BBC One
BBC One HD
BBC One North Ireland
BBC One Scotland
BBC One Wales
BBC Two
BBC Two North Ireland
BBC Two Scotland
BBC Two Wales
BBC Three
BBC Four
BBC HD
BBC News 24
BBC Parliament
Boomerang
British Eurosport
Cartoon Network
CBBC
cbeebies
Channel 4
Channel 4 HD
Challenge
Dave
Discovery
Disney
E4
Extreme Sports
Film Four
Channel 5
Channel 5 US
Fiver
FX
Ideal World
itv1 HD
itv1
itv2
itv3
itv4
Living
More 4
MTV
Nickelodeon
Comedy Central
Comedy Central Extra
QVC
S4C
SyFy
Sky Atlantic
Sky Movies Action Thriller
Sky Movies Comedy
Sky Movies Crime & Thriller
Sky Movies Drama
Sky Movies Family
Sky Movies Indie
Sky Movies Modern Greats
Sky Movies Premiere
Sky Movies Sci-fi Horror
Sky Movies Showcase
Sky News
Sky One
Sky Two
Sky Three
Sky Sports 1
Sky Sports 2
Sky Sports 3
Sky Sports F1
Sky Sports News
Sky Sports Xtra
TCM
TMF
Gold
UK TV Style
VH1
4 Music
Watch

Back

TV Listings for S4C on Monday (28.08.2017)


06 00-06 15Hafod Haul
Mae Ben yn teimlo'n ddigalon gan nad oes ganddo dalent arbennig. Ben is feeling sad that he has no special talent but then he dives deep into the water to get a lost bracelet.

06 15-06 30Guto Gwningen
Wrth i Benja arwain yr ymgyrch i ddwyn mefus o ardd Mr Puw mae'n dod i ddeall yn fuan nad ydy'n hawdd bod yn arweinydd da! Benja learns it's harder than he thinks to be a good leader.

06 30-06 40Sam Tan
Mae Norman yn mynd i drafferth wrth drio hedfan llusernau yn yr awyr i ddathlu'r Flwyddyn Newydd Tsieineaidd. Norman and friends get into trouble while launching their sky lanterns.

06 40-06 50Twt
Mae 'na ymwelydd newydd i'r harbwr, dolffin cyfeillgar, ac mae pawb wrth eu bodd yn chwarae gydag e. An unexpected guest arrives at the harbour, a friendly dolphin.

06 50-07 00Peppa
Mae Nain Mochyn yn dangos ei ieir i Peppa a Geroge. Grandma Pig shows Peppa and George her hens. In another part of the garden something has been eating Grandad Pig's lettuce.

07 00-07 15New: Asra
Bydd plant o Ysgol Bro Gwydir, Llanrwst yn ymweld ag ASRA yr wythnos hon. Children from Ysgol Bro Gwydir, Llanrwst visit Asra this week. Will the little people of Earth be able to help?

07 15-07 20New: Ynys Broc Mor Lili
Mae Seiriol yn gwybod pam mae pethau gwerthfawr yn diflannu ond does neb yn gwrando ar ei esboniad! Seiriol knows why precious objects are vanishing but no one is listening to him!

07 20-07 35Digbi Draig
Mae Conyn yn cario blwch dirgel i fyny'r bryn uchaf ym Mhen Cyll. Conyn is carrying a mysterious box up a high hill. Digbi persuades him to let him and Cochyn go too.

07 35-07 50Jen a Jim Pob Dim
Mae Deryn wedi penderfynu ei bod hi eisiau bod yn ystlum yn cysgu yn y dydd ac yn chwarae yn y nos. Deryn wants to be a bat but who would keep her company in the night?

07 50-08 00Sara a Cwac
Mae'r Parc wedi cau, ac mae'n rhaid i Sara a Cwac ddarganfod rhywle newydd i fynd i chwarae. The Park is closed and Sara and Cwac have to find somewhere new to go to.

08 00-08 15Sbarc
Cyfres wyddoniaeth i blant bach gyda Tudur Phillips a'i ddau ffrind, Sbarc y gwyddonydd a Nef y Ditectif Natur. Pre-school science series with Tudur Phillips and his two friends.

08 15-08 20Ty Mel
Heddiw mae Miss Goch Gota yn rhoi swydd arbennig i Morgan, ond ydy Morgan y llwyddo? Today Miss Goch Gota gives Morgan an important job, but can he do it?

08 20-08 35Y Dywysoges Fach
Mae esgidiau newydd gan y Dywysoges Fach a dyw hi ddim eisiau eu tynnu nhw i ffwrdd. The Little Princess has lovely new shoes that she does not want to take off.

