BBC One
BBC One HD
BBC One North Ireland
BBC One Scotland
BBC One Wales
BBC Two
BBC Two North Ireland
BBC Two Scotland
BBC Two Wales
BBC Three
BBC Four
BBC HD
BBC News 24
BBC Parliament
Boomerang
British Eurosport
Cartoon Network
CBBC
cbeebies
Channel 4
Channel 4 HD
Challenge
Dave
Discovery
Disney
E4
Extreme Sports
Film Four
Channel 5
Channel 5 US
Fiver
FX
Ideal World
itv1 HD
itv1
itv2
itv3
itv4
Living
More 4
MTV
Nickelodeon
Comedy Central
Comedy Central Extra
QVC
S4C
SyFy
Sky Atlantic
Sky Movies Action Thriller
Sky Movies Comedy
Sky Movies Crime & Thriller
Sky Movies Drama
Sky Movies Family
Sky Movies Indie
Sky Movies Modern Greats
Sky Movies Premiere
Sky Movies Sci-fi Horror
Sky Movies Showcase
Sky News
Sky One
Sky Two
Sky Three
Sky Sports 1
Sky Sports 2
Sky Sports 3
Sky Sports F1
Sky Sports News
Sky Sports Xtra
TCM
TMF
Gold
UK TV Style
VH1
4 Music
Watch

Back

TV Listings for S4C on Sunday (28.05.2017)


06 00-08 50Cyw
Hafod Haul, Guto Gwningen, Y Dywysoges Fach, Sbridiri, Halibalw, Nico Nog, Ben Dant, Do Re Mi Dona, Digbi Draig, Sara a Cwac, Jen a Jim a'r Cywiadur, Meic y Marchog, Cei Bach.

08 50-08 55New: Penblwyddi Cyw
Os wyt ti'n dathlu dy ben-blwydd, dyma gyfle i ti weld dy lun ar Cyw. If you're celebrating your birthday, perhaps you'll see your photo on today's Cyw!

08 55-09 00Penblwydd Pwy?
Cyfres adloniadol ac addysgiadol wedi ei hanimeiddio. Entertaining and educational animated series for nursery school children.

09 00-10 00New: Dal Ati: Bore Da
Golwg ar rai o eitemau diweddar y cyfresi Heno a Prynhawn Da sydd o ddiddordeb penodol i'r rhai sy'n dysgu Cymraeg. Items from Heno or Prynhawn Da of interest to Welsh learners.

10 00-11 00New: Dal Ati: Codi Pac
Geraint Hardy sy'n ein cyflwyno i Aberteifi gan edrych ar weithgareddau difyr yn yr ardal, llefydd i aros, llefydd i fwyta a llefydd i ymweld a nhw. Geraint Hardy visits the Cardigan area.

11 00-11 30Rownd a Rownd
Mae Dani'n gwneud rhywbeth yn ei pharti sy'n chwalu popeth i David. Dani does something at her celebration party that changes everything for David.

11 30-11 55Rownd a Rownd
Mae Sophie yn clywed Lowri a Jac yn trafod pwnc sensitif. A fydd hi'n datgelu'r cyfan? Sophie overhears Lowri and Jac discussing a sensitive matter. Will she spill the beans to Dani?

11 55-12 00Calon: Twm Fynwent
Portread o dorrwr beddau. A portrait of a grave digger.

12 00-12 30Dechrau Canu Dechrau Canmol
Capel y Cysegr ym Methel ger Caernarfon ydy lleoliad y canu a bydd perfformiadau gan Ffion Emyr a Chor Iau Ysgol Brynrefail. Hymns from Cysegr Chapel, Bethel, led by Iwan Wyn Williams.

12 30-13 00Croeso i Eisteddfod yr Urdd
Nia Roberts sy'n edrych ymlaen at wythnos llawn digwyddiadau, gweithgareddau a chystadlu brwd. Nia Roberts looks forward to the events, activities and competitions at the Urdd Eisteddfod.

13 00-13 30Gerddi Cymru
Heddiw bydd Aled Samuel yn ymweld a gardd Veddw yn Sir Fynwy a gerddi Neuadd Bodysgallen ar gyrion Llandudno. Visiting Veddw garden in Monmoushire and Bodysgallen Hall near Llandudno.

