BBC One
BBC One HD
BBC One North Ireland
BBC One Scotland
BBC One Wales
BBC Two
BBC Two North Ireland
BBC Two Scotland
BBC Two Wales
BBC Three
BBC Four
BBC HD
BBC News 24
BBC Parliament
Boomerang
British Eurosport
Cartoon Network
CBBC
cbeebies
Channel 4
Channel 4 HD
Challenge
Dave
Discovery
Disney
E4
Extreme Sports
Film Four
Channel 5
Channel 5 US
Fiver
FX
Ideal World
itv1 HD
itv1
itv2
itv3
itv4
Living
More 4
MTV
Nickelodeon
Comedy Central
Comedy Central Extra
QVC
S4C
SyFy
Sky Atlantic
Sky Movies Action Thriller
Sky Movies Comedy
Sky Movies Crime & Thriller
Sky Movies Drama
Sky Movies Family
Sky Movies Indie
Sky Movies Modern Greats
Sky Movies Premiere
Sky Movies Sci-fi Horror
Sky Movies Showcase
Sky News
Sky One
Sky Two
Sky Three
Sky Sports 1
Sky Sports 2
Sky Sports 3
Sky Sports F1
Sky Sports News
Sky Sports Xtra
TCM
TMF
Gold
UK TV Style
VH1
4 Music
Watch

Back

TV Listings for S4C on Tuesday (04.04.2017)


06 00-07 00..programmes start at 7.00am
..programmes start at 7.00am

07 00-07 05Pingu
Anturiaethau Pingu'r pengwin. The adventures of Pingu the penguin.

07 05-07 15Octonots
Mae Pegwn angen rhoi triniaeth brys i forgi mawr gwyn llwglyd sydd mewn poen. Pegwn must perform an emergency fin bandage on a hungry great white shark.

07 15-07 20Octonots
Can fer gan griw'r Octonots. A short song from the Octonots.

07 20-07 30Digbi Draig
Ar fore gwlyb yn yr haf, mae tair malwen yn ceisio gwneud eu hunain yn gartrefol yn nhy Conyn. On a wet summer's morning, three snails try to make themselves at home at Conyn's.

07 30-07 45Rapsgaliwn
Mae Rapsgaliwn yn ymweld a ffatri gaws yn y bennod hon er mwyn darganfod sut mae gwneud caws. Rapsgaliwn will be visiting a cheese factory in this episode to discover how cheese is made!

07 45-08 00Twt
Wrth fynd allan i'r mor, mae Twt a Tanwen yn dod o hyd i forfil yn sownd yn y rhew. Twt and Tanwen come across a whale stuck in the ice. How will they free him?

08 00-08 10Y Dywysoges Fach
Mae'r Dywysoges Fach yn dod yn gyfeillgar gyda dafad. The Little Princess becomes friends with a sheep.

08 10-08 15New: Dipdap
Mae'r Llinell yn tynnu llun o sanau drewllyd ac mae Dipdap yn ceisio dianc rhag y drewdod! The Line draws some smelly socks. Dipdap tries to get away from the smell.

08 15-08 30Syrcas Deithiol Dewi
Mae Bran yn teimlo'n isel ar ol torri llestri pawb. Bran accidentally breaks Ling's favourite vase.

08 30-08 40Chwedlau Tinga Tinga
Heddiw, cawn glywed pam mae Broga'n crawcian. Colourful stories from Africa about animals of the world. Today we find out why Frog croaks.

08 40-08 45Peppa
Mae Taid Ci yn mynd a Peppa, George a Carwyn Ci i ymweld a goleudy Taid Cwningen. Taid Ci takes Peppa, George and Carwyn Ci to visit Taid Cwningen's lighthouse.

08 45-09 00Meic y Marchog
Pan mae Meic yn gwrthod dysgu arwydd arbennig i'r dreigiau, maen nhw'n creu un eu hunain. When Meic won't teach his dragons a signal they're able to do, they make up their own.

09 00-09 10Falmai'r Fuwch
Amser stori gyda Falmai'r Fuwch. Story time with Falmai the Cow.

09 10-09 25Hafod Haul
Mae Owi'r ddafad wedi penderfynu ei fod am fyw yn y ty. Ond tybed sut noson o gwsg gaiff Owi yn y lolfa? Owi the sheep has decided he wants to live in the house. Will he sleep well there?

