BBC One
BBC One HD
BBC One North Ireland
BBC One Scotland
BBC One Wales
BBC Two
BBC Two North Ireland
BBC Two Scotland
BBC Two Wales
BBC Three
BBC Four
BBC HD
BBC News 24
BBC Parliament
Boomerang
British Eurosport
Cartoon Network
CBBC
cbeebies
Channel 4
Channel 4 HD
Challenge
Dave
Discovery
Disney
E4
Extreme Sports
Film Four
Channel 5
Channel 5 US
Fiver
FX
Ideal World
itv1 HD
itv1
itv2
itv3
itv4
Living
More 4
MTV
Nickelodeon
Comedy Central
Comedy Central Extra
QVC
S4C
SyFy
Sky Atlantic
Sky Movies Action Thriller
Sky Movies Comedy
Sky Movies Crime & Thriller
Sky Movies Drama
Sky Movies Family
Sky Movies Indie
Sky Movies Modern Greats
Sky Movies Premiere
Sky Movies Sci-fi Horror
Sky Movies Showcase
Sky News
Sky One
Sky Two
Sky Three
Sky Sports 1
Sky Sports 2
Sky Sports 3
Sky Sports F1
Sky Sports News
Sky Sports Xtra
TCM
TMF
Gold
UK TV Style
VH1
4 Music
Watch

Back

TV Listings for S4C on Saturday (28.01.2017)


06 00-08 00Cyw
Rhaglenni ar gyfer y plant lleiaf. Programmes for younger viewers: Cacamwnci, Stiw, Bing, Blero yn Mynd i Ocido, Deian a Loli, Halibalw, Octonots, Antur Natur Cyw, Peppa, Gwdihw.

08 00-08 10Dewi a'r Ditectifs Gwyllt
Mae'r Ditectifs Gwyllt yn archwilio i achos o niweidio creaduriaid prin iawn, misglod. The young detectives investigate possible river pollution which could be affecting freshwater mussels.

08 10-08 30Dreigiau: Gwarchodwyr Berc
Pan ddarganfyddir bod ffynnon y dref yn sych, mae Igion yn ymchwilio i'r mater. Igion discovers the town's water shortage has been caused by a plan to hide young dragons under Berc.

08 30-09 00Tref a Tryst
Cyfle i ymuno a Tref, y ci drygionus, a'i ffrind gorau, Trystan, y Nadolig hwn, am lond cwt o hwyl. Join Tref dog and his best friend, Trystan, this Christmas, for a sack full of fun.

09 00-09 30Pigo Dy Drwyn
Mirain a Gareth fydd yn cadw trefn wrth i ddau dim chwarae gemau snotlyd a swnllyd! Mirain and Gareth keep an eye on two teams as they go head to head in a series of snot-tastic games!

09 30-09 45Gwboi a Twm Twm
Mae Gwboi a Twm Twm yn dioddef o annwyd trwm ac mae'r ddau yn cael digon ar gwmni ei gilydd yn sniffian. Gwboi a Twm Twm get fed up with each other's company when they both have colds.

09 45-10 00Chwarter Call
Ymunwch a Mari, Tudur, Hanna a Jack yn y gyfres gomedi Chwarter Call. Plenty of fun and laughter with 'Yr Unig Ffordd Yw', 'Bantur' and 'Zw Elan'.

10 00-10 30Tai Bach y Byd
Ifor ap Glyn sy'n edrych ar hanes y ty bach. Ifor ap Glyn lifts the lid on the worldwide history of the toilet. In the final programme Ifor sees how toilets are transforming Bangladesh. [SL]

10 30-11 30Dylan ar Daith
Y tro hwn bydd Dylan Iorwerth yn teithio i Lundain, Vancouver, Kauai a Hawai'i ar drywydd stori David Samwell. The story of Welshman David Samwell who was on board Captain Cook's last voyage [SL]

11 30-12 00Gwrthwynebwyr y Rhyfel Mawr
Hanes pedwar gwrthwynebydd cydwybodol o Gymru yn ystod y Rhyfel Mawr. The stories of four Welsh conscientious objectors during the First World War. [SL]

