BBC One
BBC One HD
BBC One North Ireland
BBC One Scotland
BBC One Wales
BBC Two
BBC Two North Ireland
BBC Two Scotland
BBC Two Wales
BBC Three
BBC Four
BBC HD
BBC News 24
BBC Parliament
Boomerang
British Eurosport
Cartoon Network
CBBC
cbeebies
Channel 4
Channel 4 HD
Challenge
Dave
Discovery
Disney
E4
Extreme Sports
Film Four
Channel 5
Channel 5 US
Fiver
FX
Ideal World
itv1 HD
itv1
itv2
itv3
itv4
Living
More 4
MTV
Nickelodeon
Comedy Central
Comedy Central Extra
QVC
S4C
SyFy
Sky Atlantic
Sky Movies Action Thriller
Sky Movies Comedy
Sky Movies Crime & Thriller
Sky Movies Drama
Sky Movies Family
Sky Movies Indie
Sky Movies Modern Greats
Sky Movies Premiere
Sky Movies Sci-fi Horror
Sky Movies Showcase
Sky News
Sky One
Sky Two
Sky Three
Sky Sports 1
Sky Sports 2
Sky Sports 3
Sky Sports F1
Sky Sports News
Sky Sports Xtra
TCM
TMF
Gold
UK TV Style
VH1
4 Music
Watch

Back

TV Listings for S4C on Friday (30.06.2017)


06 00-06 15Ben Dant
Croeso i Ynys y Morladron. Ymunwch a Ben Dant a'r mor-ladron o Ysgol Pontsian wrth iddynt fynd ar antur i ddarganfod y trysor. Join the pirate Ben Dant, and a team from Ysgol Pontsian.

06 15-06 30Sam Tan
Mae Jams yn defnyddio ei radio i wrando ar holl alwadau brys y gwasanaeth tan, ac yn rhuthro i gyrraedd pob galwad cyn Sam a'r criw. James gets caught in a fire while trying to help.

06 30-06 40Bobi Jac
Mae Bobi Jac a Martha Mwnci yn goglais traed ar antur drofannol. A tropical adventure for Bobi Jac and Martha Mwnci.

06 40-06 55Octonots
Mae'r Octonots yn ceisio achub ffrind Ira, Crwban Lledrgefn y Mor, sydd wedi'i ddal mewn cerrynt cyflym sy'n ei dynnu i mewn i drobwll. The Octonauts and the Giant Whirlpool.

06 55-07 00Peppa
Mae Peppa a George yn mynd i dy Beca Bwni, lle mae yna dwneli yn lle grisiau! Peppa and George go to Beca Bunny's house where they have tunnels instead of stairs!

07 00-07 15Cacamwnci
Cyfres gomedi i blant meithrin sy'n cynnwys sgetsys, eitemau doniol, jocs a chymeriadau dwl newydd sbon. A comedy show for pre-school children, full of sketches, jokes and fun!

07 15-07 25Blero yn Mynd i Ocido
Mae Blero am gael gwybod pam fod ei ffrind, y pysgodyn aur, yn gallu aros o dan y dwr am gymaint o amser. Blero sets out to discover how his goldfish friend can stay underwater for so long.

07 25-07 35Twm Tisian
Mae Twm Tisian yn barod am y Mabolgampau. Ond mae ei disian yn achosi tipyn o broblemau iddo. Twm Tisian is ready for the Sports Day. But he keeps sneezing, which is causing him trouble.

07 35-07 50Straeon Ty Pen
Mae gan Jimi Joblot ddiwrnod rhydd o'i flaen ac mae'n penderfynu adeiladu grisiau. Jimi Joblot's got a whole day to fill and decides to build a staircase. But he doesn't know when to stop.

07 50-08 00Cymylaubychain
Mae'n swnllyd iawn yn y nen heddiw. Pwy neu beth sy'n gyfrifol? It's very noisy today. Who or what is making the noise?

08 00-08 10Stiw
Wedi i Esyllt berswadio Stiw i gystadlu mewn cystadleuaeth ddawns, mae o ac Elsi'n dod at ei gilydd ac mae eu dawns yn werth ei gweld. Esyllt talks Stiw into entering a dance contest.

08 10-08 20Heulwen a Lleu
Mae Heulwen a Lleu'n edrych ar anifeiliaid sydd a chyrn. Tybed pwy sydd a rhai a beth yw eu pwrpas? Heulwen and Lleu investigate which animals have antlers and what they are for.

08 20-08 30Y Teulu Mawr
A fi! Mae Malan angen ymarfer y recorder i gael bod yn y band, ond tydy hi ddim yn cael llonydd gan Modlen. Malan becomes frustrated when Modlen won't give her any peace.

