iddynt osod sialens i griw o Ysgol Pont y Brenin, Gorseinon. Dona Direidi and Ned Nodyn set a song challenge to kids at Ysgol Pont y Brenin Gorseinon.

11 45-12 00Sam Tan
Mae'r Prif Swyddog Steele yn poeni pan fo'n gorfod colli diwrnod o waith oherwydd salwch. When Station Officer Steele hurts his back, he is devastated to have to take a day off sick.

12 00-12 10Igam Ogam
Nid yw Igam Ogam yn hoffi aros ei thro. Igam Ogam can never wait her turn.

12 10-12 20Sara a Cwac
Heddiw mae Sara a Cwac yn cyfarfod Siani Scarffiau a'i bag blin. Today Sara and Cwac meet Siani Scarffiau and her angry bag.

12 20-12 30Boj
Mae Tada yn hiraethu am ei hen gartref felly mae Boj yn penderfynu ail-greu rhai o'i hoff bethau. Tada misses his old home so Boj cheers him up by recreating some of his favourite things.

12 30-12 45Heini
Cyfres llawn egni a chyffro yng nghwmni'r cymeriad lliwgar "Heini". Yn y rhaglen hon bydd "Heini" yn ymweld a'r gampfa. In this programme "Heini" has fun visiting the gym.

12 45-13 00Un Tro
Stori Y Tylwyth Teg a'r Crydd sy'n adrodd hanes crydd a'i wraig sy'n syfrdan pan ddaw ymwelwyr gwahanol iawn i'w cartref yng nghanol y nos. The Elves and the Shoemaker by the Brothers Grimm.

13 00-13 05Newyddion S4C
Newyddion a'r tywydd. News and weather.

13 05-13 30Heno
Yn ystod hanner tymor cawn ddysgu mwy o Gwyl Pics, Galeri Caernarfon. A Film and Performance Festival for youngsters in Caernarfon plus a chat to the comedian Elis James.

13 30-14 00New: Ffermio
Bydd Meinir ym Mydroilyn, Ceredigion yn cwrdd a theulu sydd wed arallgyfeirio mewn ffordd wahanol. Meinir meets a farming family in Mydroilyn who have diversified in an interesting way.

14 00-14 55Prynhawn Da
Fe fyddwn ni'n darlledu'n fyw o Gaeredin wrth i'r Cymry gyrraedd yn eu miloedd ar gyfer y gem rygbi fawr ddydd Sadwrn. The crew speak to fans in Edinburgh before tomorrow's big game!

14 55-15 00Newyddion S4C
Newyddion a'r tywydd. News and weather.

15 00-16 00Julian Lewis Jones yn Awstralia
Julian Lewis Jones sy'n ymweld ag Awstralia ac mae'n dechrau ei daith yn ninas eiconig Sydney. Julian Lewis Jones visits Australia and begins his journey in Sydney.

16 00-17 00Awr Fawr
Detholiad o raglenni i blant. A selection of children's programmes to keep younger viewers entertained: Teulu Ni, Syrcas Deithiol Dewi, Do Re Mi Dona, Patrol Pawennau, Hendre Hurt.

17 00-17 40New: Tag
Y diweddara' o fyd chwaraeon, cerddoriaeth, ffasiwn, ffilmiau a selebs. The latest from the world of sports, music, fashion and films.

17 40-17 45Sbargo
Rhaglen animeiddio fer. Short animation.

17 45-18 00Gwboi a Twm Twm
Mae Gwboi yn siomedig pan gaiff ei arwr Dyn Arctica ei ladd gan ei arch elyn. When Gwboi's hero is killed by his arch enemy he decides to go in pursuit of the bad guy.

18 00-18 25Pobol y Cwm
Mae'r merched yn taro nerf wrth iddynt dynnu coes Gwyneth. A fydd Sion yn mwynhau ei barti hydd yn Y Deri? The girls touch a raw nerve as they pull Gwyneth's leg.

18 25-18 30Newyddion S4C
Newyddion a'r tywydd. News and weather.

18 30-19 00Gwaith Cartref
Ar ol datguddiad emosiynol Llywela, a oes dyfodol iddi fel athrawes yn yr ysgol? After Llywela's emotional revelation, is there a future for her at the school?

19 00-20 00Heno
Ar noswyl gem Yr Alban yn erbyn Cymru bydd y criw yn darlledu'n fyw o dafarn y Three Sisters ynghanol Caeredin. The crew are in Edinburgh talking to fans before the big rugby match.

20 00-20 25Pobol y Cwm
Mae Sioned yn ei chael hi'n amhosibl ymddiried yn Ed a'i adael i siarad a merched eraill. Sioned can't trust Ed to talk to other women. Colin gets recruited as a model!

20 25-21 00Only Men Aloud
Yn ymuno a'r cor bydd seren y West End a Broadway, Kerry Ellis, a Leah-Marian Jones. Joining Only Men Aloud will be West End and Broadway star Kerry Ellis and Leah-Marian Jones.

21 00-21 30Newyddion 9
Newyddion 9 a'r tywydd. S4C 9 o'clock news and weather.

21 30-22 30New: Jonathan
Y gwesteion heno bydd Brett Johns sy'n ymladd yn y UFC a'r DJ a'r cyflwynydd Huw Stephens. Tonight's guests are UFC fighter Brett Johns and DJ and presenter Huw Stephens.

22 30-23 30New: Byw Celwydd
Mentro fydd hanes Meirion er gwaetha'r peryglon i'w ddyfodol ef ei hun fel Prif Weinidog, i'r Ceidwadwyr Newydd ac i'r Glymblaid. Meirion decides on a dangerous and drastic course of action.

23 30-00 05Caryl a'r Lleill
Ymunwch a Caryl a'r tim am hanner awr o adloniant a chwerthin. Join Caryl and her team for half an hour of entertainment and laughter.

00 05-02 35Teleshopping
Home Shopping.

02 35-06 00..programmes start at 6.00am
..programmes start at 6.00am

06 00-08 00Cyw
Rhaglenni ar gyfer y plant lleiaf. Programmes for younger viewers: Cacamwnci, Stiw, Bing, Blero yn Mynd i Ocido, Deian a Loli, Halibalw, Octonots, Antur Natur Cyw, Peppa, Gwdihw.