08 35-08 45Syrcas Deithiol Dewi
Mae Enfys wedi colli ei holl beli jyglo felly mae'n rhaid dod o hyd i amryw o bethau eraill yn eu lle. Enfys has lost her juggling balls, but she is offered other things to use instead.

08 45-09 00Dwylo'r Enfys
Mae Heulwen yn glanio yng nghanol gwyl ffasiwn Caerdydd ac yn chwilio am Elen. Heulwen lands in the middle of Cardiff's fashion week, and she's looking for Elen. New series. [SL]

09 00-09 10Igam Ogam
Mae Igam Ogam wedi'i drysu gan gorwynt cryf swnllyd ac yn sylweddoli mai rhywun yn chwyrnu yw e! Igam Ogam is puzzled by a strange rumbling breeze that turns out to be someone snoring!

09 10-09 25Oli dan y Don
Mae Oli'n dysgu bod gallu mordwyo a darllen cwmpawd yn bwysig iawn i gwch. Oli thinks learning about navigation and compass reading is boring but he finds out they can come in handy.

09 25-09 35Chwedlau Tinga Tinga
Straeon lliwgar o Affrica am anifeiliaid y byd. Heddiw cawn glywed pam mae Crocodeil yn lympiau i gyd. Today we find out why Crocodile has a bumpy back.

09 35-09 45Cymylaubychain
Mae Enfys eisiau cysgu, sy'n profi ychydig yn anodd gyda'r holl swn sydd yn y nen heddiw. Rainbow wants to sleep but there's too much noise.

09 45-10 00Bach a Mawr
Mae Mawr yn bryderus pan fo Bach yn dweud wrtho fod ei anifail anwes newydd, Cnoi, wedi dianc! Big is worried when Small tells him that his new pet, Fang, is on the loose!

10 00-10 15Ben Dant
Croeso i Ynys y Mor-ladron.. Ymunwch a Ben Dant a'r Mor-ladron o Ysgol Llwyncelyn. Join the pirate Ben Dant, and a team from Ysgol Llwyncelyn on their adventure.

10 15-10 30Sam Tan
Mae Norman yn gorfod glanhau nifer o gerbydau ar ol i daith i'r goleudy fynd o'i le. Norman is forced to do a spot of cleaning after a trip to the lighthouse goes wrong.

10 30-10 40Bobi Jac
Mae Bobi Jac a Sydney yn mwynhau ychydig o gerddoriaeth ar antur drofannol. Bobi Jac and Sydney the Monkey go on a tropical adventure and play a boogie beat.

10 40-10 55Octonots
Mae nadroedd mor gwenwynig yn cael eu darganfod ar yr Octofad. There are Sea Snakes on the Octopod when a poisonous sea krait lays her eggs in the garden pod.

10 55-11 00Peppa
Mae Dicw Bwni yn dod i chwarae efo George tra bod Siwsi'r Ddafad yn chwarae efo Peppa. Dicw Bunny comes to play with George and Susy the Sheep comes to play with Peppa.

11 00-11 15Heini
Cyfres yn llawn egni a chyffro i annog y plant lleiaf i gadw'n heini. Yn y rhaglen hon bydd 'Heini' yn ymweld a chae pel-droed. In this programme 'Heini' visits a football ground.

11 15-11 25Blero yn Mynd i Ocido
Mae Sam a Sim wedi dyfeisio Peiriant Amser sy'n mynd a Blero a'i ffrindiau ar bob math o anturiaethau. The monster plays with Sim and Sam's new discovery - a time machine.

11 25-11 35Twm Tisian
Mae Twm wedi bod yn loncian ac mae'n barod am ei frecwast ond dydy e ddim yn cofio'n iawn beth i'w wneud! Twm has been jogging and is ready for breakfast but can't remember how to make it.

11 35-11 50Antur Natur Cyw
Cyfres i blant meithrin sy'n trafod byd natur a gwahanol fathau o greaduriaid. Series for pre-school children introducing facts about animals and the natural world.

11 50-12 00Cymylaubychain
Mae yna gwml rhyfedd iawn wedi cyrraedd y nen sy'n gwneud i bawb disian. Tybed beth yw e? A strange cloud is making everyone sneeze.

12 00-12 05Newyddion S4C
Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather.

12 05-13 00Pobol y Cwn
Gillian Elisa a'i dau gi, Jessie a Bessie, sy'n cymryd golwg ysgafn ar berchnogion cwn Cymru. West End star Gillian Elisa and her two dogs discover just what makes Welsh dog lovers tick.