08 30-08 45Yn yr Ardd
Mae problem yn yr ardd heddiw. Mae Fflach y wenynen wedi yn torri erial teledu Gwilym y garddwr. There's a problem in the garden today. Fflach has broken Gwilym's television aerial.

08 45-09 00Dwylo'r Enfys
Heddiw, mae'r ddau arwr yn glanio yn yr Eglwys Newydd ac yn mynd i chwilio am Owen. Today we land in Whitchurch, Cardiff and go to look for Owen who loves music. [SL]

09 00-09 15Cled
Dewch gydag Cled a'i ffrindiau wrth iddynt ddarganfod y byd gwych sydd o'u hamgylch. Fun with Cled and friends as they discover the wonderful world around them.

09 15-09 30Marcaroni
Mae Marcaroni'n cael trafferth i gysgu. Mae o'n sylweddoli'i fod o wedi colli'r ffordd i Abercwtch. Today Marcaroni can't sleep. He can't remember the road to Abercwtch.

09 30-09 40Chwedlau Tinga Tinga
Straeon lliwgar o Affrica am anifeiliaid y byd. Heddiw cawn glywed pam mae Eryr yn rheoli'r awyr. Today we find out why Eagle rules the skies.

09 40-09 45Falmai'r Fuwch
Amser stori gyda Falmai'r Fuwch. Story time with Falmai the Cow.

09 45-10 00Bach a Mawr
Ydy hi'n bosib i Bach a Mawr cael un diwrnod heb achosi swn a damweiniau? Can Bach and Mawr have just one day without causing any noisy accidents?

10 00-10 15Ben Dant
Croeso i Ynys y Morladron. Ymunwch a Ben Dant a'r mor-ladron o Ysgol Aberteifi wrth iddynt fynd ar antur i ddarganfod y trysor. Join the pirate Ben Dant, and a team from Ysgol Aberteifi.

10 15-10 30Sam Tan
Mae Elvis wedi ei ddewis i ganu ar y teledu ac mae'n meddwl y bydd yn seren. Ond, wrth iddo baratoi i adael am y stiwdio mae tan yn dechrau. Elvis is going to be on TV, but a fire breaks out

10 30-10 40Bobi Jac
Mae Bobi Jac a'r Gofodwyr Bochdew yn chwarae pi-po mewn antur yn y gofod. Bobi Jac enjoys a space adventure with Hamster.

10 40-10 55Octonots
Pan fydd Capten Cwrwgl a mwyafrif y criw yn methu dychwelyd i'r Octofad, mae'n rhaid i Pegwn ac Ira dynnu Cranc Meddal o'i gragen. The Octonauts and the Hermit Crabs.

10 55-11 00Peppa
Mae Peppa yn penderfynu mai dim ond merched sy'n cael chwarae yn ei thy coeden, felly mae Taid Mochyn yn adeiladu lle arbennig i'r bechgyn. Grandad Pig builds a special place for the boys.

11 00-11 15Cacamwnci
Cyfres gomedi i blant meithrin sy'n cynnwys sgetsys, eitemau doniol, jocs a chymeriadau dwl newydd sbon. A comedy show for pre-school children, full of sketches, jokes and fun!

11 15-11 25Blero yn Mynd i Ocido
Mae'n ddiwrnod tywyll a gwlyb yn y byd go iawn, ac mae Blero'n gweld rhywbeth syfrdanol y tu allan i'w ffenest. It's a grey, rainy day and Blero can see an amazing arch in the sky.

11 25-11 35Twm Tisian
Mae Twm Tisian yn edrych ar ol ci ei ffrind heddiw. Mae e'n gi bach bywiog iawn! Twm Tisian is looking after a friend's dog today. He is a very lively dog and Twm can't keep up with him!

11 35-11 50Straeon Ty Pen
Sion Ifan sy'n adrodd stori am sut y bu i gysgod Alffi ddod o hyd i'w fachgen wedi'r cyfan. Sion Ifan tells how Alffi's shadow eventually catches up with his boy and has some fun at last.

11 50-12 00Cymylaubychain
Does dim awydd 'cysgu bach' ar Seren Fach heddiw. Tybed a all Haul ac Enfys ei berswadio i gau ei llygaid? Seren Fach has no interest in going to sleep tonight!

12 00-12 30Heno
Mae'n 80 mlynedd ers i'r peilot enwog Amelia Earhaeart farw, felly bydd Rhodri'n edrych ar ei hanes. Rhodri looks at the life of the famous pilot Amelia Earheart, 80 years since her death.

12 30-13 00Bad Achub Porthdinllaen
Yn rhaglen ola'r gyfres, bydd Mike mewn te parti arbennig a bydd Mali'n dysgu sut i lywio'r bad achub. In the final programme, Mike the Coxswain attends a very special tea party.

