BBC One
BBC One HD
BBC One North Ireland
BBC One Scotland
BBC One Wales
BBC Two
BBC Two North Ireland
BBC Two Scotland
BBC Two Wales
BBC Three
BBC Four
BBC HD
BBC News 24
BBC Parliament
Boomerang
British Eurosport
Cartoon Network
CBBC
cbeebies
Channel 4
Channel 4 HD
Challenge
Dave
Discovery
Disney
E4
Extreme Sports
Film Four
Channel 5
Channel 5 US
Fiver
FX
Ideal World
itv1 HD
itv1
itv2
itv3
itv4
Living
More 4
MTV
Nickelodeon
Comedy Central
Comedy Central Extra
QVC
S4C
SyFy
Sky Atlantic
Sky Movies Action Thriller
Sky Movies Comedy
Sky Movies Crime & Thriller
Sky Movies Drama
Sky Movies Family
Sky Movies Indie
Sky Movies Modern Greats
Sky Movies Premiere
Sky Movies Sci-fi Horror
Sky Movies Showcase
Sky News
Sky One
Sky Two
Sky Three
Sky Sports 1
Sky Sports 2
Sky Sports 3
Sky Sports F1
Sky Sports News
Sky Sports Xtra
TCM
TMF
Gold
UK TV Style
VH1
4 Music
Watch

Back

TV Listings for S4C on Friday (27.01.2017)


06 00-07 00..programmes start at 7.00am
..programmes start at 7.00am

07 00-07 10Straeon Ty Pen
Ar gangen uchaf, y goeden dalaf, yn y goedwig harddaf, mae Eddie'r fran yn byw. Caryl Parry Jones sydd yn adrodd hanesion Eddie. Caryl Parry Jones tells the adventures of Eddie the Crow.

07 10-07 20Patrol Pawennau
Wedi iddi nosi mae'r niwl yn dod i mewn ac mae lamp Goleudy Ynys y Morloi yn diffodd. At night, the sun sets and the light in the Seal Island Lighthouse goes out as a thick fog rolls in.

07 20-07 30Teulu Ni
Heddiw, mae Efa a'i frodyr yn cael diwrnod llawn hwyl yng Nghaerdydd gyda Gu. This time, Efa and her brothers have a fun day out with Gu in Cardiff.

07 30-07 45Do Re Mi Dona
Ymunwch a Dona Direidi a Ned Nodyn wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Y Castell, Caerffili i ddysgu'r gan 'Y Tywydd'. Youngsters from Ysgol Y Castell, Caerphilly learn a song.

07 45-08 00Sam Tan
Mae Jams yn defnyddio ei radio i wrando ar holl alwadau brys y gwasanaeth tan, ac yn rhuthro i gyrraedd pob galwad cyn Sam a'r criw. James gets caught in a fire while trying to help.

08 00-08 10Igam Ogam
Mae Igam Ogam a'i ffrindiau yn ceisio eu gorau glas i osgoi cael bath. Igam Ogam and her friends go to great lengths to avoid having a bath.

08 10-08 20Sara a Cwac
Mae Sara a Cwac yn galw heibio Siani Scarffiau, ac yn gweld beth sydd yn digwydd pan mae Siani yn rhedeg allan o wlan. Sara and Cwac call to see Siani Scarffiau and her wool.

08 20-08 30Boj
Mae Rwpa yn darganfod hwyaden fach goll sydd wedi dechrau dilyn tegan hwyaden Mia. Rwpa discovers a little lost duckling which then starts to follow Mia's toy duck. Can they help it?

08 30-08 45Heini
Cyfres llawn egni a chyffro yng nghwmni'r cymeriad lliwgar Heini. Heini keeps fit playing golf and tennis today.

08 45-09 00Un Tro
Mae stori heddiw sy'n hanu o'r Aifft yn debyg i hanes Sindarela, ac mae diweddglo hapus i 'Rhosyn yr Aifft' hefyd. This story comes from Egypt and is a variation on the classic Cinderella.

09 00-09 15Tili a'i ffrindiau
Mae llyfr newydd Arthur am y Gemau Olympaidd yn ysbrydoli'r ffrindiau i gynnal Gemau Olympaidd eu hunain. Arthur has a new book all about the Olympics and it gives the friends an idea.

09 15-09 30Yn yr Ardd
Mae'r criw yn penderfynu hel atgofion melys am eu hanturiaethau yn yr ardd. It's a rainy day outside so the friends decide to relive some of their happy memories and tales in the garden.