09 25-09 35Tomos a'i Ffrindiau
Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends.

09 35-09 45Abadas
Mae hwyaden Hari, Cwac, ar goll ac mae Ela'n benderfynol o'i ddarganfod. Mae Ben yn ei hanfon i edrych am "ddror". Ben sends Ela to find a word that could prove very useful, 'drawer'.

09 45-10 00Y Dywysoges Fach
Mae ffrindiau'r Dywysoges Fach yn meddwl ei bod yn rhy hen i gael dymi ond mae hi'n anghytuno. The Little Princess's friends think she is far too old for a dummy but she disagrees.

10 00-10 10Y Teulu Mawr
Cyfres gartwn i blant am deulu o eliffantod swnllyd. Cartoon series for young children about a family of lively elephants.

10 10-10 20Bing
Mae Bing yn adeiladu ty gyda chlustogau ac mae Coco yn penderfynu ei bod yn gyfle da i chwarae Blaidd Mawr Cas gyda Swla a Charli. Bing and Coco play Big Bad Wolf with Swla and Charli.

10 20-10 35Rapsgaliwn
Bob wythnos gyda chymorth ei ffrindiau bach aur a'i rap-lyfr hud fe fydd Rapsgaliwn yn datrys cyfres o bosau. Rapsgaliwn travels across Wales, rapping and dancing at every opportunity.

10 35-10 45Bobi Jac
Mae Bobi Jac a'r Mwnci yn mynd ar antur drofannol. Bobi Jac and Sydney the Monkey go on a tropical adventure and enjoy sticky fun.

10 45-11 00Pentre Bach
Mae Coblyn yn meddwl fod Dwmplen angen sbectol. Coblyn thinks that Dwmplen needs glasses.

11 00-11 05Pingu
Anturiaethau Pingu'r pengwin. The adventures of Pingu the penguin.

11 05-11 15Octonots
Tra bod Harri a Pegwn yn cael cryn drafferth wrth warchod cywion y pengwiniaid Adelie, mae Capten Cwrwgl yn mentro i'r moroedd garw i achub eu rhieni! The Octonauts and the Adelie Penguins.

11 15-11 20Octonots
Can fer gan griw'r Octonots. A short song from the Octonots.

11 20-11 30New: Digbi Draig
Mae Abel wrthi'n adeiladu pyramid o jariau jam yn ofalus ac mae gem Digbi a Conyn bron a'u dymchwel. Digbi and Conyn's game nearly topples Abel's half-built pyramid of jam-jars.

11 30-11 45Rapsgaliwn
Mae Rapsgaliwn - rapiwr gorau'r byd (sy'n odli o hyd!) yn ymweld a'r ardd yn y bennod hon er mwyn darganfod sut mae tatws yn tyfu. Rapsgaliwn finds out how potatoes are grown.

11 45-12 00Twt
Mae Pero, cath yr Harbwr Feistr, ar goll ac mae pawb yn ceisio eu gorau glas i ddod o hyd iddo. Pero, the Harbourmaster's cat is missing. Everyone's on the lookout for him but where is he?

12 00-12 10Y Dywysoges Fach
Dyw'r Dywysoges Fach ddim eisiau mynd i'r dosbarth dawns. The Little Princess does not want to attend her dance class.

12 10-12 15New: Dipdap
Mae Dipdap yn ceisio creu cerfluniau allan o siapiau. Dipdap tries to create sculptures from shapes drawn by the Line.

12 15-12 30Syrcas Deithiol Dewi
Mae Heulwen yn sal ac mae Dewi yn ceisio cadw pawb arall yn y syrcas yn dawel er mwyn iddi hi gael gorffwys. Heulwen has flu and Dewi tries his best to keep everyone else quiet.

12 30-12 40Chwedlau Tinga Tinga
Heddiw, cawn glywed pam mae mwnciod yn neidio trwy'r coed. Colourful stories from Africa about animals of the world. Today we find out why monkeys swing in the trees.

12 40-12 45Peppa
Mae Taid Mochyn wedi trefnu helfa wyau siocled. Tybed a fyddan nhw'n dod o hyd i'r danteithion? Taid Mochyn organises a chocolate egg hunt for Peppa and her friends.

