BBC One
BBC One HD
BBC One North Ireland
BBC One Scotland
BBC One Wales
BBC Two
BBC Two North Ireland
BBC Two Scotland
BBC Two Wales
BBC Three
BBC Four
BBC HD
BBC News 24
BBC Parliament
Boomerang
British Eurosport
Cartoon Network
CBBC
cbeebies
Channel 4
Channel 4 HD
Challenge
Dave
Discovery
Disney
E4
Extreme Sports
Film Four
Channel 5
Channel 5 US
Fiver
FX
Ideal World
itv1 HD
itv1
itv2
itv3
itv4
Living
More 4
MTV
Nickelodeon
Comedy Central
Comedy Central Extra
QVC
S4C
SyFy
Sky Atlantic
Sky Movies Action Thriller
Sky Movies Comedy
Sky Movies Crime & Thriller
Sky Movies Drama
Sky Movies Family
Sky Movies Indie
Sky Movies Modern Greats
Sky Movies Premiere
Sky Movies Sci-fi Horror
Sky Movies Showcase
Sky News
Sky One
Sky Two
Sky Three
Sky Sports 1
Sky Sports 2
Sky Sports 3
Sky Sports F1
Sky Sports News
Sky Sports Xtra
TCM
TMF
Gold
UK TV Style
VH1
4 Music
Watch

Back

TV Listings for S4C on Saturday (25.02.2017)


06 00-08 00Cyw
Rhaglenni ar gyfer y plant lleiaf. Programmes for younger viewers: Cacamwnci, Stiw, Bing, Blero yn Mynd i Ocido, Deian a Loli, Halibalw, Octonots, Antur Natur Cyw, Peppa, Gwdihw.

08 00-08 10New: Dewi a'r Ditectifs Gwyllt
Mae 'Sgramblwyr' ar feiciau modur yn achosi difrod ar dir fferm. Oes modd eu hatal? A farmer is having trouble with 'Scramblers' who are wrecking his fields and scaring his animals.

08 10-08 30Dreigiau: Gwarchodwyr Berc
Mae Igion, Annest a Sgodraed yn dod ar draws hen elyn peryglus sydd yn anelu tuag at Berc. When Igion and Twllddant investigate a problem with the islands they encounter 'Screaming Death'.

08 30-09 00Tref a Tryst
Ymunwch a Tref, y ci drygionus a'i ffrind gorau Trystan. Dyma dy gyfle i ffonio i mewn os wyt ti eisiau'r cyfle i ennill gwobr wych. Join Tref, the mischievous dog and his friend Trystan.

09 00-09 30New: Pigo Dy Drwyn
Mirain a Gareth fydd yn cadw trefn wrth i ddau dim chwarae gemau snotlyd a swnllyd! Mirain and Gareth keep an eye on two teams as they go head to head in a series of snot-tastic games!

09 30-09 45Gwboi a Twm Twm
Mae Gwboi, Twm Twm a Cai yn penderfynu mynd i wersylla yn y byd mawr tu allan, sef to Siop y Pop! Gwboi, Twm Twm and Cai decide to go camping in the big wide world, the roof of Siop y Pop!

09 45-10 00New: Chwarter Call
Digonedd o hwyl a chwerthin gyda Swpermeim, Robi Rimot a chriw Yr Unig Ffordd Yw. Join Mari, Tudur, Hanna and Jack for comedy with 'Swpermeim', 'Robi Rimot' and 'Yr Unig Ffordd Yw'.

10 00-10 45New: Tag
Y diweddara' o fyd chwaraeon, cerddoriaeth, ffasiwn, ffilmiau a selebs. The latest from the world of sports, music, fashion and films.