09 30-09 40Cwpwrdd Cadi
Mae byd hud a lledrith y tu fewn i gwpwrdd Cadi, ac mae antur yn disgwyl amdani hi a'i ffrindiau. There's a magical world inside Cadi's cupboard and an adventure awaits her and her friends.

09 40-09 55Bla Bla Blewog
Mae Nain wedi gwneud ffynnon allan o hen boteli ond mae Boris yn llwyddo i arllwys ei holl sebon i'r ffynnon ac mae 'na swigod ym mhobman. Boris fills Nain's new fountain with bubbles.

09 55-10 05Popi'r Gath
Mae Owi'n drist oherwydd bod rhywun wedi dwyn ei lyfr. Owi Owl is upset that his book has gone missing, so the gang search for clues using a detective kit.

10 05-10 15Oli dan y don
Mae Beth yn dangos ei bod yn ddewr wrth achub Morfudd. Beth shows how brave she is by saving Morfudd.

10 15-10 20Wmff
Mae gan Lwlw degan newydd, sef Jac yn y Bocs. Ond nid yw Wmff yn ei hoffi o gwbwl. Lwlw has a new toy - a Jack in the Box. Wmff doesn't like it at all.

10 20-10 35Y Brodyr Coala
Mae'n ddiwrnod arall i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw? Who will need help from the Koala Brothers today?

10 35-10 45Holi Hana
Mae Muzzy yn ofn stormydd - ond ar ol iddo gael gwersl gan Owen a Hana mae'n deall beth sy'n digwydd pan mae mellten yn fflachio. Hana helps Muzzy the Mouse get over her fear of storms.

10 45-11 00Marcaroni
Mae Marcaroni wrth ei fodd yn dawnsio - ond mae hyn yn gwneud i Oli deimlo'n annifyr. Dydy hi ddim yn medru dawnsio. Marcaroni loves to dance, but Oli needs a song to help her to dance.

11 00-11 10Straeon Ty Pen
Mali Harries sydd yn adrodd stori Ffredi a'i lamp hud. Mali Harries tells the tale of Ffredi and his magical lamp.

11 10-11 20Patrol Pawennau
Mae tirlithriad wedi cau'r lein ac mae Cadi a Cali ar y tren! Rhaid i'r Pawenlu glirio'r cerrig ond mae cath Cadi wedi crwydro i ffwrdd. A rock slide blocks a train and the pups go to help.

11 20-11 30Teulu Ni
Heddiw, mae Efa yn paratoi i groesawu aelod newydd i'r teulu - cyfnither fach newydd! Today, Efa makes preperations for a new addition to the family - a new cousin!

11 30-11 45Do Re Mi Dona
Ymunwch a Dona Direidi a Ned Nodyn wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Bro Sion Cwilt, Ceredigion i ddysgu'r gan 'O Dan y Mor'. Youngsters from Ysgol Bro Sion Cwilt learn a song.

11 45-12 00Sam Tan
Mae Elvis wedi ei ddewis i ganu ar y teledu ac mae'n meddwl y bydd yn seren. Ond, wrth iddo baratoi i adael am y stiwdio mae tan yn dechrau. Elvis is going to be on TV, but a fire breaks out

12 00-12 10Igam Ogam
Mae Igam Ogam yn ymddwyn yn swta iawn ac yn torri popeth mae'n cyffwrdd ag e. Igam Ogam is much too rough and breaks everything she touches.

12 10-12 20Sara a Cwac
Mae Sara a Cwac yn rhedeg allan o fara. Yn y Siop Fara mae'r pobydd yn brysur iawn, felly maen nhw'n pendefynu helpu. Sara and Cwac decide to help the baker when they run out of bread.

12 20-12 30Boj
Mae Boj a'i fytis yn clywed Mr Clipaclop yn son ei fod yn hen ac yn meddwl gadael yr Hwylfan Hwyl. The buddies overhear Mr Clipaclop saying something about being old and worn out.

12 30-12 45Heini
Cyfres llawn egni a chyffro yng nghwmni'r cymeriad lliwgar "Heini". Yn y rhaglen hon bydd "Heini" yn cael hwyl yn chwarae yn yr ardd. In this programme "Heini" has fun playing in the garden.

12 45-13 00Un Tro
Mae'r stori'n hanu o Ogledd America ac yn llawn cymeriadau lliwgar iawn, ond tybed pwy fydd yn ennill y ras? 'The Racing Princess' is a North American legend full of colourful characters.

13 00-13 05Newyddion S4C
Newyddion a'r tywydd. News and weather.

13 05-13 30Heno
Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests.