12 45-13 00Meic y Marchog
Mae Meic yn dysgu bod ffrindiau'n bwysicach na bod yn enwog! Meic learns that caring about your friends is far more important than caring about fame!

13 00-13 05Newyddion S4C
Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather.

13 05-14 00Heno
Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests.

14 00-14 55Prynhawn Da
Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery.

14 55-15 00Newyddion S4C
Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather.

15 00-15 30Aled Jones: Fy Nhaith Glasurol
Aled Jones sy'n parhau a'i daith i weld y llefydd a ddylanwadodd ar y cyfansoddwyr mawr wrth ymweld a Nuremburg. Aled Jones goes to Nuremburg as he explores the lives of the great composers.

15 30-16 00Darn Bach o Hanes
Bydd Dewi yn ymweld a rhai o safleoedd peryclaf y wlad yn y 15fed Ganrif. Following Glyndwr's revolt during the 15th Century, banditry was at an all time high. Dewi visits the hotspots.

16 00-17 00Awr Fawr
Detholiad o raglenni i blant. A selection of children's programmes to keep younger viewers entertained: Pingu, Guto Gwningen, Octonots, Meic y Marchog, Rapsgaliwn.

17 00-17 25Sgorio
Y gorau o rownd gynderfynol Cwpan Cymru JD, a La Liga lle bydd y ceffylau blaen yn disgwyl penwythnos buddiol. A look back at an exciting weekend of JD Welsh Cup semi-final action & La Liga.

17 25-17 55New: Tag
Y diweddara' o fyd chwaraeon, cerddoriaeth, ffasiwn, ffilmiau a selebs. The latest from the world of sports, music, fashion and films.

17 55-18 00Ffeil
Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for young people.

18 00-18 25Pobol y Cwm
Mae Sioned yn derbyn llythyr sydd yn codi ofn arni - tybed ai rhywun sy'n agos at sydd wedi ei anfon? Sioned receives a letter that frightens her - could someone close to her have sent it?

18 25-18 30Newyddion S4C
Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather.

18 30-19 00New: Bywyd y Fet
Yn y rhaglen yma byddwn yn dilyn Gwyn, un o berchnogion Y Wern, wrth iddo dynnu a storio embryos lloi bach. Gwyn the vet extracts and stores calf embryos before transferring them into a cow.

19 00-19 30Heno
Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests.

19 30-20 00Rownd a Rownd
Mae Rhys yn derbyn llythyr annisgwyl trwy'r post sy'n ei arwain i ofyn i Wil am ffafr enfawr. Rhys receives an unexpected letter in the post which prompts him to ask Wil for a huge favour.

20 00-20 25Pobol y Cwm
Mae Jason yn poeni a fydd yn gallu ymdopi a gweld Sara'n rhoi genedigaeth felly mae Dai yn cynnig gair o gyngor. Jason worries about being at the birth so Dai offers some advice.

20 25-21 00New: Ceffylau Cymru
Nia Marshalsay-Thomas sy'n ymweld a'r cynhyrchwyr ceffylau, Ron a Debbie Thomas, yn eu canolfan geffylau ger Llanddarog. A visit to Ron and Debbie Thomas at their equestrian centre.

21 00-21 30Newyddion 9
Newyddion 9 a'r Tywydd. News and Weather at 9 o'clock.

21 30-22 00New: Y Byd ar Bedwar
Cyfres materion cyfoes. Current affairs series with stories from Wales and the world.

22 00-22 30New: O'r Senedd
Straeon gwleidyddol o bob cwr o Gymru, y Senedd ym Mae Caerdydd a San Steffan. Political stories from all corners of Wales, the Senedd in Cardiff Bay and Westminster.

22 30-23 30Cor Cymru
Ymunwch a Heledd Cynwal a Morgan Jones yn Aberystwyth ar gyfer rownd gynderfynol y corau merched. Heledd Cynwal and Morgan Jones present the female voice category semi-final.

23 30-00 20Clwb2
Cathy Williams, Rheolwr Gemau Cymru, fydd yn cadw cwmni i Dylan Ebenezer ac yn edrych ymlaen at Gold Coast 2018. A look ahead to the Commonwealth Games 2018; Principality rugby and climbing.

00 20-02 50Teleshopping
Home Shopping.

02 50-06 00..programmes start at 7.00am
..programmes start at 7.00am

06 00-07 00..programmes start at 7.00am
..programmes start at 7.00am