12 00-12 30Ward Plant
Cawn gwrdd a Mr Phillip Moore, llawfeddyg Clust, Trwyn a Gwddf o Farbados sydd wedi pasio arholiad Lefel 'A' Cymraeg! ENT surgeon Mr Phillip Moore from Barbados takes some tonsils out. [SL]

12 30-13 00Ffermio
Cyfres gylchgrawn am faterion cefn gwlad. Countryside and farming magazine. [SL]

13 00-13 30Cefn Gwlad
Dai Jones sy'n ymweld a Gwyn a Nicky Jones a'r meibion ar Fferm Frongoy, Pennant, Ceredigion, 23 o flynyddoedd wedi ei ymweliad diwethaf. Dai visits Frongoy Farm, Pennant, Ceredigion. [SL]

13 30-14 00Loriau Mansel Davies a'i Fab
Y tro hwn, cawn ddilyn y cwmni cludo nwyddau ar Ddydd Nadolig. As we join the workers at freight company Mansel Davies & Son this week, it's Christmas Day and the team are hard at work. [SL]

14 00-14 30Arfordir Cymru: Bae Ceredigion
Mae Bedwyr Rees ar drywydd hen smyglars wrth deithio o Afon Mawddach i Fachynlleth. Bedwyr Rees goes in pursuit of ancient smugglers as he travels from the River Mawddach to Machynlleth. [SL]

14 30-14 45Newyddion a Chwaraeon
Newyddion a chwaraeon. Weekend news and sport.

14 45-17 00Rygbi: Llanelli v Pontypwl
Y gem yn fyw yng nghwmni Owain Gwynedd, Jamie Robinson a Lowri Morgan gyda sylwebaeth gan Wyn Gruffydd a Rob Walters. National Cup: Llanelli v Pontypool. English commentary available.

17 00-19 30Sgorio: Caernarfon v Y Rhyl
Gem fwyaf pedwaredd Rownd Cwpan Cymru JD ar Yr Oval wrth i Gaernarfon herio'r Rhyl (cic gyntaf, 5.15). Fourth Round of the JD Welsh Cup: Caernarfon Town v Rhyl. English commentary available.

19 30-20 00Tony ac Aloma: I'r Gresham
Mae noson Cabaret Cymreig yn nesau, gydag ymddangosiad gan hen ffrindiau Tony ac Aloma, Hogia'r Wyddfa. A Welsh Cabaret night is fast approaching with friends, Hogia'r Wyddfa, taking part.

20 00-21 00Noson Lawen
Ieuan Rhys sy'n cyflwyno o Theatr Mwldan, Aberteifi. With Robyn Lyn Evans, Eirlys Myfanwy Davies, Gillian Elisa, Deiniol Wyn Rees, Heledd Gwynant, The Dhogie Band & Ysgol Y Preseli Choir.

21 00-22 00Delme Thomas: Brenin y Strade
Dathlu bywyd a gyrfa yr arwr rygbi Delme Thomas adeg ei ben-blwydd yn 70 oed. Celebrating the life and rugby career of Llanelli, Wales and Lions' legend Delme Thomas. First shown in 2012.

22 00-22 30Y Salon
Beth sydd ar feddyliau cwsmeriaid yn Magic Clippers, C&J Bangor, Blade Blewyn y Bala a Llinos Haircare, Aberteifi? Gossip from hairdressing salons around Wales with stylists and customers.

22 30-23 30Geraint Jarman
Rhaglen ddogfen arbennig am y canwr a'r cyfansoddwr amryddawn, Geraint Jarman. Documentary about the versatile singer and composer, Geraint Jarman, featuring interviews and performances.

23 30-00 35Tudur Owen yn 'Pechu': Standyp Byw
Dyma'r comediwr Tudur Owen yn ei elfen, ar lwyfan, - yn ei sioe standyp 'Pechu'. Tudur Owen performs stand up, on stage in Cardiff.

00 35-03 05Teleshopping
Home Shopping.

03 05-06 00..programmes start at 6.00am
..programmes start at 6.00am

06 00-08 50Cyw
Asra, Guto Gwningen, Bobi Jac, Sbridiri, Halibalw, Abadas, Ysbyty Cyw Bach, Meic y Marchog, Patrol Pawennau, Teulu Ni, Hafod Haul, Boj, Cei Bach. Programmes for youngsters.