13 30-14 00Ffermio
Cyfres gylchgrawn am faterion cefn gwlad. Countryside and farming magazine.

14 00-14 55Prynhawn Da
A ninnau'n dathlu'r Flwyddyn Newydd Tsieineaidd, bwydydd o'r wlad honno fydd ar y fwydlen y prynhawn 'ma. Chinese food takes centre stage as we celebrate the Chinese New Year.

14 55-15 00Newyddion S4C
Newyddion a'r tywydd. News and weather.

15 00-15 30Pobol Port Talbot
Port Talbot yn ystod y dydd - pobl yn gweithio ac yn priodi - ond gyda dyfodol Tata yn gysgod dros y dref. Daytime in Port Talbot - work & weddings - but what does the future hold for Tata?

15 30-16 00Mamwlad Gyda Ffion Hague
Stori ryfeddol Amy Dillwyn Abertawe a ddaeth yn un o ddiwydianwyr mwyaf llwyddiannus Cymru. Amy Dillwyn - the Swansea debutante who became one of Wales' most successful industrialists.

16 00-17 00Awr Fawr
Detholiad o raglenni i blant. A selection of children's programmes to keep younger viewers entertained: Teulu Ni, Syrcas Deithiol Dewi, Do Re Mi Dona, Patrol Pawennau, Hendre Hurt.

17 00-17 35Mwy o Stwnsh ar y Ffordd
Heddiw, cawn fwrw golwg yn ol dros rai o uchafbwyntiau Stwnsh ar y Ffordd. A look back at some of the series' highlights - from Blaendulais to Llanrwst and from Caernarfon to Aberdare.

17 35-17 40Sbargo
Rhaglen animeiddio fer. Short animation.

17 40-17 55Gwboi a Twm Twm
Mae Gwboi yn crebachu ac yn mynd yn llai ac yn llai! Gwboi shrinks and gets smaller and smaller.

17 55-18 00Ffeil
Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for young people.

18 00-18 25Pobol y Cwm
Caiff Mathew ei ddal yn ceisio sleifio allan o Faes y Deri. Mae Sara'n gwerthfawrogi cefnogaeth ffrind. Mathew is caught trying to sneak out of Maes y Deri. Sara appreciates some support.

18 25-18 30Newyddion S4C
Newyddion a'r tywydd. News and weather.

18 30-19 00Gwaith Cartref
Mae Steph mewn penbleth ar ol datguddiad Mei, a wnaiff hi wynebu Llywela? Steph is still reeling after Mei's revelation, will she confront Llywela? Annest worries about the baby's health.

19 00-20 00Heno
Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests.

20 00-20 25Pobol y Cwm
Sylweddola Dol ei bod hi wedi gwneud sefyllfa ddrwg yn waeth. Aiff Ricky a Debbie i ymweld a bedd Courtney. Dol realises she's made a bad situation worse. Ricky & Debbie visit the grave.

20 25-21 00Y Salon
Beth sydd ar feddyliau cwsmeriaid yn Magic Clippers, C&J Bangor, Blade Blewyn y Bala a Llinos Haircare, Aberteifi? Gossip from hairdressing salons around Wales with stylists and customers.

21 00-21 30Newyddion 9
Newyddion 9 a'r tywydd. S4C 9 o'clock news and weather.

21 30-22 30Elis James: Standyp Rhacs Jibiders
Rhaglen gomedi stand-yp arbennig yng nghwmni un o ddigrifwyr mwyaf profiadol a llwyddiannus Prydain, Elis James. Stand up comedy special starring one of Britain's finest, Elis James.

22 30-23 30Byw Celwydd
Mae Prif Weinidog Cymru, Meirion Llywelyn, yn dathlu blwyddyn wrth y llyw. As he celebrates a year as the First Minister of Wales, Meirion Llywelyn is keen to mark this milestone in style.

23 30-00 05Caryl a'r Lleill
Cyfres yng nghwmni Caryl a'i thim o actorion. Bydd y cymeriadau yn siwr o'ch atgoffa o rywun rydych chi'n adnabod! Caryl Parry Jones and her team of actors present music and comedy.

00 05-02 35Teleshopping
Home Shopping.

02 35-06 00..programmes start at 6.00am
..programmes start at 6.00am

06 00-08 00Cyw
Rhaglenni ar gyfer y plant lleiaf. Programmes for younger viewers: Cacamwnci, Stiw, Bing, Blero yn Mynd i Ocido, Deian a Loli, Halibalw, Octonots, Antur Natur Cyw, Peppa, Gwdihw.