13 30-14 00Gerddi Cymru
Bydd Aled Samuel yn edrych ar erddi Amgueddfa Werin Cymru Sain Ffagan. Aled Samuel visits the gardens of St Fagan's National History Museum in Cardiff and delves into Wales' history.

14 00-14 30Alpau Eric Jones
Bydd Eric ar un o fynyddoedd mwyaf adnabyddus y byd - Yr Eigr yn y Swistir. In the final programme, Eric is on one of the most famous mountains in the world - the Eiger in Switzerland.

14 30-15 00Brwydr y Fwydlen
Bydd y gystadleuaeth goginio hon yn sicr o'ch diddanu wrth i dri chogydd amatur wynebu pwysau eithafol yng ngwres y gegin. Three amateur chefs compete in this cookery competition.

15 00-15 30Brwydr y Fwydlen
Yr wythnos hon daw'r frwydr o gegin The Hand at Llanarmon. We visit The Hand at Llanarmon as three local chefs aim to impress the judges and win a place for their dish on the menu.

15 30-16 003 Lle - Bryn Fon
Bryn Fon fydd yn ein tywys i dri lleoliad sydd ag arwyddocad cerddorol a phersonol. Bryn Fon takes us to Stafford, Bangor Uchaf and Dublin - places that have influenced his music career.

16 00-17 00Gornest y Gacen Penblwydd
Tri phobydd brwdfrydig sy'n brwydro yn erbyn ei gilydd, ac yn erbyn y cloc, i greu'r gacen pen-blwydd mwya' creadigol a chywrain. Three amateur bakers compete to create an amazing cake.

17 00-17 30Ralio+
Holl uchafbwyntiau chweched rownd Pencampwriaeth Rali'r Byd, Rali Portiwgal, gydag Emyr Penlan. Highlights of the 6th round of the WRC from Portugal plus the Drovers Enduro in Llandovery.

17 30-19 20Pobol y Cwm Omnibws
Cipolwg yn ol dros ddigwyddiadau'r wythnos yng Nghwmderi. A look back at events in the fictional village of Cwmderi over the past week. With on-screen English subtitles.

19 20-19 30Newyddion a Chwaraeon
Newyddion a Chwaraeon. News and Sport.

19 30-20 00New: Dechrau Canu Dechrau Canmol
Yn rhaglen yr wythnos hon, bydd rhai o bobl Caerfyrddin yn dewis eu hoff emynau. I In this week's programme, people from Carmarthen will be choosing their favourite hymns.

20 00-20 30New: Trefi Gwyllt Iolo
Yn y rhaglen olaf mae copyn gweddw ffug, sy'n gallu rhoi brathiad cas, yn cuddio mewn garej. In the last in the series, Iolo Williams comes across a false widow spider in a garage.

20 30-22 15Cyngerdd Eisteddfod yr Urdd 2017
Perfformiadau gan Sophie Evans, Only Boys Aloud, Calan, Steffan Rhys Hughes, Jac Russell, Rhydian Jenkins a Dawnswyr Bro Taf. The Opening Concert from the Urdd Eisteddfod in Bridgend.

22 15-22 45Wynne Evans ar Waith
Y tro hwn bydd Wynne yn parhau a'i daith o gwmpas Cymru ac yn cynnal clyweliadau ar gyfer gweithwyr Edwards Coaches. Wynne audition workers at Edwards Coaches. How will they get on?

22 45-23 15Lle Aeth Pawb?: Jabas
Dod a chriw Jabas nol at ei gilydd i ail-dynnu llun a dynnwyd ar draeth ym Mhen Llyn nol ym 1987. Bringing the Jabas crew back together to reshoot a photo first taken on a beach in 1987.

23 15-23 50Aled Jones: Fy Nhaith Glasurol
Mae Aled Jones yn ymweld a Bradford ac Abaty Westminster yn rhaglen ola'r gyfres. Aled Jones learns more about the composers Frederick Delius and George Butterworth in the final programme.

23 50-00 00..programmes start at 6.00am
..programmes start at 6.00am

00 00-01 30Teleshopping
Home Shopping.

01 30-06 00..programmes start at 6.00am
..programmes start at 6.00am

06 00-06 15Meic y Marchog
Mae Meic yn sylweddoli bod popeth yn haws o dderbyn ychydig o help gan eich ffrindiau. Meic has to learn that everything is easier when you accept a little help from your friends.