10 45-11 15New: Arfordir Cymru: Bae Ceredigion
Yn y rhaglen olaf, bydd Bedwyr Rees yn teithio o Langrannog i Aberteifi. A frightening chasm near Aberporth, Mwnt's violent past and poaching along the Teifi as Bedwyr journeys to Cardigan. [SL]

11 15-11 45Ward Plant
YouTuber o fri a rhywbeth yn styc yn ei glust a merch fach yn cael ei rhuthro i Ysbyty Plant Manceinion. A young YouTuber with something stuck in his ear and a girl is rushed to Manchester. [SL]

11 45-12 15New: Ward Plant
Dwy hogan fach yn methu anadlu ac yn hollol ddibynnol ar staff Ward Dewi i'w cael nhw adre'n saff. Two little girls with breathing difficulties and the staff on Ward Dewi who help them. [SL]

12 15-12 45New: Ffermio
Bydd Meinir ym Mydroilyn, Ceredigion yn cwrdd a theulu sydd wed arallgyfeirio mewn ffordd wahanol. Meinir meets a farming family in Mydroilyn who have diversified in an interesting way. [SL]

12 45-13 15Cefn Gwlad
Dai Jones, Llanilar sy'n ymweld ag Emyr a Non Jones, yn eu cartref yn ardal Cydweli. Dai Jones, Llanilar visits Emyr and Non Jones, at their home in Kidwelly. [SL]

13 15-13 40New: Loriau Mansel Davies a'i Fab
Mae'n ddiwrnod ola' emosiynol i un o weithwyr y cwmni - Jack Vaughan. In the final programme in the series, it's an emotional final day at work for popular driver Jack Vaughan. [SL]

13 40-16 55Clwb Rygbi Rhyng: Yr Alban v Cymru
Yr Alban yn erbyn Cymru yn fyw o Murrayfield gyda'r gic gyntaf am 2.25. Yr Alban yn erbyn Cymru o Murrayfield gyda'r gic gyntaf am 2.25.

16 55-17 00Newyddion a Chwaraeon
Newyddion a chwaraeon. Weekend news and sport.

17 00-19 30Sgorio: Prestatyn v gap Cei Connah
Gem fyw o rownd wyth olaf Cwpan Cymru JD - Prestatyn v gap Cei Connah. The final eight stage in the JD Welsh Cup - live coverage of Prestatyn v gap Cei Connah. English commentary available.

19 30-20 00Hanes Hen Wlad Fy Nhadau
Wrth i Ddydd Gwyl Dewi agosau, cyfle i weld rhaglen ddogfen o 2006 yn olrhain hanes anthem genedlaethol Cymru, Hen Wlad fy Nhadau. Documentary tracing the history of Hen Wlad Fy Nhadau.

20 00-21 00New: Noson Lawen
Dr Prysor Williams sy'n cyflwyno Noson Lawen arbennig yng nghwmni Aelwyd Bro Cernyw. Farmer & lecturer Dr Prysor Williams presents a special Noson Lawen with the talented Aelwyd Bro Cernyw.

21 00-22 00New: Ochr 1: Gwobrau'r Selar 2017
Uchafbwyntiau un o brif ddigwyddiadau cerddorol Cymru, Noson Wobrwyo'r Selar. Highlights of the Y Selar Awards featuring performances by Cowbois Rhos Botwnnog, Candelas, HMS Morris and more.

22 00-22 30New: Y Salon Yn Cyt!
Cyfle i glywed y sgyrsiau hynny oedd ychydig yn rhy onest i'w cynnwys mewn rhaglenni blaenorol. A chance to hear those conversations that were a little too honest to be included earlier!

22 30-23 35New: Jonathan
Y gwesteion heno bydd Brett Johns sy'n ymladd yn y UFC a'r DJ a'r cyflwynydd Huw Stephens. Tonight's guests are UFC fighter Brett Johns and DJ and presenter Huw Stephens.

23 35-00 00..programmes start at 6.00am
..programmes start at 6.00am

00 00-02 30Teleshopping
Home Shopping.

02 30-06 00..programmes start at 6.00am
..programmes start at 6.00am

06 00-08 50Cyw
Rhaglenni i blant. Programmes for youngsters: Asra, Guto Gwningen, Bobi Jac, Sbridiri, Halibalw, Abadas, Ysbyty Cyw Bach, Meic y Marchog, Patrol Pawennau, Teulu Ni, Hafod Haul, Boj, Cei Bach