13 00-13 05Newyddion S4C
Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather.

13 05-14 00Adam Price a Streic y Glowyr
Daw Adam Price i gasgliadau syfrdanol am un o'r digwyddiadau pwysicaf yn hanes diwydiannol diweddar Prydain. Startling conclusions about the legacy of the Miners' Strike. Last in series.

14 00-14 05Newyddion S4C
Newyddion S4C. S4C News.

14 05-15 00New: Prynhawn Da
Bydd cyfle i chi ennill can punt a bydd Gareth Richards yn creu pryd hyfryd yn y gegin. There's a chance for you to win a hundred pounds and Gareth Richards will be in the kitchen.

15 00-15 05Newyddion S4C
Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather.

15 05-16 00Gwawr Edwards yn Ohio
Dilynwn y gantores Gwawr Edwards i Columbus, Ohio i gyfarfod ei theulu a chymryd rhan yng Ngwyl Cymry Gogledd America. Gwawr Edwards at the North American Festival of Wales, Columbus, Ohio.

16 00-17 00New: Awr Fawr
Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar ol ysgol. Programmes for youngsters after school: Ty Mel, Sam Tan, Straeon Ty Pen, Boj, Hendre Hurt.

17 00-17 05Ffeil
Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for young people.

17 05-17 45New: Tag
Y diweddara' o fyd chwaraeon, cerddoriaeth, ffasiwn, ffilmiau a selebs. The latest gossip from the world of sports, music, fashion and films.

17 45-18 00Gwboi a Twm Twm
Mae bachgen newydd yn yr ysgol ac mae Gwboi a Twm Twm yn siwr o roi amser da i'w ffrind newydd. There's a new boy at school and he's going to get attention whether he likes it or not!

18 00-18 05Newyddion S4C
Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather.

18 05-18 30Cwpwrdd Dillad
Bydd Nia'n twrio drwy gasgliadau diddorol Audrey Mechell, Carwyn John a Joyce Jones. In this 2005 episode, Audrey Mechell, Carwyn John and Joyce Jones show off their clothes collections.

18 30-19 00Garddio a Mwy
Mae Sioned yn plannu'r dahlias fu'n tyfu yn y polytunnel dros y mis diwethaf. Iwan tries out the barbeque and Sioned plants out the dahlias which have been growing in the polytunnel.

19 00-20 00New: Heno
Byddwn yn darlledu'n fyw o Gaerdydd wrth i ni edrych ymlaen at wyl Tafwyl. We'll broadcast live from Cardiff as we look forward to the city'sTafwyl festival.

20 00-20 25Pobol y Cwm
Am ba hyd y gall Sheryl adael i Dani fyw mewn paradwys ffwl? Sut hwyl gaiff Hannah a Chester wrth iddynt warchod Ifan? How long can Sheryl allow Dani to live in a fool's paradise?

20 25-21 00New: 3 Lle: Georgia Ruth Williams
Mae taith Georgia Ruth Williams yn cychwyn yn Aberystwyth ac yn symud ymlaen i Gaergrawnt a Phen Llyn. Georgia Ruth Williams takes us to Aberystwyth, Cambridge and the Llyn Peninsular.

21 00-21 30Newyddion 9
Newyddion 9 a'r Tywydd. News and Weather at 9 o'clock.

21 30-22 30New: Jonathan
Ymunwch a Jonathan, Nigel a Sarra am fwy o sgwrsio cyn ail brawf y Llewod yn erbyn Seland Newydd. Join Jonathan, Nigel and Sarra for more chat and challenges before the second Lions' Test.

22 30-23 30Hurricanes v Y Llewod
Uchafbwyntiau'r gem wrth i'r Llewod herio'r Hurricanes yn Stadiwm Westpac, Wellington. Catrin Heledd presents highlights with commentary from Wyn Gruffydd and Dafydd Jones.

23 30-00 05Stiwdio Gefn
Gyda'r grwp deinamig o Flaenau Ffestiniog Brython Shag, y 'swynwr o Solfach' Meic Stevens, a'r ddeuawd felodig Brigyn. With the group Brython Shag, Meic Stevens and the melodic duo, Brigyn.

00 05-01 35Teleshopping
Home Shopping.

01 35-06 00..programmes start at 6.00am
..programmes start at 6.00am

06 00-08 00New: Cyw
Rhaglenni i blant: Sbarc, Y Brodyr Coala, Ynys Broc Mor Lili, Blero yn Mynd i Ocido, Loti Borloti, Halibalw, Octonots, TiPiNi, Peppa, Llan-ar-goll-en. Programmes for younger viewers.