13 00-13 30Celwydd Noeth
Yn mynd am y jacpot heddiw mae'r ffrindiau, Salmah a Bethan o Gaernarfon, a Gwyndaf a Shon o Gaerfyrddin. Competing this week are Salmah and Bethan and Gwyndaf and Shon.

13 30-14 00Byd o Liw
Mewn rhaglen o 2006, Osi Rhys Osmond sy'n ymweld ag Ystumllwynarth ar Benrhyn Gwyr. 2006 series celebrating the Welsh coastline through painting. Today we're in Oystermouth near Swansea.

14 00-14 05Newyddion S4C
Newyddion S4C. S4C News.

14 05-15 00New: Prynhawn Da
Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery.

15 00-15 05Newyddion S4C
Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather.

15 05-15 30Y Plas
Mae'r gweision fferm yn cyrraedd a chaiff eu cyflwyno i'w rol a'u dyletswyddau gan reolwr yr ystad. The farmhands arrive and are introduced to their roles and duties by the estate manager.

15 30-16 00Y Plas
Ar ddiwrnod llawn cyntaf y teulu bonheddig a'r gweision, cawn weld sut mae pobl heddiw yn dygymod a bywyd y gorffennol. The children attend school and the farmhands learn of the harvest.

16 00-17 00New: Awr Fawr
Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar ol ysgol. Programmes for youngsters after school: Peppa, Bobi Jac, Octonots, Llan-ar-goll-en.

17 00-17 05Bernard
Pwy sy'n croesi'r llinell derfyn gyntaf yn y ras gerdded? Who will be first to cross the finishing line in the walking race?

17 05-17 10Gogs
Hwyl a sbri gyda chymeriadau digrif Oes y Cerrig. The comical antics of animated Stone Age characters.

17 10-17 35Ben 10
Mae Cen Cnaf wedi cyrraedd pen ei dennyn ac yn penderfynu dod i'r Ddaear i chwilio am yr Omnitrix gwerthfawr. Cen Cnaf comes to Earth to retrieve his precious Omnitrix.

17 35-18 00Sgorio
Ymunwch a Morgan Jones am holl gyffro a goliau trydydd penwythnos Uwch Gynghrair Cymru. Join Morgan Jones for all the action from the third round of Welsh Premier League matches.

18 00-18 05Newyddion S4C
Newyddion S4C a'r tywydd. S4C News and weather.

18 05-18 30100 Lle
Awn i Gastell Caerffili, Castell Coch, Pontypridd, Sain Ffagan a Chadeirlan Llandaf. A visit to Caerphilly Castle and Castell Coch, St Fagans, Llandaff Cathedral and Pontypridd.

18 30-19 003 Lle
Tri lleoliad yng Ngogledd Cymru yw dewis y llenor toreithiog Eigra Lewis Roberts. Writer Eigra Lewis Roberts takes us on a tour of North Wales for her 3 chosen locations, including her home!

19 00-20 00New: Heno
Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests.

20 00-20 25Pobol y Cwm
A fydd DJ yn dod o hyd i'w fam mewn pryd? Mae Hannah a Chester ar dan eisiau treulio mwy o amser gyda'i gilydd. Will DJ find his mother in time? Hannah & Chester want to spend time together.

20 25-21 00Y Ty Cymreig
Yn y rhifyn yma o'r Ty Cymreig cawn weld enghreifftiau o bensaerniaeth hen Sir Aberteifi. This edition of Y Ty Cymreig from 2007 features some of the best architecture in Cardigan.

21 00-22 00New: Rasus 2017
Uchafbwyntiau'r tymor porfa yng Nghymru eleni wedi'u cyflwyno Rasus Tregaron. Highlights of Welsh Classic Saturday in Tregaron plus a review of the other major meetings in Wales this year.

22 00-22 30New: Ffermio
Cyfres gylchgrawn am faterion cefn gwlad. Countryside and farming magazine.

22 30-23 35Dylan ar Daith
Hanes David Thompson a fapiodd afon Columbia yn ogystal a rhannau helaeth o gyfandir Gogledd America. The story of David Thompson who mapped vast tracts of N. America and the Columbia River.

23 35-00 00..programmes start at 6.00am
..programmes start at 6.00am

00 00-01 30Teleshopping
Home Shopping.

01 30-06 00..programmes start at 6.00am
..programmes start at 6.00am

06 00-06 15Do Re Mi Dona
Ymunwch a Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Evan James, Pontypridd ddysgu can. Youngsters from Ysgol Evan James, Pontypridd learn a song.